การให้บริการอุปกรณ์เครื่องมือกลด้วยข้อมูลแปลงเป็นเครื่องมือดิจิทัล

เครื่องมือผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ในวิศวกรรมเครื่องกลมีราคาแพง ทำไมถึงไม่จ่ายตามการใช้งานล่ะ? โมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลทำงานอย่างไร จากตัวอย่างของประแจเลื่อนแรงบิด

เครื่องมือผู้เชี่ยวชาญมีราคาแพงและไม่สามารถซื้อได้เสมอไปสำหรับบรรดาธุรกิจขนาดเล็ก เครื่องมือที่แปลงเป็นดิจิทัลสามารถจ่ายได้ขึ้นกับการใช้งาน (ที่มา: สต๊อกภาพฟรีจาก www.picjumbo.com / Pixabay)

แนวคิดพื้นฐานของอุตสาหกรรม 4.0 คือสร้างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นเอกเทศสำหรับลูกค้าในราคาของสินค้าที่ผลิตจำนวนมาก หลากหลายเครื่องมือและโซลูชันเชิงเทคนิคอย่างเซ็นเซอร์เครือข่ายหรือปัญญาประดิษฐ์ช่วยในเรื่องนี้ การเงินไม่ควรถูกมองข้ามในกระบวนการ ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม: ประแจเลื่อนแรงบิดสมัยใหม่พร้อมกับเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ที่ไวและดังนั้นเป็นเครื่องมือราคาแพงในการใช้งานอุตสาหกรรมทุกวัน ตัวอย่างคือ พวกมันสามารถใช้เพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับแรงบิด ตำแหน่งสกรู ความคลาดเคลื่อนและสถานะการสอบเทียบของตัวพวกมันเอง

ข้อมูลทั้งหมดนี้สามารถถูกจัดเก็บเป็นข้อมูลประวัติหรือใช้ในเวลาจริงเพื่อปรับกระบวนการทำงานให้เหมาะสมที่สุดหรือการเรียกเก็บเงินตามการใช้ มีความเป็นไปได้ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่คุณค่า: ลูกค้าปลายทางได้รับเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับงานที่ถูกดำเนินการ พนักงานได้รับการแนะแนวทางอย่างปลอดภัยในกิจกรรมของพวกเขา เจ้าของหรือผู้ผลิตเครื่องมือสามารถรวมศูนย์การควบคุมเครื่องมือและการจัดการสอบเทียบ ตัวอย่างแสดงว่าข้อมูลสามารถถูกใช้และทำเงินได้อย่างไรหากมันสามารถหาได้ตามเวลาจริงออนไลน์

การประมวลผลบนคลาวด์และคำแนะนำผู้ใช้ผ่าน Augmented reality

ผู้เชี่ยวชาญอินเตอรเนตทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things – IoT) ที่ Codestryke ได้พัฒนาแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนสำหรับการประมวลผลข้อมูลบนคลาวด์ในโครงการความร่วมมือกับ Stahlwille ข้อมูลจากประแจเลื่อนแรงบิดถูกส่งผ่านทางเกตเวย์ไปยังระบบปฏิบัติการ Siemens Mindsphere IoT และสภาพแวดล้อมคลาวด์ของ Stahlwille การสื่อสารเกิดขึ้นผ่านทาง narrowband IoT มาตรฐานระยะไกลที่ให้ข้อมูลถูกส่งผ่านอย่างเชื่อถือได้ภายใต้สภาวะที่ยากลำบาก

ข้อมูลเวลาจริง สามารถถูกประเมินและประมวลในคลาวด์ DAPTIQ การสื่อสารแบบสองทิศทาง: ข้อมูลที่ถูกป้อนเข้าไปในการวางแผนการผลิตที่ปรับเฉพาะและระบบการควบคุมสามารถถูกวิเคราะห์และเปรียบเทียบที่ตรงนั้น และสลักเกลียวที่ผิดพลาดสามารถได้รับการตรวจพบและแก้ไขระหว่างกระบวนการต่อเนื่อง ด้วยความสามารถที่ให้โดย AR (Augmented reality) ข้อผิดพลาดของผู้ใช้สามารถที่จะถูกลดลงมากขึ้นไปอีก หากเครื่องมือจำเป็นต้องได้รับการสอบเทียบหรือกำลังทำงานอยู่ตรงขีดจำกัดความคลาดเคลื่อน ขั้นตอนที่สอดคล้องจะถูกกระตุ้นโดยอัตโนมัติผลประโยชน์อย่างใหญ่ vs การลงทุนใหญ่

