RJG เปิดตัว ‘MAX’

RJG เปิดตัว ‘MAX’ ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อยกระดับการควบคุมกระบวนการฉีดขึ้นรูป

ในปัจจุบัน AI ได้เข้ามามีบทบาทอยู่ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น SIRI, Google Assistant, Alexa ผู้ช่วยดิจิทัลเหล่านี้มี AI ขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลัง โดยระยะหลังมีความพยายามในการเชื่อมโยง AI ให้ลงมือปฏิบัติงานแทนคนอย่างเช่น การโทรนัดหมายร้านตัดผม หรือกระทั่งนำ AI ไปเชื่อมโยงหุ่นยนต์ Humanoid ของ Tesla ที่กำลังอยู่ในระหว่างการวิจัย ซึ่งเป็นความพยายามที่จะทำให้หุ่นยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถทำงานแทนคนได้เพื่อตอบโจทย์เรื่องการขาดแคลนแรงงานจากอัตราการเกิดที่ต่ำทั่วโลก

คลิปวิดีโอ Google Assistant ทำการจองคิวร้านตัดผม

คลิปวิดีโอ Tesla เปิดตัว Optimus Gen 2

การควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพนั้น จากเดิมที่ต้องพึ่งพาทักษะของบุคลากรผู้มีประสบการณ์ แต่ในปัจจุบันปัญหาขาดแคลนแรงงานทักษะทำให้มีความพยายามถ่ายโอนความเชี่ยวชาญนี้ไปอยู่ที่ AI ให้เป็นที่ปรึกษาแบบเรียลไทม์ ในขณะที่พนักงานคุมเครื่องไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์สูงก็ได้ AI สามารถตรวจสอบและให้คำแนะนำเพื่อปรับกระบวนการผลิตให้เหมาะสมแบบเรียลไทม์ได้ การเปลี่ยนแปลงนี้อยู่ในรูปแบบโปรแกรมเดิมแต่มีการอัปเกรดใหม่ให้ขับเคลื่อนด้วย AI ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่เกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้ คือ Microsoft ได้เพิ่ม Chat GPT เข้าไปใน Bing ในขณะที่ Google Assistant ก็มี Bard และ Gemini เข้ามาเป็น AI ที่ขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังแทน เป็นการสอน AI ให้เรียนรู้และทำงานแทนมนุษย์ได้ บทความนี้จะเล่าถึงบริษัทโซลูชันฉีดขึ้นรูปที่ใช้โปรแกรมผู้ช่วย CoPilot อัปเกรดเป็น Max ที่ขับเคลื่อนด้วย AI

RJG บริษัทโซลูชันการฉีดขึ้นรูป เปิดตัวนวัตกรรมล่าสุด ‘MAX’ ที่ปรึกษากระบวนการ ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของระบบควบคุมกระบวนการ CoPilot โดย MAX ให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการฉีดขึ้นรูป โดยใช้เทคนิค AI และ Master Molder*  

*Master Molder คือ คอร์สฝึกอบรมที่มีใบรับรองของ RJG

คลิปวิดีโอ เทคโนโลยีและการฝึกอบรมของ RJG สำหรับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์

คลิปวิดีโอ ระบบควบคุมกระบวนการฉีดขึ้นรูป Co-Pilot และระบบเครือข่าย The Hub ของ RJG

คลิปวิดีโอ การสาธิตของ MAX ที่ปรึกษากระบวนการ 

MAX ช่วยให้กระบวนการฉีดขึ้นรูปทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(ที่มา: RJG)

ปัจจุบันอุตสาหกรรมกำลังเผชิญความท้าทายต่าง ๆ อย่างการขาดแคลนช่างหล่อที่มีทักษะ นำไปสู่ปัญหาของเสียที่เพิ่มขึ้น เครื่องจักรหยุดทำงานและการใช้ทรัพยากรทางวิศวกรรมอย่างไม่มีประสิทธิภาพ MAX จึงออกแบบมาเพื่อจัดการปัญหาเรื่องทักษะและลดของเสียจากการผลิต

MAX ทำหน้าที่เหมือนผู้ช่วยอัจฉริยะที่ตรวจสอบพารามิเตอร์กระบวนการอย่างต่อเนื่องและให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ การเสริมระบบ Copilot เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของ RJG ในการบูรณาการ AI เข้าไปในโซลูชันเพื่อปรับปรุงการควบคุม รวมถึงประสิทธิภาพและคุณภาพในกระบวนการฉีดขึ้นรูป 

ระบบได้รับการออกแบบมาเพื่อให้กระบวนการฉีดขึ้นรูปทำงานในระดับที่ประสิทธิภาพเหมาะสมที่สุด เป็นการจัดการปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนทักษะของอุตสาหกรรม มุ่งเน้นการลดของเสียและการหยุดทำงานของเครื่องจักร อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงคุณภาพชิ้นส่วนได้อีกด้วย

MAX มีอินเตอร์เฟสที่ใช้งานง่ายและให้คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ สิ่งนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับประสบการณ์สามารถจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับแก้ไขได้โดยทันที

Jason Yoffy ผู้อำนวยการด้านผลิตภัณฑ์ของ RJG ให้ความเห็นเกี่ยวกับบทบาทของบริษัทในการรับมือกับปัญหาความท้าทายทางด้านอุตสาหกรรม โดย RJG มุ่งเน้นไปที่การจัดหาโซลูชัน เช่น การให้คำปรึกษาด้านการควบคุมกระบวนการ การฝึกอบรม และเทคโนโลยีที่จะจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างการขาดแคลนแรงงานทักษะ การหยุดทำงานของเครื่องจักรหยุด และอัตราของเสียที่เพิ่มขึ้น การขับเคลื่อนด้วย AI ของ MAX และการผสมผสานความเชี่ยวชาญด้านการประมวลผลจาก Master Molder ของ RJG จึงทำให้ประสิทธิภาพการดำเนินงานดีขึ้น รวมถึงลดของเสียและการหยุดทำงานของเครื่องจักร 

การเพิ่ม MAX เข้ามาในระบบ CoPilot มีฟีเจอร์หลายอย่าง อันได้แก่ การตรวจสอบและควบคุมกระบวนการฉีดขึ้นรูป การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ คำแนะนำในการแก้ไขปัญหากระบวนการ การตั้งค่าสัญญาณเตือน การตรวจสอบข้อมูลทีละส่วน การตรวจสอบชิ้นส่วนและกระบวนการ และความสามารถของกระบวนการระบบอัตโนมัติ เป็นต้น

บทความอ้างอิง: https://www.etmm-online.com/

บทความที่น่าสนใจ

About The Author