HASCO

ระบบค้นหาตำแหน่งแม่พิมพ์ภายในอาคารจาก HASCO

อุปกรณ์ส่วนตัวสำหรับติดตามสิ่งของอย่าง Air Tag ของ Apple ที่ใช้ติดกับสิ่งของแล้วค้นหาตำแหน่งด้วยแอปนั้น ในทางอุตสาหกรรมก็มีเช่นเดียวกัน โดยเอาไว้ติดเครื่องมือที่มีความสำคัญเพื่อไม่ต้องเสียเวลานานในการค้นหา เนื่องจากเครื่องมือและอุปกรณ์มีจำนวนมาก หากใครหยิบไปแล้วเก็บไม่เป็นที่ก็อาจเกิดปัญหาทำให้การทำงานสะดุดหรือต้องหยุดผลิตจนกว่าจะหาเครื่องมือนั้นเจอ กลายเป็นคอขวดในการผลิต การติดอุปกรณ์ส่งสัญญาณติดตามในแต่ละอุปกรณ์สำคัญก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้การผลิตราบรื่น

ระบบติดตามแม่พิมพ์ของ ‘HASCO’ ใช้โมดูลคลื่นวิทยุ Ultra-Wideband หรือ UWB และซอฟต์แวร์อัจฉริยะเพื่อช่วยกำหนดตำแหน่งของแม่พิมพ์ภายในอาคารได้ละเอียดถึงระดับเซนติเมตร โดยใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์แอปที่สามารถกรอกรหัสของเครื่องมือลงไป แอปจะแสดงแผนที่พร้อมตำแหน่งที่เครื่องมืออยู่ในทันทีแบบเรียลไทม์ และยังแสดงการเดินทางของเครื่องมือก่อนหน้าตำแหน่งที่อยู่ในปัจจุบันได้ด้วย 

The precise tracking of the moulds allows improved production planning.

ระบบการติดตามแม่พิมพ์ทำให้การวางแผนการผลิตดีขึ้น

(ที่มา: Hasco)

กรอกรหัสของเครื่องมือ แอปจะแสดงตำแหน่งแม่พิมพ์ในปัจจุบันได้ทันที

(ที่มา: HASCO)

ประโยชน์ของระบบติดตามแม่พิมพ์ของ HASCO

  • ติดตามเครื่องมือได้แบบเรียลไทม์ ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการผลิต และลดเวลาในการผลิต
  • ลดเวลาการหยุดเครื่องให้เหลือน้อยที่สุด

คลิปวิดีโอ ระบบติดตามแม่พิมพ์ของ HASCO

บทความอ้างอิง: https://www.etmm-online.com/

บทความที่น่าสนใจ

About The Author