Amaize

Amaize ซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI รองรับอุตสาหกรรมพลังงาน การบินอวกาศ

ในปัจจุบันเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาทดลองใช้ศักยภาพของ AI เพื่อนำมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่มีรูปแบบคาดการณ์ได้ คุณผู้อ่านหลายท่านคงเคยลองใช้ Chat GPT หรือ Google Bard ในส่วนของการเจนรูปก็มีโปรแกรม Midjourney ซึ่งทำให้เกิดศิลปินดิจิทัลหน้าใหม่มากมายที่แต่เดิมอาจจะไม่มีทักษะในการวาดรูป แต่มีจินตนาการในหัวถึงสิ่งที่ต้องการ และทำการ Prompt ได้เก่งก็สามารถสร้างรูปภาพที่สวยงามได้

การพิมพ์สั่งการ (Prompt) สามารถทำได้ทั้งในภาษาไทยและอังกฤษ แล้วแต่การรองรับของแต่ละโปรแกรม กล่าวโดยรวม คือ AI เป็นผู้ช่วยเหมือนพนักงานหนึ่งคนที่มีความคิดเป็นของตนเองที่สามารถบอกโจทย์แล้ว AI จะช่วยหาคำตอบ ช่วยคิด ช่วยทำ ในขณะที่ Microsoft ก็ได้เปิดตัว ‘Microsoft 365 Co-Pilot’ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งทำให้การทำงานเอกสารต่าง ๆ ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น ตลอดจนสามารถทำงานแทนพนักงานได้ในหลายกรณี และอาจได้คุณภาพงานที่เร็วกว่าดีกว่า 

วิดีโอ เปิดตัว Microsoft 365 Copilot

ความสามารถในการทำงานของพนักงานเปลี่ยนจากความสามารถในการสร้างผลงานด้วยตนเอง กลายเป็นความสามารถในการสื่อสารกับ AI ได้อย่างมีประสิทธิผล เพื่อให้ AI เข้าใจโจทย์และสามารถสร้างผลงานออกมาได้อย่างที่ตั้งใจ AI ถูกเทรนผ่านฐานข้อมูลและกลายเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานนั้น ๆ จนสามารถสร้างผลงานขึ้นได้ ตลอดจนปรับแก้งานของมนุษย์ให้มีความเหมาะสมได้ เหมือนเวลาเราใช้โปรแกรม Google ในปัจจุบัน การแก้ไขคำโดย AI มีความฉลาดที่เหนือชั้นขึ้นมากกว่าแต่ก่อน AI ขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังซอฟต์แวร์ต่าง ๆ และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านคลาวด์ของเจ้าของเทคโนโลยี AI นั้น ๆ 

ในด้านของการพิมพ์ 3 มิติก็เช่นเดียวกัน เมื่อผู้ใช้งานจะทำการพิมพ์ 3 มิติก็สามารถอัปโหลดไฟล์แบบลงบนเครื่องพิมพ์ 3 มิติ และ AI ก็จะปรับแบบให้เหมาะสมเพื่อให้ได้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพดีขึ้น พิมพ์ได้เร็วขึ้น ประหยัดมากขึ้น และพิมพ์งานที่สมบูรณ์ตั้งแต่ครั้งแรก 

1000 Kelvin บริษัทสตาร์ทอัพจากเมืองเบอร์ลิน/ลอสแอนเจลิส ประกาศความพร้อมใช้งานเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบของ ‘Amaize’ ซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในงาน Formnext 2023 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังเปิดตัวการผสานรวมครั้งแรกกับผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ 3 มิติเชิงพาณิชย์ กลุ่มลูกค้า และบริษัทที่ให้บริการปล่อยจรวดในแคลิฟอร์เนีย

1000 Kelvin’s software acts as an autocorrect copilot for 3D printing.

ซอฟต์แวร์ของ 1000 Kelvin ทำหน้าที่เป็น Copilot แก้ไขอัตโนมัติสำหรับการพิมพ์ 3 มิติ

(ที่มา: 1000 Kelvin)

By using a physics-informed AI, Amaize automatically identifies and corrects issues in a print file without altering the original design to achieve a perfect part the first time it is printed.

