3Cs: วิธีเป็นเลิศในอุตสาหกรรม Tooling

3Cs: วิธีเป็นเลิศในอุตสาหกรรม Tooling

การแข่งขันในระดับโลกยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ความยากยิ่งทวีคูณสำหรับ Toolmakers ที่จะสร้างจุดขายให้แตกต่างจากบริษัทอื่นๆ The WBA Tooling Academy Aachen ประเทศเยอรมนี ได้ค้นพบวิธีที่จะทำให้ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์เหนือกว่าและช่วยให้เกิดความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน

กล่าวได้ว่าโลกาภิวัตน์นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ต่ออำนาจทางเศรษฐกิจ จากโลกตะวันตกไปสู่กลุ่มเศรษฐกิจที่กำลังทรงอำนาจขึ้นเรื่อยๆ เช่น ยุโรปตะวันออกและเอเชีย แนวโน้มนี้กำลังติดสปีดเร่งความเร็ว เนื่องจากกำแพงกฎระเบียบที่ลดลง การเพิ่มระดับการศึกษาและการลงทุนอย่างหนักในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ความได้เปรียบในด้านต้นทุนแรงงานที่ดูเหมือนไม่สิ้นสุดได้นำไปสู่แรงกดดันด้านค่าใช้จ่ายอย่างมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจตะวันตก

แรงกดดันนี้บังคับให้บริษัทต่างๆ หาแนวทางใหม่ในการสร้างความแตกต่าง เช่น การแสวงหากลุ่มลูกค้าใหม่ การนำเสนอเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม และการขยายเวลาในการทำตลาดเพื่อลดผลกำไรจากการทำธุรกิจแบบผูกขาด (Monopoly profits) ในช่วงแรกของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เคลื่อนไหวมากยิ่งขึ้นและการมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดของลูกค้าในระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้นำไปสู่การเพิ่มปริมาณของการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและการออกแบบระหว่างการพัฒนา ส่งผลให้ความสามารถในการประมาณการณ์ Value creation chain ทั้งหมดลดลง ทำให้บริษัทต่างๆ ต้องตอบสนองอย่างยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อเรียกร้องต่างๆ  ทั้งนี้ อายุเฉลี่ยที่ลดลงของบริษัทในลิสต์ของ S&P 500 แสดงให้เห็นถึงการไร้ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปและมีพลวัตร

ขณะนี้อุตสาหกรรม 4.0 กำลังถูกมองและส่งเสริมในฐานะโซลูชันที่มีศักยภาพเพื่อรับมือกับความท้าทายที่โดดเด่นเหล่านี้ เครือข่ายแบบเรียลไทม์ของผู้คน เครื่องจักรและวัตถุต่างๆ ไม่ได้เป็นเพียงโอกาสที่จะเพิ่มศักยภาพในการผลิตเพื่อปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขันเท่านั้น แต่ยังช่วยให้รูปแบบธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลใหม่ (New data-driven business models) ประสบผลในการเพิ่มรายได้ด้วย

ข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการแข่งขัน

ความท้าทายดังกล่าวไม่เพียงกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิต แต่ยังมีผลกระทบโดยตรงและอาจส่งผลรุนแรงยิ่งกว่าต่ออุตสาหกรรม Tooling ในฐานะเป็นปัจจัยสำคัญหรือแกนกลางของอุตสาหกรรม การผลิตสินค้าหรือชิ้นงานจำนวนมากที่มีต้นทุนต่ำ ไม่เพียงเครื่องมือการผลิตแบบชุด (series production tools) จะต้องมีคุณภาพสูงกว่าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าเท่านั้น แต่มันยังต้องถูกออกแบบ ผลิต ประกอบและประเมินคุณภาพด้วยเวลาที่น้อยลงด้วย

