PLASTICS เริ่มแล้วโครงการคืนชีพวัสดุมือสองจากกองขยะ

Plastics Industry Association (PLASTICS) – สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนซัพพลายเชนเกี่ยวกับพลาสติกทั้งหมด เปิดเผยผลงานแรกของโครงการคัดแยกวัสดุมือสองที่เรียกว่า Secondary Sorting Demonstration Project

นับเป็นผลงานแรกของโครงการสาธิตการคัดแยกระดับสองแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือ – Pacific Northwest Secondary Sorting Demonstration Project (PNW Sort) นำโดยสมาคม PLASTICS หนึ่งในโครงการกลุ่มความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อกำหนดวิธีการคัดแยกวัสดุหลากหลายจากแหล่งที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ตามที่อยู่อาศัย เพื่อนำกลับเข้าสู่โรงงานรีไซเคิลอีกครั้ง

โครงการนี้ใช้ประโยชน์จาก Secondary Material Recovery Facility (secondary MRF) หรือ โรงงานเก็บกู้วัสดุมือสองแบบเคลื่อนที่ ใช้เวลาปฏิบัติการ 60 วันในพอร์ตแลนด์ ทั้งการรับ การคัดแยกและการตรวจสอบความเป็นไปได้ของการกู้คืนจากแหล่งวัสดุ 2 ประเภทจาก  4 จุดที่ MRF ตั้งอยู่ ในพื้นที่ของรัฐโอเรกอนและวอชิงตัน โดยมี Titus MRF Services เป็นหน่วยให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกและจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับโครงการ

Recycling project
The project covered 60 days of operation in Portland — receiving, sorting and measuring the possible recovery from two types of material streams from four MRFs. ( Source: PLASTICS )

วัสดุที่กู้กลับมาในโครงการนี้ ได้แก่ โพลีเอทิลีน (polyethylene) กระดาษพวก mixed paper กล่องกระดาษ, โพลีโพรพีลีน (polypropylene) โพลีสไตรีน (polystyrene) และพวกขวด PET และเทอร์โมฟอร์มชนิดต่างๆ ผลของการคัดแยกจาก PNW Sort ชี้ให้เห็น ขนาด (หรือปริมาณ) การคัดแยกระดับสอง (secondary sorting) ของ MRF ในระดับภูมิภาคเพื่อรองรับประชากรของทั้งโอเรกอนและวอชิงตัน โดยมีจุดประสงค์ดังนี้:

  • เพิ่มการกู้คืนวัสดุ หรือแยกวัสดุออกจากหลุมฝังกลบให้ได้มากกว่า 50,000 ตัน (100 ล้านปอนด์) ต่อปีซึ่งเทียบเท่ากับปริมาณบรรทุกจากรถบรรทุก 2,500 คัน เพื่อนำวัสดุกลับเข้าสู่โรงงานรีไซเคิลอีกครั้ง
  • เพิ่มอัตราการกู้คืนจาก 3% เป็น 6% โดยไม่ต้องเปลี่ยนโปรแกรมหรือมีการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
  • สร้างงาน green jobs 46 ตำแหน่งงานต่อโรงงาน Secondary MRF 1 แห่ง
  • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 130,000 ตันต่อปี ซึ่งเทียบเท่ากับการเอารถออกไปจากถนน 27,600 คัน
  • ขยายความร่วมมือในอนาคตเพื่อเพิ่มรายการวัสดุที่ได้รับยอมรับได้โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งโรงงานเคลื่อนที่ MRF เพิ่ม
  • แสดงความรับผิดชอบต่อวัสดุที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ (recyclable materials) ที่จัดเก็บได้ทั้งหมด และยังขจัดความเสี่ยงของการจัดการที่ไม่ดีและมลพิษที่อาจเกิดขึ้น

“โครงการเช่นนี้มีความสำคัญ เพราะเราทำงานเพื่อให้เกิดระบบที่ยั่งยืนทั่วประเทศ” Scott Farling รองประธานฝ่ายวิจัยและพัฒนาธุรกิจของ Titus ให้ความเห็น เขาเสริมว่า หน่วยงานเคลื่อนที่ MRF สามารถกู้กลับวัสดุที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ได้เกือบ 90% จากของเสีย โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อกู้คืนวัสดุให้มากที่สุด รวมทั้ง “วัสดุที่ยากต่อการคัดแยกด้วยตนเอง” ทั้งที่มาจากของเสียจากการผลิตโดยเครื่องจักร

 

อ้างอิง:

https://www.etmm-online.com/recycling-project-reveals-chance-for-even-more-sustainability-a-886777/

About The Author