Arburg

Arburg เผยแพร่รายงานความยั่งยืนปี 2022 เพื่อลดคาร์บอนฟุตพรินต์ในกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน

ความยั่งยืนกลายเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งที่ลูกค้าจะใช้เลือกซัพพลายเออร์สำหรับปัจจัยในการผลิต ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร หรือวัตถุดิบ เพราะปัจจัยการผลิตนั้นเป็นตัวเพิ่มเกณฑ์คาร์บอนฟุตพรินต์เข้ามา นอกเหนือจากประสิทธิภาพและการประหยัดต้นทุน เมื่อตลาดต้องการความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแนวทางการตลาดอย่างหนึ่งของธุรกิจการผลิตเพื่อทำให้ตนเองโดดเด่นออกมาจากคู่แข่ง คือ การประกาศและลงมือปฏิบัติในแนวทางของความยั่งยืน การเป็นธุรกิจที่ Green ซึ่งเราจะเห็นว่าธุรกิจต่าง ๆ มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ รวมถึงนำเสนอผลงานบริษัทของตนเอง ในอีกทางหนึ่งการผลิตแบบยั่งยืนทำให้ประหยัดต้นทุนมากขึ้นด้วย เรียกว่า WIN-WIN ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบน้อยลง และกำไรของบริษัทที่มากขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าการลงทุนเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นต้นทุนระยะสั้น แต่ในระยะยาวจะได้กำไรที่มากกว่า

Arburg ผู้ผลิตเครื่องจักรสัญชาติเยอรมัน มีความมุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืน บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์ความยั่งยืนที่บริษัทได้ดำเนินการมาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี พร้อมทั้งแบ่งปันคุณค่าของบริษัท โดยครั้งนี้เป็นฉบับที่ 3 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และประกาศความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างความยั่งยืนผ่านมาตรการต่าง ๆ ในขณะเดียวกันเป็นการเชิญชวนให้บริษัทอื่น ๆ ทำตามโดยการทำให้ดูเป็นตัวอย่าง เพราะความยั่งยืนต้องทำร่วมกันทุกฝ่ายจึงจะเกิดผลลัพธ์ในภาพรวม 

รายงานความยั่งยืนฉบับที่ 3 โดยมีข้อมูลตั้งแต่ปี 2021 – 2022 ให้ข้อเท็จจริงและตัวเลขล่าสุดของ Arburg ในเรื่องของค่านิยมและกิจกรรมด้านความยั่งยืน การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การลดคาร์บอนฟุตพรินต์ และเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นเป้าหมายหลักของกลยุทธ์ความยั่งยืนของบริษัท

The Sustainability Report is an important component of the Arburg-Green-World program, with which the company has enshrined sustainability through resource efficiency, a reduced carbon footprint and circular economy as important goals.

รายงานความยั่งยืนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของโครงการ Arburg-Green-World ซึ่งบริษัทยึดถือความยั่งยืนผ่านการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การลดคาร์บอนฟุตพรินต์ และเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นเป้าหมายสำคัญ

(ที่มา: Arburg)

รายงานความยั่งยืนปี 2022 ของ Arburg ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าของบริษัท ขอบเขตที่บริษัทได้ดำเนินการอย่างยั่งยืนทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวข้องในระยะยาว บริษัทยึดถือความยั่งยืนผ่านการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การลดคาร์บอนฟุตพรินต์ และเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นเป้าหมายสำคัญ กิจกรรมเหล่านี้ทำมามากกว่า 10 ปี ตั้งแต่ปี 2012 โดย Arburg เป็นหนึ่งในบริษัทแรก ๆ ที่ได้รับการรับรองในด้านของคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน นอกจากนี้ ยังยึดหลักปรัชญาของบริษัทมานานหลายทศวรรษในเรื่องของการปกป้องสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง การก่อสร้างที่ประหยัดพลังงานยังเป็นปัจจัยในกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน ปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรวมศูนย์การผลิตโดยผลิตภายในบริษัทในสัดส่วนที่สูง ซัพพลายเชนที่สั้น (ลดการขนส่ง ที่ปล่อยคาร์บอน) เทคโนโลยีเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพในการผลิต รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลที่ประกอบกันเป็นโครงการ Arburg-X-World 