ผลประโยชน์มหาศาลนี้ชดเชยกับการลงทุนใหญ่ ค่าใช้จ่ายทางการเงินสำหรับเครื่องมือใหม่นั้นมากและมักแสดงถึงอุปสรรคที่ผ่านไม่ได้ โดยเฉพาะสำหรับบริษัทขนาดเล็ก อ่างไรก็ตาม หากเครื่องมือไม่ได้ถูกซื้อแต่เช่าเพื่อค่าธรรมเนียมตามการใช้งาน กรณีธุรกิจของการปรับกระบวนการไปเป็นดิจิทัล ให้ผลตอบแทน 

“ด้วยโมเดลรูปแบบค่าตอบแทน เครื่องมือเป็นบริการ (EaaS) เราต้องการทำให้แน่ใจว่าไม่มีบริษัทใดถูกทิ้งไว้ข้างหลังในการปรับกระบวนการไปเป็นดิจิทัล” David Schoenen หัวหน้าฝ่ายการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ Stahlwille กล่าว อธิบายรูปแบบการเงินที่ไม่ทำให้สภาพคล่องตึง เหมือนกับสินเชื่อรถยนต์ ไม่ใช่การจ่ายเพื่อซื้อเครื่องมือ แต่เป็นการใช้งาน สิ่งนี้เปลี่ยนต้นทุนการลงทุนไปเป็นต้นทุนการดำเนินงานโดยสมบูรณ์ ซึ่งปรับปรุงกระแสเงินสดเช่นเดียวกันกับความเชื่อถือได้ในการวางแผนและความเสี่ยงที่ลดต่ำที่สุด

“ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือประแจเลื่อนแรงบิด ลูกค้าไม่ได้จ่ายต่อกิโลเมตร แต่เป็นต่อการคลิก – เสียงทั่วไปเมื่อสกรูถูกไขสู่ค่าที่ถูกต้อง” Philipp Mayer กรรมการผู้จัดการของ Codestryke อธิบาย สำหรับผู้เชี่ยวชาญอินเตอร์เนตทุกสรรพสิ่ง (IoT) การเปลี่ยนคลิกไปเป็นปริมาณที่เก็บค่าใช้จ่ายได้มีความเกี่ยวข้องกับความพยายามทางเทคนิคบางประการ “แต่ความท้าทายที่ยิ่งกว่าคือสร้างแนวคิดแบบองค์รวมของเทคโนโลยี การเงินและการเก็บค่าใช้จ่ายร่วมกันกับสิ่งเหล่านั้นทุกสิ่งที่เกี่ยวข้อง”

รูปแบบธุรกิจที่ใช้ข้อมูลอุตสาหกรรม

เมื่อนำแอปพลิเคชันไปใช้ รวมถึงการจัดการเครื่องมือ การวางแผนการใช้งาน การบำรุงรักษาและการเก็บค่าใช้จ่ายอัตโนมัติ Codestryke สามารถที่จะใช้โมดูล IoT ของตนเอง ซึ่งถูกปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะในระหว่างโครงการ แต่ที่สุดแล้วสามารถปรับเข้ากับอุตสาหกรรมและวิธีการเก็บเงินใดก็ได้:

“พื้นฐานทางเทคนิคอยู่ตรงนั้น แต่เมื่อมาถึงรายละเอียดของแนวคิดเครื่องมือเป็นบริการ การปรับโดยเฉพาะสำคัญต่อความสำเร็จ” ด้วยประแจเลื่อนแรงบิดร่วมกันกับการจัดเก็บเงินตามผลประโยชน์ Stahlwille และ Codestryke ได้สร้างพิมพ์เขียวสำหรับรูปแบบธุรกิจที่ใช้ข้อมูลในอุตสาหกรรม ซึ่งไม่รวมศูนย์อยู่ที่ตัวผลิตภัณฑ์เอง แต่บนคุณค่าของบริการทั้งชุดที่สามารถรับรู้และเก็บค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดเฉพาะในโลกดิจิทัล

อ้างอิง : https://www.etmm-online.com

About The Author