ซอฟต์แวร์ Vericut Force

ซอฟต์แวร์ Vericut Force ช่วยทีม Mercedes-AMG F1 ลดเวลาการผลิตลงได้ถึง 25%

ในปัจจุบันกระบวนการผลิตสามารถจำลองและคาดการณ์การผลิตได้ โดยมีซอฟต์แวร์ที่สามารถแนะนำในการปรับการผลิตได้อย่างเหมาะสม และลดรอบเวลาในการผลิตให้ได้มากที่สุด ในการตัดเฉือนชิ้นงานนั้น หากอัตราการป้อนสูงเกินไปจะทำให้เครื่องมือตัดสึกหรอไวขึ้น การเปลี่ยนบ่อยก็ทำให้สิ้นเปลือง ในขณะที่ถ้าป้อนช้าเกินไปก็ขาดผลิตภาพ ดังนั้นอัตราการป้อนต้องมีความเหมาะสม โดยสามารถคำนวณจากพารามิเตอร์ที่ใช้ในการตัด ตลอดจนซอฟต์แวร์ที่ดีก็มีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานให้ง่ายขึ้น

ทีมรถแข่ง Mercedes-AMG Petronas Formula One ได้ทดลองใช้ Vericut Force เพื่อปรับการผลิตส่วนประกอบหม้อน้ำรถแข่งที่มีความซับซ้อน ผลการทดลองออกมาน่าพอใจเป็นอย่างมาก โดยสามารถลดรอบเวลาในการผลิตลงได้ 25% จากรอบเวลาเดิมที่ 3 ชั่วโมง 15 นาที เหลือเพียง 2 ชั่วโมง 27 นาที เท่านั้น

ด้วยการปรับอัตราการป้อนให้เหมาะสม ในขณะเดียวกันก็ยืดอายุการใช้งานเครื่องมือ ซึ่งทางทีมงานเองยืนยันว่าการประหยัดนี้หากนำไปใช้กับชิ้นส่วนที่มีขนาดใหญ่ รอบเวลายาวนานกว่านี้ จะสามารถประหยัดได้มากในเปอร์เซ็นต์ที่เท่ากัน ตัวอย่างชิ้นส่วนขนาดใหญ่ซึ่งใช้เวลาในการผลิต 125 ชั่วโมง สามารถประหยัดได้ถึง 30-40 ชั่วโมงเลยทีเดียว ในปัจจุบันที่ต้นทุนทุกอย่างราคาสูงขึ้นมากจากเงินเฟ้อ ไม่ว่าจะเป็นค่าแรง ค่าพลังงานไฟฟ้า และวัสดุ การลดรอบเวลาในการผลิตนั้นจะช่วยลดทั้งค่าแรงงานและค่าพลังงานพร้อมกัน การประหยัดเวลาได้ถึง 25% จึงมีความสำคัญมาก

‘Vericut Force’ เป็นซอฟต์แวร์จาก CG Tech ที่อิงตามฟิสิกส์ ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง จำลอง และปรับการผลิตให้มีความเหมาะสมที่สุด เพื่อประหยัดเวลาในการผลิต และยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ Force สามารถตั้งอัตราการป้อนสูงสุดที่เชื่อถือได้สำหรับสภาวะการตัดที่เฉพาะเจาะจง โดยขึ้นอยู่กับ 4 ปัจจัย คือ ภาระบนคมตัด กำลังของแกนหมุน ความหนาสูงสุดของเศษ และระยะป้อนสูงสุด

ซอฟต์แวร์มีการคำนวณสภาวะการตัดโดยใช้ลักษณะเฉพาะของวัสดุ โดยคำนึงถึงความแข็งแกร่งของวัสดุ ผลกระทบของแรงเสียดทานและอุณหภูมิ นอกจากนี้ Force ยังสามารถวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคมตัดและวัสดุชิ้นงานในการตัดแต่ละครั้ง นั่นหมายถึง ซอฟต์แวร์มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการคาดการณ์การสึกหรอของเครื่องมือทำให้อายุของเครื่องมือนั้นเพิ่มขึ้นและสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย

“ความสามารถในการตัดเฉือนชิ้นส่วน 10 ชิ้นต่อวัน แทนที่จะเป็น 8 ชิ้น ถือประสบความสำเร็จสำหรับเรา นอกจากนี้ การเซฟรอบเวลาในการผลิตอย่างส่วนประกอบที่มีขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาผลิตนาน 125 ชั่วโมง แต่เราสามารถเซฟเวลาได้ถึง 30-40 ชั่วโมง โดยใช้ Force บนส่วนประกอบนี้ทำให้เราประหยัดต้นทุนได้มหาศาล” Robert Brown ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติงานเครื่องจักรกลของทีม Mercedes-AMG Petronas Formula One กล่าว

Force calculates optimal feed rates by analysing factors that include tool geometry and parameters, material characteristics and cutting material, detailed cutting edge geometry and Vericut Smart Part Technology.

Force คำนวณอัตราการป้อนที่เหมาะสม โดยวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ อันได้แก่ รูปทรงและพารามิเตอร์ของเครื่องมือ คุณลักษณะของวัสดุ และวัสดุที่ใช้ตัด รูปทรงของคมตัดโดยละเอียด และ Vericut Smart Part Technology

(ที่มา: CG Tech)

The plan was to produce the part from solid 6000-series aluminium alloy bar on a Mazak Integrex five-axis turn-mill machine.

An actual radiator assembly component from the race car was the perfect candidate for the trial.

ในปัจจุบันนอกจากการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการแนะนำปรับการผลิตที่เหมาะสมดังตัวอย่าง Vericut แล้ว ในบทความนี้เทคโนโลยี AI ในรูปแบบของบริการคลาวด์ยังสามารถนำมาช่วยได้เช่นเดียวกัน จากแต่เดิมที่ต้องพึ่งพาบุคลากรที่มีประสบการณ์ แต่การตัดเฉือนเป็นศาสตร์ที่สามารถคำนวณได้ ดังนั้นความสามารถนี้สามารถโอนถ่ายไปยังซอฟต์แวร์และ AI ได้ โดยพนักงานผู้คุมเครื่องไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์สูงก็สามารถทำได้ เป็นการแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานทักษะที่กำลังมีอยู่

บทความเกี่ยวกับ PRODUCTIVE MACHINES เปิดตัวแอปคำนวณอัตราการป้อนโดยใช้ AI เพิ่มประสิทธิภาพการตัดเฉือน

บทความอ้างอิง: https://www.etmm-online.com

บทความที่น่าสนใจ

About The Author