เปลี่ยน ‘อะไหล่จริง’ มาเป็น ‘ไฟล์ดิจิทัล’ ผลิตได้เมื่อต้องการ 

เปลี่ยน ‘อะไหล่จริง’ มาเป็น ‘ไฟล์ดิจิทัล’ ผลิตได้เมื่อต้องการ 

Sharing Economy หรือเศรษฐกิจแบ่งปัน ได้กลายเป็นเรื่องปกติในปัจจุบัน คุณผู้อ่านคงคุ้นเคยกับการเรียกแท็กซี่ด้วย Grab คือ การนำรถยนต์ส่วนตัวที่ไม่ได้ใช้มาทำเป็นแท็กซี่ผ่านแพลตฟอร์มอย่าง Grab เป็นการแบ่งปันทรัพยากรออกมาทำประโยชน์ สร้างรายได้ การจ้างงานก็เป็นครั้ง ๆ ไป ผู้ใช้รถยนต์ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของรถแต่สามารถใช้ประโยชน์จากรถได้ตามระยะเวลาที่กำหนด บริการการเช่ารถยนต์ขับเมื่อไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็เช่นกัน การซื้อขายเวลาการใช้งานของรถ คือ เศรษฐกิจแบ่งปัน ที่ Win-Win ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย 

Sharing Economy คืออะไร? 

(ที่มา: Medium โดย Nuttakit Ruangsujitwat)

โดยปกติโรงงานอุตสาหกรรมจะมีช่วงเวลาที่ปริมาณงานมาก งานน้อย และจะมีบางช่วงเวลาที่เครื่องจักรว่าง ๆ ก็สามารถนำเวลาว่างนั้นมารับงานผลิตเป็นงาน ๆ ไปได้ ซึ่งในปัจจุบันมีแพลตฟอร์มตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างผู้ผลิตและลูกค้าเข้าด้วยกัน ทำให้เศรษฐกิจแบ่งปันสำหรับโรงงานผลิตมีความเป็นไปได้ โดยตัวกลางที่เป็นแพลตฟอร์มจะเป็นผู้คัดกรองผู้ผลิตเข้ามาสู่เครือข่ายผู้ผลิตได้ สำหรับธุรกิจรับจ้างผลิตแบบไม่มีแบรนด์สินค้า (OEM) ซึ่งอาจมีความจำเป็นในการผลิตจำนวนที่น้อย การต้องเป็นเจ้าของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์การผลิตมีต้นทุนซึ่งไม่คุ้มค่า การจ้างผลิตจึงเป็นหนทางที่เหมาะสมกว่าในด้านต้นทุน เจ้าของเครื่องพิมพ์ 3 มิติก็สามารถใช้กำลังการผลิตที่เหลือมาทำเงินได้ ในขณะที่ผู้จ้างผลิตซึ่งต้องการผลิตจำนวนน้อยก็จ่ายเงินเพื่อซื้อกำลังการผลิตเป็นครั้ง ๆ ไป

REPLIQUE – เปลี่ยนคลังอะไหล่จริงมาเป็นดิจิทัล

Replique เป็นบริษัทสตาร์ทอัพด้านการผลิตดิจิทัล ที่บ่มเพาะโดย Chemovator ซึ่งเป็นหน่วยงานบ่มเพาะธุรกิจของ BASF บริษัทเคมีขนาดใหญ่ระดับโลกสัญชาติเยอรมัน สตาร์ทอัพแห่งนี้เป็นแพลตฟอร์มของการผลิตแบบกระจายศูนย์ (Decentralised Production) และคลังสินค้าดิจิทัล เปลี่ยนคลังอะไหล่จริงมาเป็นไฟล์ดิจิทัลที่สามารถสั่งผลิตเมื่อใดก็ได้ จำนวนเท่าใดก็ได้ ตามความต้องการของลูกค้า (On Demand) โดยบริษัทมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ธุรกิจรับจ้างผลิตที่ไม่ได้เป็นเจ้าของแบรนด์สินค้า (OEM)

Replique คือ บริษัทที่เป็นแพลตฟอร์มเชื่อมต่อมีเครือข่ายผู้ผลิตการพิมพ์ 3 มิติและพันธมิตรวัสดุการพิมพ์ที่ได้รับการรับรอง เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการกำลังการผลิตจำนวนไม่มาก เป็นครั้งคราว ในลักษณะเดียวกับแพลตฟอร์ม E-Commerce อย่าง Lazada และ Shopee แต่ Replique ยังมีบทบาทเป็นผู้ให้คำปรึกษาบนแบบที่ลูกค้าต้องการผลิต ว่าสามารถใช้กระบวนการพิมพ์ 3 มิติได้หรือไม่ แบบที่จะผลิตมีความเหมาะสมทั้งเชิงเศรษฐกิจและเชิงเทคนิคหรือไม่?  

