Additive Manufacturing workflow

ความร่วมมือเพื่อสร้างมาตรฐานเวิร์กโฟลว์ให้กับการผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุ (AM)

Sigma Labs ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ได้ลงนามร่วมมือกับบริษัท AMFG ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ระบบดำเนินการผลิต (MES) สำหรับการผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุ (AM) ทั้งคู่มีเป้าหมายเดียวกันคือ การขยายขอบเขตของโซลูชัน และจัดหาโซลูชัน AM ที่สามารถปรับให้เหมาะสมสำหรับความต้องการของตลาด 

จากการร่วมมือของ Sigma Labs และ AMFG มีความต้องการที่จะเพิ่มคุณภาพและศักยภาพของโซลูชันการผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุ ในขณะที่ยังสามารถลดต้นทุนการผลิตแบบต่อเนื่องได้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะการรวม MES และระบบตรวจสอบในแหล่งกำเนิด (In situ monitoring system) เข้าด้วยกัน จะช่วยให้ผู้ใช้งาน  AMFG และ Sigma Labs และบริษัท OEM ได้รับผลประโยชน์ดังต่อไปนี้: 

  • เวิร์กโฟลว์การผลิตทั้งหมดเป็นแบบอัตโนมัติ รวมถึงการมองเห็นที่สำคัญในการตรวจสอบการผลิต ด้วยการตรวจสอบย้อนกลับอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่แบบผงไปจนถึงชิ้นส่วน 
  • กระบวนการผลิตและชิ้นส่วนแบบอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้นจากเดิม 
  • การดูข้อมูลแบบเรียลไทม์ พร้อมการเจาะลึกในฟีดการวิเคราะห์ 
  • การเก็บข้อมูลเพื่อรองรับการจำลอง การคาดการณ์คุณสมบัติของวัสดุ รวมทั้ง final pedigree และการตรวจสอบการรับประกันคุณภาพที่สำคัญ เพื่อลดความต้องการหลังการตรวจสอบ 
  • การเชื่อมต่อข้อมูลและความสมบูรณ์ตลอดกระบวนการผลิตที่ไม่ต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของอุปกรณ์ 

Sigma Labs and AMFG announced a collaboration for the optimisation of Additive Manufactruing (sample picture).(Source: Public Domain / Pixabay )

Sven Hinrichs หัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาด้านเทคนิคระดับโลกของ AMFG กล่าวว่า “ในขณะที่มีโซลูชันที่แก้ปัญหาเฉพาะจุด ทุกภาคส่วนจะได้รับประโยชน์เมื่อข้อมูลระหว่างระบบมีการไหลอย่างอิสระและถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทั้งหมด ทาง AMFG ของชื่นชมความก้าวหน้าของ Sigma Labs เป็นอยากมากที่สามารถการสร้างความมั่นใจในคุณภาพและคุณสมบัติของชิ้นส่วน และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกันในการสร้างโซลูชันแบบ end-to-end ที่ปรับให้เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้าของทั้ง 2 ฝ่าย” ขณะเดียวกัน Jacob Brunsberg ประธานของ Sigma Labs ให้ความเห็นว่าบริษัทเลือก AMFG เข้ามาเป็นพันธมิตรในครั้งนี้ เนื่องจากชื่อเสียงในด้านการดำเนินการผลิตของ AMFG ที่ดีตลอดเรื่อยมา ทั้งหมดนี้ทำให้เราได้เห็นความร่วมมือของทั้ง 2 บริษัทให้การพัฒนาเวิร์กโฟลว์สำหรับการผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุนั้นเอง

อ้างอิง: https://www.etmm-online.com/collaboration-aims-to-optimise-and-standardise-additive-manufacturing-workflow-a-1107340/ 

บทความที่เกี่ยวข้อง:

About The Author