Arburg

Arburg เปิดตัว Allrounder 470 H ทางเลือกประหยัดพลังงานและลดการปล่อยคาร์บอน

ในการผลิตทุกสิ่งอย่างมีการปล่อยคาร์บอนออกมา ไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องจักรที่ใช้ผลิตเอง ซึ่งการปล่อยคาร์บอนจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของพลังงานว่ามาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนหรือฟอสซิล กระบวนการที่ใช้ในการผลิตว่าใช้วัสดุมากหรือน้อย สิ่งเหล่านี้เป็นตัวกำหนดคาร์บอนฟุตพรินต์ที่ทิ้งไว้บนตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบันสหภาพยุโรปมีกฎหมายให้ระบุคาร์บอนฟุตพรินต์ในสินค้าที่จะนำเข้าสู่สหภาพยุโรป เพื่อเป็นการลดการปล่อยคาร์บอน เริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อวัสดุหรือเครื่องจักรในการผลิตที่มีคาร์บอนฟุตพรินต์น้อยไปจนถึงสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้โดยใช้กระบวนการปล่อยคาร์บอนน้อยที่สุด

ในปัจจุบันการเลือกซื้อเครื่องจักรจึงรวมจุดขายเรื่องคาร์บอนฟุตพรินต์เข้าไปด้วย กล่าวคือ เครื่องจักรต้องมีประสิทธิภาพที่ดีในการผลิตและการใช้พลังงาน ประหยัดทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต เพื่อให้คาร์บอนฟุตพรินต์บนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกไปมีระดับที่ต่ำเพราะนั่นคือต้นทุนที่ใช้การผลิตทั้งน้้น

ในวาระครบรอบ 100 ปี ของบริษัท Arburg ผู้ผลิตเครื่องมือและโซลูชันสัญชาติเยอรมัน ได้เปิดตัว ‘Allrounder 470 H’ ที่มีประสิทธิภาพสูงรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประหยัดพลังงานและทรัพยากร ประสิทธิภาพในการผลิต ใช้งานง่าย และมีความน่าเชื่อถือ 

Allrounder 470 H ประหยัดพลังงานและทรัพยากร มีประสิทธิภาพในการผลิต เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน และน่าเชื่อถือ

(ที่มา: Arburg)

การผสานรวมหน่วยแคลมป์ไฟฟ้าและหน่วยฉีดขึ้นรูปไฮดรอลิกของเครื่อง Allrounder 470 H จาก Arburg เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องจักรและการปฏิบัติการ รวมถึงลดการปล่อยคาร์บอนอีกด้วย 

คำจำกัดความสั้น ๆ ที่กล่าวถึงประสิทธิภาพของ Allrounder 470 H คือ Comfort, Premium และ Ultimate ด้วยหัวฉีดและตัวเลือกที่มีอย่างหลากหลาย ไม่เพียงแต่ปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของลูกค้าเท่านั้น แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของเครื่องจักรรุ่นใหม่จาก Arburg ผู้ผลิตสัญชาติเยอรมันอีกด้วย

ทางเลือกที่ประหยัดพลังงานและลดการปล่อยคาร์บอน

ผู้ที่กำลังมองหาทางเลือกในการประหยัดพลังงานแทนเครื่องจักรไฮดรอลิกให้ความสนใจเครื่อง Allrounder 470 H เป็นอย่างมาก ทีมวิศวกรได้ยกระดับเทคโนโลยีนี้ขึ้นเพื่อประสิทธิภาพในการปล่อยพลังงานและลดเวลาในการผลิต โดยมีปัจจัยในการสนับสนุน ได้แก่ แนวคิดใหม่ในการจัดการน้ำมันซึ่งอยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร การแยกอัตราการไหลเพื่อการเคลื่อนที่พร้อมกันของแกนไฮดรอลิกรอง และขยายการใช้ระบบไฮดรอลิกเซอโวของ Arburg

________________________________________________________________________________

Energy Footprint คือ อะไร? 

Energy Footprint หรือ การปล่อยพลังงาน เป็นฟุตพรินต์เชิงสิ่งแวดล้อมเหมือนกับคาร์บอนฟุตพรินต์ แต่มุ่งเน้นที่การพลังงาน เป็นการประเมินการใช้พลังงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ องค์กร หรืออาณาเขตที่กำหนด ภายในขอบเขตเชิงพื้นที่และเวลาที่กำหนด วิธีการคำนวณส่วนใหญ่มาจากมุมมองของวงจรชีวิต

________________________________________________________________________________

คุณสมบัติของ Allrounder 470 H

– ให้พลังงานฟุตพรินต์ได้มากถึง 50 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องจักรไฮดรอลิกที่เหมือนกัน

– ประหยัดคาร์บอนได้มากถึงปีละ 12,000 กก. โดยขึ้นอยู่กับการใช้งาน 

– แนวคิดในการจัดการน้ำมันเป็นการช่วยประหยัดทรัพยากร โดยใช้น้ำมันลดลงประมาณ 35 เปอร์เซ็นต์

– ความร้อนจากเครื่องจักรที่ไม่ใช้แล้ว สามารถนำมาใช้ในการอุ่นหรือวอร์มน้ำมัน 

– ความจุน้ำหล่อเย็นที่ต้องใช้ลดลงถึง 50 – 70 เปอร์เซ็นต์

– ลดเวลาในการผลิตได้ถึง 33 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการผลิตสูงขึ้นมาก

เป็นมิตรต่อผู้ใช้มากขึ้น

มีการออกแบบให้เรียบง่ายมากขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายที่สุด

– เปลี่ยนจากสายแพของโมดูลคอนโทรลมาใช้อีเทอร์เน็ตบัสแบบเรียลไทม์ เพื่อเพิ่มการให้บริการและอายุการใช้งานของเครื่องจักร 

การจัดการฮาร์ดแวร์บนและในฐานเครื่องมีการปรับโครงสร้างใหม่ทั้งหมด โดยมีท่อร่วมสำหรับควบคุม (Control Manifold) และเทคโนโลยีถังสะสมพลังงานไฮดรอลิกย้ายเข้าไปข้างในเพื่อให้มีพื้นที่สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ด้านหลังของเครื่องจักรมากขึ้น 

– วงจรไฟฟ้า ไฮดรอลิก และน้ำที่เป็นตัวประสานถูกแยกออกจากกัน ทำให้การประกอบ การบำรุงรักษา และการเปลี่ยนแปลงง่ายขึ้น วงจรไฮดรอลิกและน้ำอยู่ที่ฐานเครื่อง ระบบนิวแมติกและระบบหล่อลื่นอยู่ในส่วนของการปฏิบัติงาน นั่นหมายถึงมีความยืดหยุ่นและตัวเลือกมากขึ้น การจัดการที่ปรับให้เหมาะสมที่สุด ทำให้ประหยัดเวลาในการบำรุงรักษาและการใช้งานในชีวิตประจำวัน สุดท้ายแล้ว การจัดการตัวเลือกและอินเตอร์เฟซที่เหมือนกันยังช่วยให้มีความชัดเจนและเป็นระเบียบมากขึ้นอีกด้วย

บทความอ้างอิง: https://www.etmm-online.com/

บทความที่น่าสนใจ

About The Author