Digital Transformation ในวิศวกรรมเครื่องกลกำลังหยุดชะงักหรือไม่?

การเปลี่ยนกระบวนการทำงานไปเป็นดิจิทัลในวิศวกรรมเครื่องกลให้โอกาสที่ยอดเยี่ยม แต่ยังเป็นความท้าทายสำหรับบริษัทต่าง ๆ ที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลไปได้ไกลแค่ไหน? การศึกษาครั้งใหม่โดย Item Industrietechnik ได้ให้คำตอบ

Digital Tranformation
ในการศึกษาครั้งใหม่ของการเปลี่ยนกระบวนการทำงานไปเป็นดิจิทัลในวิศวกรรมเครื่องกล Item ได้ให้ความกระจ่างในสถานการณ์ ผู้มีส่วนร่วมในการศึกษาได้ประมาณการว่าปริมาณงานของวิศวกรออกแบบจะเพิ่มในอนาคต เช่นเดียวกับความต้องการเฉพาะสำหรับทักษะไอทีต่าง ๆ
(ที่มา: โดเมนสาธารณะ / Pixabay )

วิศวกรรมเครื่องกลเป็นดิจิทัลอย่างไรในปี 2020? อะไรคือสถานะที่เป็นอยู่ในประเทศที่แตกต่างกัน? การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลได้เกิดขึ้นแล้วหรือยัง? ในการศึกษาครั้งใหม่  Item Industrietechnik ได้ให้ข้อมูลล่าสุดของพัฒนาการปัจจุบันในวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อวัตถุประสงค์นี้ ผู้มีอำนาจตัดสินใจในบริษัทที่มีขนาดต่างกันได้รับการสำรวจซึ่งแวดวงธุรกิจที่มีมากกว่าคือการออกแบบของโซลูชันและเครื่องมือปฏิบัติการในวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้แน่ใจในการเปรียบเทียบกันได้ของผลการศึกษาของ Item ในปี 2018 ผู้เข้าร่วมได้รับการเลือกตามเกณฑ์ที่เหมือนกัน

ความต้องการของนักออกแบบกำลังเพิ่มขึ้น

การศึกษาปี 2018 ของ Item เกี่ยวกับอนาคตของวิศวกรรมเครื่องกลได้แสดงแล้วว่ากระบวนการที่ผ่านการทำให้เป็นดิจิทัลและเวลาเส้นทางการผลิตที่ใช้เวลาเฉลี่ยในการเคลื่อนชิ้นงานในระบบที่สั้น กำลังเพิ่มความต้องการในการออกแบบระบบและเครื่องมือในวิศวกรรมเครื่องกล สิ่งนี้ยังไม่เปลี่ยนในปี 2020 ลูกค้าต้องการการลงมือปฏิบัติโครงการเนื่องจากความพร้อมหาได้ง่ายของข้อมูลสามมิติ นอกจากนี้ โฟกัสกำลังเพิ่มขึ้นในการตอบสนองอย่างยืดหยุ่นและการแจ้งให้ทราบที่มีระยะเวลาสั้นต่อคำขอเปลี่ยนแปลง

ผู้เข้าร่วมในการศึกษาประเมินว่าภาระงานของวิศวกรออกแบบจะเพิ่มขึ้นในอนาคต เช่นเดียวกันกับทักษะเฉพาะด้านไอทีต่าง ๆ เช่น 67% เชื่อว่าทักษะผู้ใช้ในโปรแกรมซอฟต์แวร์มากมายจะยิ่งมีความสำคัญ พนักงานจะต้องทำการประสานงานมากขึ้นและทำงานใกล้ชิดมากขึ้น ๆ กับหุ้นส่วนโครงการต่างประเทศ ภาษาที่สอดคล้องและทักษะการสื่อสารจึงเป็นที่ต้องการ

โซลูชันซอฟต์แวร์อัจฉริยะ เช่น เครื่องมือวิศวกรรม Item สามารถสนับสนุนสิ่งนี้และสร้างเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จ:

  • สำหรับแต่ละโครงการ โปรแกรมกำหนดหมายเลขโครงการเฉพาะ วิธีนี้นักออกแบบสามารถแชร์ผลลัพธ์ของพวกเขากับหุ้นส่วนและเพื่อนร่วมงานทั่วโลก
  • ซอฟต์แวร์ออกแบบสามมิติออนไลน์มีหลายภาษา ทำให้งานออกแบบที่ซับซ้อนเรียบง่ายขึ้นและเพิ่มความเร็วกระบวนการทำงาน
  • โครงการสามารถเปลี่ยนได้บ่อยเท่าที่ต้องการและผลการออกแบบสามารถทำซ้ำได้ตลอดเวลา
  • แม้งานมาตรฐานยังสามารถปฏิบัติได้เร็วขึ้นกว่าสภาพแวดล้อม CAD แบบดั้งเดิม ต.ย.เช่น ประหยัดเวลาอย่างมากและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ผสาน ขยายและเชื่อมโยงเครือข่าย

