แนวทางใหม่ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ผนังบาง

ประเทศฝรั่งเศส — ความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตแม่พิมพ์ หุ่นยนต์ ผู้ผลิตฉลาก IML ผู้เชี่ยวชาญการไหลของวัสดุ ซัพพลายเออร์วัตถุดิบต่าง ๆ และ Arburg France ส่งผลเป็นเซลล์การหล่อฉีดขึ้นรูปที่เป็นอัตโนมัติโดยสมบูรณ์สำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์ผนังบาง

เซลล์การหล่อฉีดขึ้นรูปที่เป็นอัตโนมัติโดยสมบูรณ์รอบๆ เครื่อง hybrid Allrounder 720 H ในเวอร์ชันบรรจจุภัณฑ์
(ที่มา: Christophe Brissiaud , Collomb Mécanique)

คุณผลิตบรรจุภัณฑ์ผนังบางที่ใช้วัสดุรีไซเคิลที่มีคุณภาพระดับสูงสุด และได้ผลผลิตสูงสุด ควบคู่กันได้อย่างไร?  โดยมีผู้เชี่ยวชาญหลากหลายที่รวมความเชี่ยวชาญที่มีรากฐานที่ดี นี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือบรรจุภัณฑ์บาง Integra ความร่วมมือนี้ไล่ตามวัตถุประสงค์หลายอย่างพร้อมกัน กล่าวคือ การแปรรูปปริมาณมากของวัสดุรีไซเคิลให้กลายเป็นบรรจุภัณฑ์ผนังบางในลักษณะที่เป็นอัตโนมัติเต็มที่ เร็วและมีคุณภาพสูงสม่ำเสมอ

บริษัทย่อยของ Arbur ในฝรั่งเศสได้ตั้งทีมกับ Collomb บริษัททำแม่พิมพ์ที่มีความเชี่ยวชาญในบรรจุภัณฑ์ผนังบาง Pagès Group ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์สำหรับบรรจุภัณฑ์ ผู้ผลิตฉลาก IML label manufacturer Koch-Technik ผู้เชี่ยวชาญการไหลวัสดุ และ Borealis ซัพพลายเออร์วัตถุดิบ เพื่อนำเสนอ Integra ผนังบางเป็นแนวคิดครบวงจรใหม่สำหรับการผลิตถังห้าลิตรผนังบาง

แนวคิดการร่วมกันพัฒนา

แนวคิดการร่วมกันพัฒนาขึ้นกับเซลล์การหล่อฉีดขึ้นรูปอัตโนมัติเต็มที่รอบ ๆ hybrid Allrounder 720 H ในเวอร์ชันบรรจุภัณฑ์พร้อมแม่พิมพ์ 1 ช่อง วงจรที่ครบถ้วนใช้เวลาเพียงห้าวินาที นอกจากที่เครื่องหล่อฉีดขึ้นรูปจะได้รับการปรับให้เหมาะสมที่สุดสำหรับวงจรที่เร็ว ระบบหุ่นยนต์ดำเนินการเป็นลำดับก็มีสมรรถนะสูงสุดเช่นกัน ระบบการจัดการด้วยแขน telescopic ที่มีส่วนร่วมจากด้านหลังของเครื่องที่โหลดแม่พิมพ์ด้วยฉลาก IML เป็นอันดับแรก ระบบหุ่นยนต์จะเอาถังที่มีฉลากออกและซ้อนบนที่รองตั้งไว้ กองที่ซ้อนกันจะถูกหยิบขึ้นมาอัตโนมัติโดยหุ่นยนต์เพื่อการจัดวางพาเลท เทคโนโลยีสองหุ่นยนต์ที่ใช้ทำให้ระบบมีความกะทัดรัด รีไซเคลตถูกป้อนอย่างต่อเนื่องผ่านทางระบบสายพานอัตโนมัติพันธมิตร Integra ผนังบาง สนับสนุนความเชี่ยวชาญเฉพาะของพวกเขาในทุกขั้นตอนของโครงการเพื่อแสดงถึงเทคโนโลยีล้ำสมัยแก่ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ผนังบางต่าง ๆ ในขณะเดียวกันก็ทำให้มั่นใจในคุณภาพที่จำเป็นและทันเส้นตายที่เข้มงวดของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

นอกจากนี้ โครงการความร่วมมือยังไปในทางเดียวกันกับมุมมองด้านระบบนิเวศของการแปรรูปพลาสติกที่มีความสำคัญมากในวันนี้ ผลิตภัณฑ์มีสัดส่วนของวัสดุรีไซเคิลที่ 55 เปอร์เซ็นต์และ ‘การออกแบบเชิงระบบนิเวศ’ ทำให้สามารถประหยัดวัสดุได้มากถึง 35 เปอร์เซนต์ เพิ่มเติมจากสิ่งนี้คือความสามารถในการซ้อนได้ที่เรียบง่ายของถังและการใช้ฉลาก HolyGrail 2.0 ซึ่งทำให้ง่ายที่จะรีไซเคิลวัสดุที่ใช้ตามประเภท

อ้างอิง : https://www.etmm-online.com

About The Author