Amaize ใช้ AI ที่อิงตามหลักฟิสิกส์ระบุและแก้ไขปัญหาอัตโนมัติในไฟล์พิมพ์โดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงแบบดั้งเดิม เพื่อให้ได้ชิ้นส่วนที่สมบูรณ์แบบในครั้งแรกที่พิมพ์

(ที่มา: 1000 Kelvin)

ยุคของวิธีการพิมพ์ที่เหมาะสมโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่อิงหลักฟิสิกส์เพื่อให้พิมพ์ 3 มิติได้อย่างถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก ผู้ใช้งานเพียงแค่อัปโหลดไฟล์พิมพ์ไปยังคลาวด์ก็จะวิเคราะห์ชิ้นส่วนและแก้ไขปัญหาความร้อนเชิงกลได้โดยอัตโนมัติด้วยการสแกนและปรับพารามิเตอร์กระบวนการให้เหมาะสม (การเคลื่อนที่เลเซอร์ที่มีความร้อนไปตามตำแหน่งที่จะพิมพ์ขึ้น) ซึ่งเป็นการลดการใช้ซอฟต์แวร์จำลอง Finite Element ที่มีต้นทุนสูง และการทำซ้ำทางกายภาพหลายครั้งทำให้สิ้นเปลืองวัสดุ พลังงาน และค่าใช้จ่าย

1000 Kelvin ได้รวมโซลูชัน Amaize บนคลาวด์กับผู้ผลิตเครื่องจักร OEM หลายราย ทำให้สามารถใช้ซอฟต์แวร์ AI รุ่นใหม่และโครงสร้างพื้นฐานคอมพิวเตอร์ในการผลิตแบบเติมวัสดุ ผลของการนำไปใช้ในช่วงเริ่มต้นประสบผลสำเร็จอย่างดี Amaize ถูกนำไปใช้งานในบริษัทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมพลังงาน การบินอวกาศ และการผลิตตามสัญญา เป็นต้น

ตัวอย่าง ผู้ให้บริการปล่อยจรวดในแคลิฟอร์เนียกำลังเผชิญความท้าทายเป็นอย่างมากในการพิมพ์ชิ้นส่วน 3 มิติ ปัญหาและความล้มเหลวในการพิมพ์เนื่องจากความร้อนสูงที่เกินไปและการลดโครงสร้างรองรับอย่างมาก ส่งผลให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพและความล่าช้า ซึ่ง Amaize สามารถใช้โซลูชันในการทำซ้ำแบบดิจิทัลสำหรับแก้ไขปัญหาการจัดการด้านอุณหภูมิได้ ส่งผลให้ชิ้นส่วนที่พิมพ์สำเร็จมีคุณภาพพื้นผิวและมีประสิทธิภาพดีขึ้น และสิ่งสำคัญที่สุด คือ Amaize ช่วยให้ลูกค้าสามารถลดโครงสร้างรองรับลงได้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ เป็นผลให้ต้นทุนรวมต่อชิ้นลดลงมากกว่า 30 เปอร์เซ็น เมื่อพิจารณาจากการประหยัดวัสดุและต้นทุนในการตกแต่งพื้นผิว (Post Processing) ในกรณีศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการที่ Amaize มุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุซึ่งก็คือการจัดการด้านอุณหภูมินั้นสามารถเร่งเวลาให้สินค้าออกสู่ตลาดได้

ที่ผ่านมา 1000 Kelvin ได้รับเงินลงทุนแล้วเป็นจำนวน 3 ล้านดอลลาร์ ซึ่งทำให้บริษัทสามารถเติบโตไปไกลถึงยุโรป อีกทั้งมีการจัดตั้งบริษัทในลอสแองเจลิสและแคลิฟอร์เนียเพื่อรองรับลูกค้าในอุตสาหกรรมการบินอวกาศและป้องกันประเทศอีกด้วย

บทความอ้างอิง: https://www.etmm-online.com/

บทความที่น่าสนใจ

About The Author