Timtos 2023

‘Timtos 2023’ งานสำหรับเครื่องมือเครื่องจักรในการก้าวสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

ภาษีคาร์บอนข้ามแดน (Carbon Border Adjustment Mechanism หรือ  CBAM) เป็นเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้น ผู้ผลิตต้องแจ้งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มากับสินค้าของตน โดยจะทยอยบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2023 ถึงสิ้นปี 2025

และจะบังคับใช้เต็มที่ในวันที่ 1 มกราคม 2026 ทั้งนี้จะเริ่มต้นจากอุตสาหกรรมที่ปล่อยคาร์บอนหนักก่อน หากผู้ผลิตไม่สามารถทำได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก็จะเสียภาษีเพิ่ม ซึ่งอาจทำให้สินค้าที่วางขายมีราคาที่สูงจนแข่งขันยากขึ้น ด้วยเหตุนี้การผลิตแบบยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียนจึงเป็นสิ่งที่อุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ ทั่วโลกให้ความสนใจและกระตือรือร้นในการรับมือ อย่างไรก็ดี การที่ผู้ผลิตสามารถลดการปล่อยคาร์บอนได้จากแนวทางต่าง ๆ ทั้งการใช้พลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนที่มากขึ้น การรีไซเคิลวัสดุในระบบการผลิตกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด รวมถึงการใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงานและกู้คืนความร้อนต่าง ๆ ซึ่งเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว นั่นคือ มีการปล่อยคาร์บอนที่ลดลง อีกทั้งยังลดต้นทุนได้ในเวลาเดียวกัน การขับเคลื่อนการปกป้องสภาพภูมิอากาศจะไม่สามารถเป็นจริงได้ ถ้าไม่นำเรื่องของความยั่งยืนมาเป็นต้นทุนที่ผู้ผลิตจำเป็นต้องคำนึงถึง

Taipei International Machine Tool Show หรือเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนาม ‘Timtos’ ในปีนี้จะมาให้ความกระจ่างในเรื่องการเปลี่ยนผ่านสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 11 มีนาคม 2023 ที่ Taipei Nangang Exhibition Center, Hall 1 & 2 และ TWTC Hall 1 มีผู้แสดงสินค้ามากกว่า 1,000 ราย เกือบ 6,200 บูธ พื้นที่ขนาดใหญ่กว่าปี 2022 และคาดว่าในปี 2023 นี้ Timtos จะเป็นหนึ่งในงานแสดงสินค้าเครื่องมือเครื่องจักรชั้นนำของโลก

This year's Timtos is going to shed lights on the net-zero transition, which is a common and urgent concern of the global manufacturing industry.

งาน Timtos ในปีนี้จะให้ความกระจ่างในการเปลี่ยนผ่านสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงอย่างเร่งด่วนในอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลก

(ที่มา: Taira)

ในสหภาพยุโรปและหลายประเทศทั่วโลกได้นำนโยบายการจัดเก็บภาษีคาร์บอนข้ามแดนมาปฏิบัติ งาน Timtos ในปีนี้ จะมาให้ความกระจ่างในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net  Zero) ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงอย่างเร่งด่วนในอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลก ภายในงานจะมีการเปิดตัว ‘ESG Action’ และ ‘ESG in Timtos’ เป็นการร่วมมือกันระหว่างผู้จัดแสดงสินค้าและผู้เชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเชิงลึกและยังมีบริการให้คำปรึกษาอีกด้วย เป็นการช่วยให้ผู้ผลิตเครื่องมือเครื่องจักรสามารถก้าวไปสู่การเปลี่ยนถ่ายไปสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

‘ESG Action!’ จะจัดขึ้นที่ TWTC Hall 1 โดยมีกิจกรรมหลักประกอบด้วย ‘Dr. Net Zero’ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาอาวุโสด้านอุตสาหกรรมจาก Industrial Technology Research Institute, Foundation of Taiwan Industry Service, Taiwan Association of Green Energy Transition, Ernst & Young Global, and RCI Engineering ให้บริการคำปรึกษาด้านคาร์บอนฟุตพรินต์สำหรับผู้เข้าร่วมงาน Timtos โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังมี ‘Insights Stage’ ที่ TWTC Hall 1 เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมความคิด เช่น การสัมมนา ESG การเสวนาของผู้เชี่ยวชาญ และการอภิปรายเชิงลึกของอุตสาหกรรมเครื่องมือเครื่องจักรแบบกรีน

ภายในงาน ‘ESG in Timtos’ ผู้ร่วมงานจะสามารถเห็นได้ว่าการบูรณาการเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตจะมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในงานนี้จะมีกิจกรรมอีกมากมายอย่างเช่น พาชมระบบนิเวศงานโลหะ การอภิปรายเรื่องอนาคตของการผลิต กิจกรรมเวิร์คชอปสำหรับผู้ผลิต สัมมนาเรื่องการทำความสะอาดชิ้นส่วน สัมมนาเกี่ยวกับเครื่องจักรทางทะเลและนอกชายฝั่ง อีกทั้งยังมีการถ่ายทอดสด ทางพ็อดแคสต์ด้วย

นอกจากนี้ยังมีอีก 3 พื้นที่กิจกรรมภายในงานบริเวณ TWTC Hall 1 อีกด้วยเช่นกัน คือ ‘เทคโนโลยีงานโลหะขั้นสูง’ ‘การผลิตแบบเติมวัสดุ’ และ ‘อนาคตของการผลิต’ ด้วยพื้นที่จัดแสดงที่เพิ่มขึ้น Timtos 2023 จึงเป็นงานแสดงสินค้าที่ครอบคลุมทั้งภาคส่วนของอุตสาหกรรมด้านโลหการ

คุณผู้อ่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน เพื่อความเข้าใจในกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำลังเริ่มบังคับใช้ได้ในลิงก์ด้านล่าง

Carbon Border Adjustment Mechanism (เครดิต: คณะกรรมาธิการยุโรป)

ภาษีคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน จุดเปลี่ยนการค้าโลก ผลกระทบและความท้าทาย (เครดิต: ธนาคารแห่งประเทศไทย)

สหภาพยุโรปเผยแพร่ร่างกฎหมายว่าด้วยมาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน (Carbon border Adjustment Mechanism -CBAM) (เครดิต: กรมยุโรป กระทรวงต่างประเทศ)

เราควรรู้อะไรบ้าง เมื่อ EU เตรียมใช้ CBAM วันที่ 1 ต.ค.66 (เครดิต: ฐานเศรษฐกิจ)

บทความอ้างอิง: https://www.etmm-online.com/

บทความอื่น ๆ

About The Author