Stratasys และ Encee

Stratasys และ Encee GmbH ร่วมกันขยายโซลูชันการพิมพ์ 3 มิติสู่ภาคส่วนการแพทย์

การได้มาเพื่อจุดแข็งของบริษัทใหญ่ โดยการซื้อบริษัทที่มีขนาดเล็กมีได้เห็นทั่วไป เนื่องจากเป็นวิธีที่เร็วกว่าในการได้มาซึ่งจุดแข็งที่จะใช้ต่อยอดยกระดับสิ่งที่มีอยู่ อย่างที่มีให้เห็นตั้งแต่ Google เข้าซื้อ YouTube, Facebook ซื้อ Instagram และ Microsoft ร่วมเข้าลงทุนกับ Open AI เพราะหากเริ่มต้นพัฒนาใหม่อาจล่าช้าไม่ทันต่อการแข่งขัน 

บริษัทขนาดใหญ่ต่าง ๆ ที่หาโอกาสในการเติบโตจึงใช้เงินซื้อเทคโนโลยีเพราะเป็นหนทางที่รวดเร็วและสามารถนำมาใช้ได้ทันที อย่างที่ Chat GPT กลายมาเป็นการอัปเกรดของ Microsoft Bing สิ่งนี้เป็นเรื่องเดียวกันกับคำว่า ‘Smart Money’ ซึ่งก็คือ ผู้เข้ามาร่วมลงทุนในบริษัทร่วมค้า (Joint Venture) นอกจากมีเงินแล้วยังต้องนำองค์ความรู้มาช่วยผลักดันบริษัทร่วมค้าไปข้างหน้าด้วย เนื่องจากคุณค่าไม่ได้มาจากตัวเงินเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีความรู้ความชำนาญ (Know-How) มาร่วมด้วย 

หากเคยดูรายการ Shark Tank จะพบว่าหลาย ๆ ครั้ง ผู้ที่เข้ามาเสนอไอเดียไม่ได้ต้องการเงิน แต่จริง ๆ แล้วต้องการมันสมองของ Shark ตลอดจนฐานการตลาดที่ Shark มีมากกว่า โดยต้องการได้ผู้ร่วมทุนที่จะช่วยขยายตลาด สิ่งนี้ทำให้เราพอสังเกตได้ว่า ‘คุณค่า’ เป็นสิ่งสำคัญที่บุคคลหรือบริษัทต้องสร้างขึ้นและรักษาไว้ เป็นตัวจริงในแวดวงนั้น ๆ เพื่อที่จะได้รับการยอมรับและสามารถเป็นพันธมิตรกับบริษัทอื่น ๆ ได้

ในบทความนี้จะเล่าถึงการที่บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการพิมพ์ 3 มิติ Stratasys ตัดสินใจร่วมกับ Encee GmbH ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ CAD/CAM และระบบการพิมพ์ 3 มิติ จัดตั้งบริษัทร่วมค้าใหม่เพื่อขยายไปสู่ภาคการแพทย์ เป็นการรวมจุดแข็ง 2 บริษัทเข้าด้วยกัน ซึ่งในปัจจุบันการพิมพ์ 3 มิติเป็นที่ยอมรับให้ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ต้องการความมีประสิทธิภาพสูง การแพทย์ก็เป็นภาคส่วนหนึ่งที่การพิมพ์ 3 มิติสามารถขยายไปได้เช่นเดียวกัน นอกจากเรื่องจุดแข็งที่ทั้งสองบริษัทจะมารวมกันแล้ว Stratasys เป็นบริษัทอเมริกันที่ร่วมหุ้นกับอิสราเอลจำเป็นต้องมีพันธมิตรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในประเทศเยอรมนี เพื่อเข้าถึงตลาดได้อย่างมีประสิทธิผล

Stratasys ขยายความร่วมมือกับ Encee ในประเทศเยอรมนีเพื่อจัดตั้ง ‘Encee Medical’ แผนกเฉพาะทางเพื่อโฟกัสการจัดจำหน่ายโซลูชันการพิมพ์ 3 มิติทางการแพทย์ของ Stratasys 

Stratasys announced its intent to expand its relationship with Encee.

Stratasys ประกาศขยายความสัมพันธ์กับ Encee

(ที่มา: ลิขสิทธิ์ฟรี / Pixabay)

Encee เป็น Stratasys Platinum Partner ที่ตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนี ภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงใหม่ Encee จะจัดตั้งแผนกเฉพาะทางที่เรียกว่า ‘Encee Medical’ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นในภาคส่วนการแพทย์ของประเทศเยอรมนี โดยดำเนินการภายใต้ชื่อการค้า ‘Stratasys Medical’ โดยมีจุดมุ่งหมายหลักในจัดจำหน่ายโซลูชันทางการแพทย์ของ Stratasys ทั่วทั้งเยอรมนี ความร่วมมือทางกลยุทธ์นี้ประกอบไปด้วยการขยายอย่างขีดความสามารถด้านฮาร์ดแวร์ การฝึกอบรม และความสามารถในการให้บริการของ Encee ตลอดจนการสรรหาบุคลากรสำหรับทีมการแพทย์เฉพาะทาง 

Encee Medical ที่ใช้ชื่อการค้าว่า ‘Stratasys Medical’ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ Ursensollen รัฐ Bavaria มีการติดตั้งเทคโนโลยีอันทันสมัย ประกอบไปด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติทางการแพทย์ เครื่องปรับแต่งรายละเอียดหลังการพิมพ์ ศูนย์ฝึกอบรมขั้นตอนการทำงานเกี่ยวกับสถานพยาบาล รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะด้านเทคนิค ในสำนักงานใหญ่แห่งนี้ยังมีการสาธิตขั้นตอนการผลิตทางการแพทย์ อีกทั้งยังสนับสนุนทางด้านเทคนิคและผลิตส่วนประกอบการผลิตให้กับลูกค้าตามมาตรฐานทางการแพทย์อีกด้วย 

Scott Drikakis, Global Medical Segment Leader ของ Stratasys กล่าวว่า “ความร่วมมือของเรากับ Encee เป็นการเปิดช่องทางใหม่ของ Stratasys ในตลาดเยอรมัน ข้อตกลงนี้ทำให้เรามั่นใจได้ว่าเครื่องมือการผลิตแบบเติมวัสดุโพลิเมอร์ วัสดุ โซลูชันปรับแต่งรายละเอียดหลังการพิมพ์ และโซลูชันซอฟต์แวร์สำหรับกระบวนการทำงานทางการแพทย์แบบครบวงจรนั้นสามารถเข้าถึงตลาดเยอรมันได้ Stratasys มีความภูมิใจในการมุ่งเน้นและมุ่งมั่นต่อสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ และภูมิใจที่จะมอบสิ่งนี้ให้แก่ตลาดการแพทย์ที่แข็งแกร่งของประเทศเยอรมนี”

โครงสร้างองค์กรเป็นกลยุทธ์ที่ต้องเลือกสรรให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ การผสมจุดแข็งทั้งด้านความรู้ ความชำนาญ ความเป็นคนในพื้นที่เข้าด้วยกัน หรือการจัดตั้งธุรกิจร่วมค้า อาจช่วยตอบโจทย์ดังกล่าวได้ 

บทความอ้างอิง: https://www.etmm-online.com

บทความที่น่าสนใจ

About The Author