ผลของการศึกษาสนับสนุนคำกล่าวของเขา ในอนาคต โซลูชันการออกแบบในอุดมคติจะถูกคาดหวังให้สามารถนำเข้าและส่งออกข้อมูลได้ง่าย นอกจากสิ่งอื่น ๆ นี้เป็นเพียงวิธีเดียวที่จะผสานเครื่องมือใหม่เข้าสู่โซลูชันซอฟต์แวร์ที่มีอยู่แล้วและเพื่อขยายโปรแกรมอย่างมีความหมาย ระบบที่แยกเป็นส่วนพร้อมส่วนประกอบแยกส่วนให้ข้อได้เปรียบหลายอย่างในบริบทนี้ “ชุดก่อสร้างไซเบอร์-กายภาพและตัวกำหนดค่า สามารถช่วยรวมเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นระบบอุตสาหกรรมที่ใช้งานได้อย่างรวดเร็วและเข้มแข็ง” Christian Maasem อธิบาย “สิ่งนี้ทำให้สามารถใช้ศักยภาพของการเปลี่ยนกระบวนการทำงานไปเป็นดิจิทัล ถูกใช้ในทางปฏิบัติและถูกปฏิบัติด้วยความเร็วของนวัตกรรมที่จำเป็น”

สร้างโมเดลธุรกิจใหม่และปกป้องความได้เปรียบทางการแข่งขัน

ในปี 2018 บริษัทหลายแห่งยังลังเลที่จะปฏิบัติกลยุทธ์การเปลี่ยนกระบวนการทำงานไปเป็นดิจิทัล ที่ผ่านมามาตรการเอกเทศได้ถูกกำหนดและปฏิบัติ แต่ผู้มีส่วนร่วมในการศึกษาสองครั้งของ Item เห็นด้วยว่าในระยะยาว เฉพาะบริษัทที่มีการปฏิบัติกลยุทธ์ดิจิทัลบรรลุซึ่งประสิทธิภาพและเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการทำงานให้แล้วเสร็จที่ตลาดกำหนด 

การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เป็นสิ่งจำเป็น สับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้เอกสารโดยทั่วไป ไปเป็นวิธีการและกระบวนการขั้นสูงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในเวลาเดียวกัน แวดวงธุรกิจใหม่ ๆ และรูปแบบของความร่วมมือต้องได้รับการพัฒนาเช่นกันการสร้างเงื่อนไขการออกแบบในอุดมคติ

ตัวอย่างเช่น การได้มาซึ่งความเชี่ยวชาญหรือความร่วมมือโดยตรงกับบริษัทอื่น ๆ ให้โอกาสโดยเฉพาะสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมในการดำเนินการแม้คำสั่งซื้อที่มีขนาดใหญ่ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สิ่งนี้จำเป็นที่จะต้องเอาท์ซอสขั้นตอนย่อยและงานออกแบบที่กินเวลาให้กับผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญ เครื่องมือที่เหมาะสมให้การสนับสนุนที่เหมาะสมที่สุดในการจัดการงานเหล่านี้ หากบริษัทต่างๆ สร้างเงื่อนไขการออกแบบในอุดมคติ ความต้องการที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สามารถได้รับการตอบสนอง ลดเวลาโครงการได้และนักออกแบบสามารถอุทิศเวลาของพวกเขาให้กับงานหลักได้อีกครั้ง

เพื่อที่จะสามารถประเมินสถานการณ์ของวิศวกรรมเครื่องกลในประเทศฝรั่งเศส บริเตนใหญ่ สเปนและสาธารณรัฐเช็ก Item ยังทำการศึกษาในประเทศเหล่านี้ ผลลัพธ์แสดงว่าทั้งบริษัทเยอรมันและฝรั่งเศสประเมินความก้าวหน้าในด้านการเปลี่ยนกระบวนการทำงานเป็นดิจิทัลในประเทศของพวกเขาเป็นระดับปานกลางถึงค่อนข้างแย่ เทียบกับประเทศอื่น ๆ ในประเทศเยอรมันี ความกลัวเรื่องการโจรกรรมข้อมูลมีบทบาทเป็นอย่างมากในบริบทนี้

ในประเทศอื่น ๆ ในทางกลับกัน มีความกังวลน้อยกว่ากับข้อกำหนดพื้นฐานและข้อกังวลต่างๆ แต่สนใจมากกว่าในความเป็นไปได้ของการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและการทำให้โซลูชัน IT มีความเรียบง่ายขึ้นดูเหมือนประเทศเยอรมันีจะปล่อยให้ตัวเองถูกขัดขวางจากความกลัวการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและการใช้ข้อมูลในทางที่ผิด บริษัทควรตระหนักในโอกาสและศักยภาพของการเปลี่ยนกระบวนการให้เป็นดิจิทัล เป็นเชิงรุกและปฏิบัติมาตรการที่ตั้งเป้าหมายไว้

อ้างอิง : https://www.etmm-online.com/

About The Author