Fakuma 2023

Fakuma 2023 ปีนี้มุ่งเสนอ Digitalisation และ Automation บนแนวคิดความยั่งยืน

มหกรรมงานแสดงสินค้านานาชาติ Fakuma ครั้งที่ 28 เป็นงานแสดงสินค้าด้านการแปรรูปอุตสาหกรรมพลาสติก จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 21 ตุลาคม 2023 ที่เมือง Friedrichshafen ประเทศเยอรมนี 

ไฮไลต์ภายในงานเป็นการฉีดขึ้นรูป เทคโนโลยีการอัดรีดพลาสติก การขึ้นรูปด้วยความร้อน และการพิมพ์ 3 มิติ โดยจะมุ่งเน้นไปที่หัวข้อต่าง ๆ ที่ตั้งเป้าเพื่ออนาคตร่วมกัน ตัวอย่างเช่น เป้าหมายการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ทำให้ผู้ผลิตและแปรรูปพลาสติกจำเป็นต้องลงทุนเครื่องจักรและโซลูชันใหม่ ๆ เพื่อให้การผลิตมีการปล่อยคาร์บอนที่น้อยลง มีประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงานยิ่งขึ้น ตลอดจนตอบโจทย์ในเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนและโซลูชันด้านการรีไซเคิล รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานเป็นดิจิทัลและระบบอัตโนมัติที่เข้ามาแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน และอีกหลากหลายแง่มุมที่จะจัดแสดงภายในงาน 

Fakuma 2023 is once again expecting more than 40 percent of its exhibitors from outside of Germany.

Fakuma 2023 คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจัดแสดงงานมากว่า 40 เปอร์เซ็นต์ที่มาจากนอกประเทศเยอรมนี 

(ที่มา: Schall)

ผู้ผลิตและผู้ใช้พลาสติกต่างก็ต้องการให้การผลิตและแปรรูปพลาสติกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งในงาน Fakuma 2023 แสดงให้เห็นว่าพลาสติกที่มีความซับซ้อนสูงสามารถบูรณาการเพื่อปกป้องสภาพอากาศและเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ รวมถึงสามารถใช้ได้กับหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น เทคโนโลยีพลังงาน ยานยนต์ ก่อสร้าง และส่วนประกอบทางเทคนิค เป็นต้น

ภายในงานจะมีการจัดแสดงเครื่องจักรขั้นสูง วัสดุ และโมเดลธุรกิจใหม่ ที่เน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนธีมหลักของงานเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานเป็นดิจิทัล (Digitalisation) และระบบอัตโนมัติ (Automation) ในฐานะที่เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถสนับสนุนการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพสำหรับการผลิต การแปรรูป และการรีไซเคิลพลาสติก ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่าง ๆ จะรวมตัวกันเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญเหล่านี้และมองหาโซลูชันที่จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน

Digitalisation และ Automation เป็นตัวขับเคลื่อนเชิงบวก

อุตสาหกรรมพลาสติกกำลังเผชิญความท้าทายที่สำคัญหลายประการ รวมถึงเป้าหมายที่บริษัทผู้ผลิตและแปรรูปต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้พลังงาน และปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ อีกทั้งยังต้องก้าวสู่การเปลี่ยนผ่านนำเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้จริง ตลอดจน Digitalisation และ Automation จะนำมาซึ่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงมหาศาล แต่จะเป็นตัวขับเคลื่อนเชิงบวกที่จะสนับสนุนการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการผลิต การแปรรูป การใช้งาน และการนำมาใช้ใหม่หรือการรีไซเคิลพลาสติก ดังนั้น โซลูชันที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะเข้ามามีบทบาทที่สำคัญมากขึ้น “ในงาน Fakuma 2023 นี้จะเป็นการสร้างแรงผลักดันที่สำคัญในหลาย ๆ ด้านเพื่อพัฒนาความคิดและการดำเนินการเชิงบวก รูปแบบของงานจะเน้นบรรยากาศที่คุ้นเคยสำหรับการอภิปรายแบบมืออาชีพ พร้อมทั้งข้อมูล ข้อเท็จจริง การสาธิต แนวทางที่นำไปปรับใช้ได้กับเศรษฐกิจหมุนเวียน” Bettina Schall กรรมการผู้จัดการผู้จัดงานแสดงสินค้าบริษัท P. E. Schall กล่าว

“ภายในงาน Fakuma พร้อมที่จะนำเสนอเทคโนโลยีในการผลิตที่หลากหลาย ผู้เข้าชมงานจะได้พบกับนวัตกรรมระดับโลก และยังได้สัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่และโซลูชันที่มุ่งเน้นการก้าวสู่อนาคต” Markus Hanetseder, Vice President of Product Management, Marketing and Communications ของ Engel กล่าว

“Fakuma ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นแพลตฟอร์มธุรกิจในเรื่องของนวัตกรรมตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า ภายในงานจะได้พบกับผลิตภัณฑ์และโซลูชันเทคโนโลยีใหม่ ๆ  รวมถึงได้ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาเทคโนโลยีต่าง ๆ ด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง Fakuma 2023 จะเป็นก้าวสำคัญที่จะค้นหาโซลูชันเพื่อที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนไปสู่ความท้าทายกับสิ่งที่อุตสาหกรรมกำลังเผชิญอยู่” Bettina Schall

การอภิปรายโต๊ะกลมโดยตัวแทนจากหลายภาคส่วน

Fakuma 2023 จะมีรูปแบบอีเวนต์ใหม่ คือ การอภิปรายโต๊ะกลม ในหัวข้อ ‘มองพลาสติกเป็นวัสดุที่มีค่าแทนการเป็นวัสดุที่เป็นปัญหา!’ โดยจะมุ่งเน้นไปที่คุณค่าของพลาสติกและความสำคัญของพลาสติกสำหรับทุกคน ตลอดจนมีการหารือเกี่ยวกับมุมมองที่เป็นปัญหา และหนทางที่จะข้ามผ่านความท้าทายที่ซับซ้อนจากตัวแทนที่มีชื่อเสียงทั้งในด้านอุตสาหกรรม การวิจัย และการเมือง เพื่อมอบความรู้และสนับสนุนการศึกษาเกี่ยวกับพลาสติกให้กับทุกท่านที่เข้าร่วมงาน

บทความอ้างอิง: https://www.etmm-online.com

บทความที่น่าสนใจ

About The Author