แนวโน้มด้านเทคโนโลยี เช่น วัสดุที่มีน้ำหนักเบา วัสดุที่มีความแข็งแรงสูงบีบให้บริษัท Tooling ต้องสรรหาวัสดุใหม่ๆ และพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นนวัตกรรมและมีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ ต่อผลิตภัณฑ์ของลูกค้านี้จะต้องถูกนำไปใช้ในการออกแบบเครื่องมือในระยะเวลาอันรวดเร็วและด้วยต้นทุนที่ต่ำลง

ความท้าทายเหล่านี้กำลังบังคับให้ บริษัท Tooling ตั้งคำถามถึงวิธีการนำเสนอคุณค่าและการสร้างมูลค่าในปัจจุบันของตัวเอง ตัวอย่างเช่น คำถามที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และแฟ้มบริการ แอพพลิเคชั่นของเทคโนโลยี ตลาด ซัพพลายเออร์ และสถานที่ตั้งร้านค้าเครื่องมือเพื่อให้ได้ตำแหน่งทางกลยุทธ์ที่เหนือกว่าและเพิ่มความเป็นเลิศในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

บริษัทต่างๆ กำลังแสวงหาข้อมูลที่เชื่อถือได้มากขึ้นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการแข่งขัน ทั้งนี้เพื่อรู้จุดอ่อนจุดแข็งในการแข่งขันระดับโลกเพื่อจะได้กำหนดขอบเขตข้อมูลการทำงานตามลำดับ กว่า 20 ปีที่ผ่านมา WBA ได้พัฒนาและปรับปรุงแนวความคิด หรือ โมเดลด้านอุตสาหกรรมอันโดดเด่นของตนที่เรียกว่า industry-wide 3C approach อย่างสม่ำเสมอ ทั้งการส่งเสริมความก้าวหน้าด้านกลยุทธ์และความเป็นเลิศในการการดำเนินงาน ไปจนถึงการช่วยให้สามารถประสบความสำเร็จในระยะยาวในตลาดที่มีการแข่งขันสูง

ทำความเข้าใจ 3 Cs

Peter Drucker ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกด้านวิทยาศาสตร์การจัดการสมัยใหม่กล่าวว่า “สิ่งที่ธุรกิจต้องการมากที่สุดสำหรับการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกลยุทธ์ ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นข้างนอก มีเพียงสิ่งที่อยู่ข้างนอกที่ทำให้ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งต้องหาผลลัพธ์ พร้อมกับหาโอกาสต่างๆ รวมทั้งเฝ้าระวังภัยคุกคามด้วย”

แม้ว่าแนวคิดนี้จะเกิดขึ้นนานแล้ว แต่ก็เพิ่งจะได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันนี้เอง ไม่เพียงในด้านวิทยาศาสตร์การจัดการ แต่ยังเป็นที่ยอมรับจากบรรดาผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จ แนวคิดคือการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของตน ทั้งกระบวนการผลิต การบริการ กลยุทธ์ โครงสร้าง กิจกรรมและพฤติกรรมกับองค์กรที่ดีที่สุดเพื่อหาแนวทางและนำปฏิบัติการที่ดีที่สุด (Best Practice) มาปรับใช้ให้เข้ากับความต้องการของตนเอง ดังนั้นหลักใหญ่ใจความของความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องก็คือ การเรียนรู้จากสิ่งที่ดีที่สุด! (Leaning from the best!) ด้านล่างเราจะแนะนำขั้นตอนทั่วไปของโครงการเปรียบเทียบ ระยะเวลาของแต่ละขั้นตอน ทรัพยากรที่จำเป็น (resource requirements) และการวางแผนรายละเอียดที่แตกต่างกันไปในแต่ละโครงการ ประสบการณ์แสดงให้เห็นว่าต้องใช้เวลาประมาณหกถึงสิบสองเดือนในการทำรอบการทดสอบเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด3 ขั้นตอน หรือ 3C ต่อไปนี้คือ การเปรียบเทียบ-Compare การรวบรวม-Compile และการปฏิบัติงาน (Conduct) 3 ขั้นตอนต่อไปนี้