เป้าหมายสำคัญของ Arburg คือ การลดคาร์บอนฟุตพรินต์ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์และพลาสติกอย่างยั่งยืน การนำพลาสติกกลับคืนสู่วงจรโดยการแยกประเภทพลาสติก ตลอดจนควบรวมความยั่งยืนและประสิทธิภาพการผลิตเข้าไว้ด้วยกันผ่านโซลูชันเทคโนโลยีคุณภาพสูง การใช้เงินให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทและพนักงาน และความเข้าใจในการเปลี่ยนกระบวนการไปเป็นดิจิทัล (Digitalisation) เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน เป็นแนวคิดสำคัญที่บริษัทได้นำมารวมเข้ากับกิจกรรมต่าง ๆ  มาสักระยะหนึ่งแล้ว รายงานความยั่งยืนปี 2022 มีอีกหลายประเด็นที่กล่าวถึงเรื่องนี้ ตัวอย่างเช่น การก่อสร้างอย่างยั่งยืน โดยที่บริษัทวิศวกรรมเครื่องจักรใช้การกู้คืนความร้อน เพื่อควบคุมการป้อนพลังงานและความร้อนแก่อาคาร จึงเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและการปล่อยคาร์บอนแทบเป็นศูนย์ การใช้พลังแสงอาทิตย์และความร้อนใต้พิภพยังช่วยในการจัดการพลังงานได้อย่างยั่งยืนด้วยเช่นกัน โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณที่จอดรถหลายชั้นใน Lossburg และการรวมกังหันลม 2 ตัวเข้าไปในระบบการผลิตพลังงาน นอกจากนี้บริษัทกำลังขยายและเพิ่มการผลิตพลังงานที่ยั่งยืนให้มากยิ่งขึ้นไปอีก

พื้นฐานแนวคิดของรายงานความยั่งยืนนี้มาจากระบบการจัดการความยั่งยืน WIN Charter แห่งรัฐ Baden-Württemberg ประเทศเยอรมนี ประกอบด้วยแถลงการณ์ 12 ฉบับที่กล่าวถึงสิทธิมนุษยชนและแรงงาน ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ทรัพยากร พลังงานและการปล่อยคาร์บอน ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ ตลอดจนมาตรการต่อต้านการคอรัปชั่น 

การลงนามใน 12 หลักการของ WIN CHARTER แสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนที่จะรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ซึ่งสิ่งนี้ต่างจากการ Audit โดยบุคคลที่ 3 เพื่อให้ได้การรับรอง (Certification) แต่การลงนามใน WIN CHARTER บริษัทต้องตรวจสอบและมุ่งมั่นขับเคลื่อนด้วยตนเองเนื่องจากไม่มีใครบังคับ ด้วยเหตุนี้ Arburg จึงทำรายงานความยั่งยืนของบริษัทอย่างต่อเนื่องหลังจากการประกาศตนเองต่อสาธารณะเพื่อแสดงตนว่าได้ลงมือปฏิบัติจริง ในอีกทางหนึ่งก็เพื่อโปรโมตว่าบริษัทของตนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งแน่นอนว่า บริษัทที่ลงมือทำจริงจะได้ผลบวกในการทำแบบนี้ แต่บริษัทที่ฟอกเขียวหรือประกาศว่ากรีน แต่ไม่ได้ทำจริง จะได้ผลที่เป็นลบแทน

ตัวอย่างการประกาศลงนาม WIN CHARTER 

Hansgrphe SE ลงนาม WIN Charter

https://www.hansgrohe-group.com/en/pressrelease/hansgrohe-group-win-charter-2022-06-07

Colordruck-Baiersbronn เข้าร่วม WIN CHARTER

คุณผู้อ่านสามารถดูรายงานความยั่งยืนของ Arburg ปี 2022 เพื่อทราบถึงรายละเอียดของแนวทางความยั่งยืนได้ในลิงก์ด้านล่าง

https://www.arburg.com/media/daten/other/ARBURG-sustainability-report-2022_en.pdf

บทความอ้างอิง: https://www.etmm-online.com/

บทความที่น่าสนใจ

About The Author