รีไซเคิลพลาสติก เสียเวลาหรือเสียโอกาส?

รีไซเคิลพลาสติก เสียเวลาหรือเสียโอกาส?

ผลการศึกษาล่าสุดซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในอุตสาหกรรมรีไซเคิลพลาสติกระบุว่า อุตสาหกรรมรีไซเคิลจะต้องพัฒนาและเติบโตอย่างมากในอนาคตอันใกล้

การศึกษาที่ AMI Consulting ของสหราชอาณาจักรรายงานว่า เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์พลาสติกของสหภาพยุโรปในปีพ.ศ.2573 รวมถึงผลกระทบจากการห้ามนำเข้าขยะจีน อุตสาหกรรมรีไซเคิลพลาสติกในยุโรปจะต้องเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในเวลานั้น

ความท้าทาย (ด้วยกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น) ก็คืออุตสาหกรรมรีไซเคิลพลาสติกเป็นกลุ่มที่มีความสลับซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยกระแสอุปทานที่หลากหลายและ value chain เนื่องจากราคาของการรีไซเคิลยังสอดคล้องกับราคาของเรซิ่นบริสุทธิ์ ความต้องการและความเป็นไปได้ทางการเงินของกระบวนการนี้มักจะขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ด้วยเหตุนี้ความต้องการรีไซเคิลจึงเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเจ้าของแบรนด์มีความปรารถนาที่จะถูกมองว่า ‘เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม’ และ ‘เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม’ ไม่ใช่เพราะสิ่งจูงใจทางการเงิน

ทุกวันนี้ความยั่งยืนกลายเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับผู้บริโภค ในขณะเดียวกันก็ทำให้พลาสติก (กลาย) เป็นผู้ร้าย การใช้พลาสติกคือความเสียหาย เป็นภาพติดลบ ถูกเพ่งเล็งและเป็นเป้าของการอภิปราย ดังนั้น การมองมูลค่าของพลาสติกผ่านการนำกลับมาใช้ใหม่และการรีไซเคิลจึงช่วยรักษาผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดของโลก และยังช่วยป้องกันขยะพลาสติกรั่วซึมเข้าสู่ระบบนิเวศน์และสร้างเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนได้ ด้วยเหตุนี้อุตสาหกรรมรีไซเคิลพลาสติกจึงกำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น

แม้ว่า “พอลิเอทิลีน-polyethylene” จะเป็นโพลีเมอร์รีไซเคิลที่มีการใช้งานมากที่สุดในยุโรป แต่ PET (พีอีที) หรือ Polyethylene Teraphthalate (พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต) มีอัตราการเก็บ (Capture rate) ในบรรดาขยะพลาสติกทั้งหมดสูงที่สุด สาเหตุหลักมาจากขยะ PET ที่มาจากการเก็บขวดน้ำดื่มบรรจุขวด PET ซึ่งในหลายประเทศได้เก็บรวบรวมอย่างกว้างขวางและมีระบบการเก็บรวบรวมที่ยาวนานและมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว อัตราการรวบรวมขวดเครื่องดื่มบรรจุขวด PET จึงมีสูงถึง 96% เนื่องจากผู้บริโภคมีส่วนร่วมในระบบรีไซเคิลด้วยการให้สิ่งจูงใจทางการเงิน

การพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลโดยเครื่องจักรกลกำลังเปลี่ยนรูปแบบของอุตสาหกรรมการรีไซเคิลพลาสติกและเพิ่มความสามารถในการกู้คืนพลาสติกมากขึ้นในวงปิด ช่วยให้รักษาคุณค่าสูงสุดไว้ได้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากคุณภาพและอุปทานที่ไม่สอดคล้องกัน วอลลุ่มมหาศาลของการรีไซเคิลยังคงถูกนำไปใช้งานที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง

ยังมีโอกาสใหม่ ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากอุตสาหกรรมที่กำลังเปลี่ยนแปลงและขยายตัวนี้

การศึกษาของ AMI Consulting ว่าด้วย Plastics Recycling ในยุโรป – ศักยภาพ ความสามารถและแนวโน้มในอนาคตที่ตีพิมพ์ในเดือนมิถุนายนปีพ. ศ. 2561 ทำให้สามารถประเมินกำลังการผลิตในยุโรปและปริมาณความจุเพิ่มเติมที่ต้องใช้ภายในปี 2573 โดยใช้โพลิเมอร์ PE, PP, PS, PET และ PVC รายงานประกอบด้วยสถานการณ์อุตสาหกรรมและการคาดการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงปริมาณการรีไซเคิลจากผู้บริโภคที่ใช้งานปลายทาง พร้อมกับการประเมินความต้องการในอนาคตร่วมไปกับการอภิปรายว่า อุตสาหกรรมสามารถรองรับปริมาณการรีไซเคิลที่จะต้องผลิตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้หรือไม่

About The Author