Compare: เปรียบเทียบ

ท้ายที่สุดแล้วโครงการเปรียบเทียบที่เชื่อถือได้ต้องการองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งก็คือ ฐานข้อมูลปัจจุบันซึ่งมีการเก็บรักษาไว้อย่างดีและมีความครอบคลุม WBA Aachener Werkzeugbau Akademie มีฐานข้อมูลดังกล่าวสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือทั่วโลกและได้วิเคราะห์ข้อมูลของร้านเครื่องมือของเยอรมนีกว่า 1,000 แห่งในช่วงห้าปีที่ผ่านมา รวมถึงข้อมูลของร้านเครื่องมือกว่า 3,000 แห่งนอกประเทศเยอรมนี มีบริษัทซึ่งเป็นที่รู้จักจำนวนมากพอๆ กับบริษัทที่ประสบความสำเร็จอยู่เงียบๆ ต่างถูกนำมาประเมินค่าเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุง

ในการเปรียบเทียบบริษัทหนึ่งกับร้านขายเครื่องมือที่คล้ายคลึงกันต้องกำหนดกลุ่มเปรียบเทียบเป็นรายเฉพาะเมื่อเริ่มต้นโครงการเปรียบเทียบแต่ละโครงการ การเลือกกลุ่มการเปรียบเทียบอย่างละเอียดถี่ถ้วนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งให้ผลที่แม่นยำมากขึ้นต่อประสิทธิภาพภายในสภาพแวดล้อมการแข่งขัน โดยปกติแล้ว KPIs (ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก-Key performance indicators) ของกลุ่มเปรียบเทียบสามกลุ่มมีการประเมินดังนี้ KPIs เฉลี่ยของคู่แข่งที่เกี่ยวข้อง KPIs เฉลี่ยของร้านเครื่องมือเครื่องมือที่มีการปฏิบัติงานดีที่สุด และค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมโดยรวม

เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับการประเมิน บริษัทต้องซัพพลายตัวชี้วัดทางการเงินและเทคโนโลยีที่หลากหลาย ทั้งนี้เพื่อประเมินความถูกต้องของตัวเลขที่ซัพพลายไว้ การประเมินผล ตัวอย่างเช่น material and process flows, visual and shopfloor management รวมทั้งการใช้ระบบสนับสนุนแบบดิจิตอลจะถูกนำมาจัดการเพื่อเสริมให้เกิดผลด้านการปรับปรุง

เมื่อการตรวจสอบข้อมูลและการตรวจสอบในสถานที่เสร็จสมบูรณ์ ผลลัพธ์จะถูกวิเคราะห์จากมุมมองขององค์กรและเทคโนโลยี มุมมองขององค์กรประกอบด้วยสาขาต่างๆ เช่น กลยุทธ์ ขอบเขตของบริการ ปัจจัยความสำเร็จ โครงสร้างค่าใช้จ่ายและทรัพยากรมนุษย์ ในขณะที่คุณลักษณะของเครื่องมือ CAx-Competencies และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของมุมมองด้านเทคโนโลยี

ค่าเฉลี่ย 100 KPIs โดยประมาณ จำเป็นสำหรับการประเมินบริษัทเครื่องมือในทุกแง่มุมและเปรียบเทียบกับกลุ่มเปรียบเทียบอย่างแท้จริง เนื่องจากขนาดและ sector-independent calculation algorithms แม้แต่การเปรียบเทียบขนาดบริษัทและ tooling sectors ที่แตกต่างกันก็ล้วนมีความหมาย ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์จะถูกแสดงไว้ในรายงานฉบับสมบูรณ์

อ่านต่อตอนที่ 2 >> 3CS: วิธีเป็นเลิศในอุตสาหกรรม TOOLING (PART 2)

 


บทความที่เกี่ยวข้อง: 

3Cs: วิธีเป็นเลิศในอุตสาหกรรม Tooling (Part 2)

About The Author