ตลาดเครื่องจักรแม่พิมพ์หล่อฉีดขึ้นรูป จะมีมูลค่า 20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2028

ประเทศไอร์แลนด์ — ขนาดของตลาดเครื่องจักรแม่พิมพ์หล่อฉีดขึ้นรูปทั่วโลกถูกคาดหวังว่าจะถึงมูลค่า 20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2028 สิ่งนี้หลัก ๆ เนื่องจากการเปลี่ยนอย่างเข้มแข็งจากชิ้นส่วนโลหะไปยังส่วนประกอบพลาสติกในอุตสาหกรรมยานยนต์

ขนาดของตลาดเครื่องจักรแม่พิมพ์หล่อฉีดขึ้นรูปทั่วโลกถูกคาดหวังว่าจะถึงมูลค่า 20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2028 (Source: Arburg)

ตลาดเครื่องจักรแม่พิมพ์หล่อฉีดขึ้นรูปทั่วโลกถูกคาดหวังว่าจะขยายตัวด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ 4.5 เปอร์เซนต์ตั้งแต่ปี 2021 ถึงปี 2028 ความต้องการที่เติบโตของส่วนประกอบที่ซับซ้อนและมีน้ำหนักเบาในอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ถูกคาดการณ์ว่าจะเพิ่มการเติบโตของอุตสาหกรรมตลอดระยะเวลาหลายปี Research and Markets แถลงในรายงาน “รายงานการวิเคราะห์ขนาด ส่วนแบ่งการตลาดและแนวโน้มเครื่องจักรหล่อฉีดขึ้นรูปปี 2021-2028”

โรคระบาดโควิด-19 ได้ก่อให้เกิดการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ส่งผลเป็นความสูญเสียหนักสำหรับตลาด อย่างไรก็ตาม ความต้องการสำหรับ PPE และเครื่องมือทางการแพทย์ได้สร้างการเพิ่มขึ้นสำหรับเครื่องจักรแม่พิมพ์หล่อฉีดและได้เร่งการใช้ระบบอัตโนมัติด้วยการมุ่งเน้นไปที่การลดรอบเวลาการผลิตและเพิ่มผลิตภาพ โรคระบาดก่อให้เกิดหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งได้กระตุ้นให้ผู้ผลิตเลือกใช้การผลิตในท้องถิ่น ให้การกระตุ้นตลาดแม่พิมพ์หล่อฉีดขึ้นรูป ประเทศเยอรมันีคิดเป็น 35.1 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ในตลาดยุโรป เนื่องจากการมีอยู่ของโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีขั้นสูง ความริเริ่มและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการวิจัยและพัฒนาและแรงงานทักษะสูงความต้องการสำหรับเครื่องจักรแม่พิมพ์หล่อฉีดขึ้นรูปกำลังเพิ่มขึ้นเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความเหมาะสมมากกว่าต่อคลีนรูมและเวลาเครื่องหยุดทำงานที่ลดลง ด้วยบริษัทที่เน้นการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความต้องการสำหรับเครื่องจักรแม่พิมพ์หล่อฉีดขึ้นรูปไฟฟ้าที่เพิ่มการประหยัดพลังงานถูกมุ่งหวังให้เติบโตระหว่างช่วงเวลาการพยากรณ์

ผู้เล่นหลัก ๆ ในตลาดได้ลงทุนอย่างกว้างขวางในปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาในไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้นำไปสู่การแนะนำของเทคโนโลยีนวัตกรรมที่หลากหลาย รวมถึงการหล่อฉีดขึ้นรูปที่ใช้ก๊าซช่วย (Gas Assisted Injection Moulding-GIT) การหล่อฉีดขึ้นรูปโฟมและการหล่อฉีดขึ้นรูปหลายส่วนประกอบที่สามารถถูกใช้ได้ทั่วทั้งตลาด ส่วนตลาดเครื่องหล่อฉีดขึ้นรูปไฮดรอลิกคิดเป็น 45.2 เปอร์เซนต์ของตลาดทั้งหมดในปี 2020 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของความต้องการสำหรับชิ้นส่วนที่หนักและซับซ้อนในอุตสาหกรรมอย่างยานยนต์ เดินเรือ ป้องกันและการบินอวกาศ

อุตสาหกรรมใช้ปลายทางยานยนต์ถูกประเมินว่าได้พบกับอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่ 4.4 เปอร์เซนต์ตลอดระยะเวลาคาดการณ์ด้วยการใช้อย่างกว้างขวางในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อย่างส่วนประกอบตัดแต่งภายในและภายนอก ส่วนประกอบย่อยอิเล็กทรอนิกส์ และการประยุกต์ใช้งานใต้ฝากระโปรงรถยนต์อื่น ๆ

อ้างอิง : https://www.etmm-online.com

About The Author