การพิมพ์ 3 มิติ

ซอฟต์แวร์การพิมพ์ 3 มิติที่ช่วยออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

คุณผู้อ่านคงคุ้นเคยเวลาที่เราใช้โปรแกรมทำงานเอกสารอย่าง Google Doc หรือแม้กระทั่งการพิมพ์อีเมลใน Gmail ปัจจุบันจะมี AI เข้ามาช่วยแนะนำไฮไลต์ข้อผิดพลาด แนะนำการใช้ภาษาให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ซึ่ง AI นี้มีฐานข้อมูลรูปแบบประโยคที่ถูกต้องจำนวนมาก จึงสามารถช่วยงานในลักษณะนี้ได้เป็นอย่างดี

และมีความสามารถที่มากขึ้นกว่าหลายปีก่อน ซอฟต์แวร์ที่ชาญฉลาดก็มีฟังก์ชันลักษณะเช่นเดียวกันนี้ โดยแบบของชิ้นส่วนต่าง ๆ จำนวนมากในฐานข้อมูลที่ AI สามารถแนะนำผู้ออกแบบได้ว่าชิ้นส่วนไหนเหมาะกับวัตถุประสงค์ของนักออกแบบ ตลอดจนแนะนำการดัดแปลงแก้ไขแบบให้มีความเหมาะสม จากแต่เดิมที่ต้องพึ่งพาดุลยพินิจของวิศวกรออกแบบที่มีประสบการณ์ AI เริ่มเข้ามาแทรกตัวอยู่ในชีวิตประจำวันในการช่วยคิดและเสนอตัวเลือกต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งทำแทนมนุษย์ การเปิดตัวของ ChatGPT และ Microsoft Co-Pilot เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัด ในขณะที่แวดวงซอฟต์แวร์การออกแบบก็มี Generative AI 

ตัวอย่างของ Generative AI ตามลิงก์ด้านล่าง

บทความนี้กล่าวถึง บริษัทเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่งที่เลือกลงทุนในบริษัทซอฟต์แวร์ด้านการพิมพ์ 3 มิติเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการลูกค้าของบริษัทในด้านการออกแบบชิ้นส่วน บทความนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงทางเลือก 2 ทางว่าจะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาด้วยตนเอง หรือลงทุนให้บริษัทที่มีเทคโนโลยีที่ต้องการแล้วนำมาต่อยอดในทันที ในโลกที่การแข่งขันสูง การเปลี่ยนแปลงที่หมุนเร็ว เทคโนโลยีต่าง ๆ อาจล้าสมัยได้อย่างรวดเร็ว การตัดสินใจซื้อเทคโนโลยีเพื่อใช้งานเลยเป็นตัวอย่างที่พบเห็นได้ทั่วไปอย่างเช่น ในอดีตที่ Google ซื้อ YouTube เมื่อปี 2006, Facebook ซื้อ Instagram ในปี 2012 และ Microsoft ลงทุนในบริษัท Open AI ปี 2019 แล้วได้ ChatGPT นำมาต่อยอดเป็น Microsoft Co-Pilot และ Bing เวอร์ชันใหม่

บริษัทเคมีภัณฑ์ Asahi Kasei ได้ตัดสินใจลงทุนให้ Castor Technologies สตาร์ทอัพสัญชาติอิสราเอลที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาซอฟต์แวร์การพิมพ์ 3 มิติ นอกจากการใช้ประโยชน์ซอฟต์แวร์และบริการต่าง ๆ การลงทุนนี้จะทำให้ Asahi Kasei สามารถผนึกกำลังระหว่างซอฟต์แวร์ของ Castor เข้ากับบริการด้านเทคนิค CAE (Computer Aided Engineering – วิศวกรรมที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) สำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกของบริษัท

Castor’s software with its proprietary algorithm can automatically select parts that are suitable for 3D printing from CAD drawings.

ซอฟต์แวร์ของ Castor พร้อมอัลกอริธึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท สามารถเลือกชิ้นส่วนที่เหมาะสำหรับการพิมพ์ 3 มิติจากแบบภาพวาด CAD (Computer Aided Design – การออกแบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย)

(ที่มา: Castor)

ตั้งแต่ปี 2015 ตลาดการพิมพ์ 3 มิติเติบโตขึ้นเฉลี่ยปีละมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ ตลอดจนการทำต้นแบบและการผลิตอย่างรวดเร็ว (Rapid Prototyping & Manufacturing) ทำให้อัตราการเติบโตต่อปีนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มเป็น 24 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นการเพิ่มความต้องการบริการทางเทคนิค และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น เมื่อใช้การพิมพ์ 3 มิติกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป วิศวกรมักจะเลือกชิ้นส่วนที่ต้องการและตัดสินใจว่าจะใช้วิธีการพิมพ์ 3 มิติหรือไม่ บางครั้งมีการดัดแปลงแก้ไขรูปทรงเพื่อความสามารถในการพิมพ์ 3 มิติ ในทางตรงกันข้าม ซอฟต์แวร์ของ Castor พร้อมอัลกอริธึมสามารถเลือกชิ้นส่วนที่เหมาะสำหรับการพิมพ์ 3 มิติได้โดยอัตโนมัติจากแบบภาพวาด CAD โดยเลือกจากชิ้นส่วนหลายพันชิ้นในรายการวัสดุ (Bill of Materials – BOM) และทำการเสนอการปรับแก้ไขรูปทรงให้ด้วย

Asahi Kasei สนับสนุนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของลูกค้าผ่านบริการทางเทคนิค CAE ที่เน้นพลาสติกวิศวกรรม การลงทุนใน Castor ทำให้บริษัทสามารถเพิ่มบริการต่าง ๆ เพื่อให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในเรื่องของการขึ้นรูปชิ้นส่วนและการจำลองต้นทุนการผลิต การใช้ซอฟต์แวร์และบริการของ Castor ประกอบกับการใช้บริการด้านเทคนิค CAE โดยใช้พลาสติกของ Asahi Kasei สามารถช่วยให้การจำลองขั้นสูงเป็นไปโดยอัตโนมัติ “ในการลงทุนนี้ เราจะตรวจสอบการทำงานร่วมกันระหว่างซอฟต์แวร์ของ Castor และความเชี่ยวชาญด้าน CAE ของ Asahi Kasei ได้มากขึ้น เราตั้งเป้าที่จะให้ลูกค้าของเราได้รับการจำลองแบบขั้นสูงและมีความเป็นอัตโนมัติแบบ Real-Time ตลอดจนขยายขอบเขตการบริการด้านเทคนิคที่ทั้งสองบริษัทสามารถให้แก่ลูกค้าได้” Yukihiro Bann, Senior General Manager for Business Strategy and Marketing, Mobility & Industrial SBU ของ Asahi Kasei Corp กล่าว 

สามารถรับชมการทำงานของ Castor ได้ตามลิงก์ด้านล่าง

บทความอ้างอิง: https://www.etmm-online.com/

บทความที่น่าสนใจ

About The Author