Monocrystalline diamond (MCD)

รู้จัก MCD เครื่องมือกัดเพชรคมเดี่ยวคุณภาพสูง

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Mono Crystalline Diamond-tipped หรือ MCD เครื่องมือกัดเพชรคมเดี่ยวคุณภาพสูงที่ไม่ต้องพึ่งพาการขัดเงาอีกต่อไป เหมาะสำหรับการขึ้นรูปชิ้นงานที่ให้คุณภาพพื้นผิวสำเร็จในคมเดียว ทำงานอย่างไรไปดูกันค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *