polystyrene_โพลีสไตรีนรีไซเคิล

โพลีสไตรีนรีไซเคิลจะถูกใช้เป็นวัสดุสัมผัสอาหารได้หรือไม่ ?

เบลเยียม — Styrenics Circular Solutions (SCS) ริเริ่มโครงการห่วงโซ่คุณค่า (The value chain) เพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับโพลีเมอร์สไตรีน มีการยื่นคำร้องเป็นครั้งที่ 2 เพื่อขออนุมัติจากสหภาพยุโรปหรือ EU เพื่อใช้พอลีสไตรีนรีไซเคิลเชิงกล (rPS) เป็นวัสดุสัมผัสอาหาร (Food contact material) หรือใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหารได้ โดยขณะนี้ SCS ได้ดำเนินการยื่นเอกสารอีก 2 รายการเพื่อขอรับการประเมินจาก European Food Safety Authority (Efsa)

ผลิตภัณฑ์พอลีสไตรีนรีไซเคิล (rPS) ได้รับการพัฒนาโดย Styrenics ให้ครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นของผู้บริโภค รวมถึงใช้เป็นภาชนะใส่โยเกิร์ต ใส่เครื่องดื่มร้อนและเย็น และเป็นถาดใส่อาหาร โดยใช้เทคโนโลยี super-cleaning  2 แบบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรีไซเคิลด้วยกระบวนการทางกลที่ทำให้วัสดุสามารถสัมผัสอาหารได้เหมือน PET (Polyethylene Terephthalate – พลาสติกประเภทคืนรูป (Thermoplastic)) โดยเนื้อของวัสดุ rPS สามารถใช้งานในระดับ end-user ได้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์โดยไม่ต้องผสมกับวัสดุอื่นใดอีก 

Styrenics Circular Solutions (SCS) has filed its second application for EU authorisation of mechanically recycled polystyrene (rPS) as food contact material.(Source: Styrenics Circular Solutions)


เอกสารทางวิทยาศาสตร์โดยสถาบัน Fraunhofer IVV สำหรับการใช้งานครั้งที่ 2 (second application ของโพลีสไตรีน) นี้ เป็นไปตามการทดสอบที่ท้าทายและยากยิ่งหลายประการด้วยเทคโนโลยี Super-Cleaning ของ Gneuss ผู้ผลิตเครื่องจักรรีไซเคิลพลาสติก แต่ในที่สุดผลตามรายงานจากเอกสารการทดสอบก็ออกมาว่า กระบวนการ Super-Cleaning ที่ว่านี้ ได้ส่งมอบพอลิเมอร์รีไซเคิลที่มีความบริสุทธิ์ดีเยี่ยมและสม่ำเสมอ โดยอ้างอิงจากของเสียจากบรรจุภัณฑ์อาหารหลังการบริโภค ผลลัพธ์นี้มาจากกระบวนการเชิงกลที่เรียกว่า Multi Rotation System (MRS) jump extrusion process หรือ กระบวนการอัดรีดแบบกระโดดของ Gneuss ด้วยเทคโนโลยี super-cleaning ที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยระบบสูญญากาศสูง พื้นผิวและอุณหภูมิหลอมสูง โดย Fraunhofer IVV ยืนยันว่า ประสิทธิภาพการทำความสะอาดรูปแบบนี้เป็นการทดสอบที่ยาก และเทคโนโลยีนี้ยังมีการใช้งานและเป็นที่ยอมรับในประเทศญี่ปุ่น โดย Gneuss ได้ให้ FDA อนุมัติเทคโนโลยี Super-Cleaning สำหรับการรีไซเคิลกลไกการสัมผัสอาหารของถาดอาหารตั้งแต่ปี 2017 

การรีไซเคิลด้วยกระบวนการทางกลมีความบริสุทธิ์สูงเหมือน PET เป็นหนึ่งในตัวเลือกการรีไซเคิลพลาสติกสำหรับพลาสติกที่มีอยู่มากมาย ด้วยคุณสมบัติการแพร่กระจายต่ำ (low-diffusion characteristic) ช่นเดียวกับ PET ซึ่งช่วยให้การรีไซเคิลทางกลได้มาตรฐานตามเกรดอาหาร 

อ้างอิง: https://www.etmm-online.com/styrenics-files-eu-authorisation-for-mechanically-recycled-polystyrene-as-food-contact-material-a-1096970/

บทความที่เกี่ยวข้อง:

About The Author