คลังอะไหล่ดิจิทัลแทนอะไหล่จริง สั่งผลิตได้ตามความต้องการ 

การหาดุลยภาพที่ดี (Good Balance) ของอะไหล่คงคลังเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน การมีมากเกินไป (ต้นทุนจม) หรือน้อยเกินไป (เสี่ยงต่อการไม่มีอะไหล่ซ่อมเมื่อเครื่องเสีย) จึงต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง ประสิทธิภาพต้นทุนและความพึงพอใจของลูกค้า แต่ถ้าการจัดเก็บสามารถเปลี่ยนจากอะไหล่จริง ๆ มาเป็นดิจิทัลได้ ลูกค้าจะสามารถลดต้นทุนจมได้ ไฟล์ดิจิทัลเหล่านี้จะได้รับการตรวจสอบว่าสามารถพิมพ์ 3 มิติได้ และจัดเก็บในระบบของ Replique ไฟล์นี้สามารถส่งให้ผู้ผลิตในเครือข่ายของ Replique เพื่อทำการสั่งผลิตเท่าที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็วและเมื่อใดก็ได้ ตามกำลังการผลิตที่เหลืออยู่ของโรงงานในเครือข่าย ไฟล์นี้จะได้รับการเข้ารหัส (Encrypted) เพื่อความปลอดภัยทางข้อมูลและจำนวนผลิตที่สั่งโดยที่ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ บริษัทเพิ่งก่อตั้งเมื่อต้นปี 2020 มีการเติบโตที่ดี และได้แยกตัวออกจาก BASF แล้ว ผ่านการระดมทุนรอบใหม่ Late Seed Fund และมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งมาเข้าร่วมลงทุนเพื่อขยายการเข้าถึงธุรกิจ OEM ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักให้มากขึ้น 

เนื่องด้วยทุกการผลิตมีการปล่อยคาร์บอน การผลิตให้น้อยลงเท่าที่จำเป็นจึงเป็นการช่วยในเรื่องของความยั่งยืนอีกทางหนึ่งด้วย

ขั้นตอนสำหรับลูกค้าในการใช้บริการ Replique

  1. Replique เริ่มต้นจากการให้คำปรึกษากับลูกค้าเพื่อระบุชิ้นส่วนที่สามารถพิมพ์ 3 มิติได้ ทั้งมุมมองด้านเทคนิคและพาณิชย์ ซึ่งรวมถึงการเลือกเทคโนโลยีและวัสดุในการพิมพ์
  2. ลูกค้าสามารถอัปโหลดแบบได้อย่างง่ายดาย หลังการตรวจสอบคุณภาพโดยวิศวกรของ Replique ชิ้นส่วนจะถูกจัดเก็บอยู่ในคลังดิจิทัลของลูกค้า
  3. เมื่อลูกค้ากดสั่งผลิตจากคลังดิจิทัล ไฟล์แบบจะถูกส่งไปยังพันธมิตรผู้ผลิตการพิมพ์ 3 มิติ ตามความสามารถในการผลิต กำลังการผลิตที่มี และที่ตั้ง โดยไฟล์จะถูกเข้ารหัส (Encrypted) และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลคำสั่งผลิตได้
  4. ชิ้นส่วนที่ผลิตเสร็จจะถูกส่งมอบให้กับลูกค้าหรือลูกค้าของลูกค้า

ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้บริการแพลตฟอร์มของ Replique ในการพิมพ์ 3 มิติ เช่น Alstorm (ผู้ผลิตรถไฟ) และ Miele (ผู้ผลิตเครื่องใช้ในบ้านระดับพรีเมียมในยุโรป) 

Replique พันธมิตรวัสดุชั้นนำ เช่น Evonik, Lehvoss, Forward AM ในเครือ BASF ฯลฯ

บริษัทเพิ่งก่อตั้งในปี 2020 และในปีนี้ได้แยกตัวออกจาก Chemovator ที่เป็นบริษัทบ่มเพาะธุรกิจของ BASF เพื่อร่วมกับพันธมิตรใหม่ในการเพิ่มการเข้าถึงและการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่ ๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรม หุ้นส่วนใหม่นำโดย STS Ventures ที่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนธุรกิจระยะแรกเริ่ม โดยนอกจากเงินแล้วยังจะสนับสนุน นำประสบการณ์และแนวคิดของผู้ประกอบการมายัง Replique (หากคุณผู้อ่านเคยดู Shark Tank ที่เป็นรายการเรียลลิตี้โชว์ของนักธุรกิจที่ต้องการเงินทุน) นอกจากเงินทุนที่ต้องการแล้ว นักธุรกิจเหล่านั้นยังต้องการ Smart Money อีกด้วย ซึ่งก็คือ หุ้นส่วนที่จะช่วยนำประสบการณ์เพื่อให้พาธุรกิจไปได้ไกลยิ่งขึ้น และยังได้ Angel Investor อย่าง Chameleon และ R3 Consulting & Investment ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจเครื่องจักรกลและข้อมูลมาช่วยผลักดันให้บริษัทไปไกลกว่าเดิม

อ้างอิงที่มา: Replique

https://replique.io/about-us-3d-printing-platform/#

บทความอ้างอิง: https://www.etmm-online.com/

บทความที่น่าสนใจ

About The Author