6K Additive ชนะดีลสัญญา 5 ปี จัดหาวัสดุพัฒนาอาวุธให้กองทัพสหรัฐฯ

6K ADDITIVE ชนะดีลสัญญา 5 ปี จัดหาวัสดุพัฒนาอาวุธให้กองทัพสหรัฐฯ

การแข่งขันระหว่างสหรัฐฯ กับจีนทำให้เกิดการแยกห่วงโซ่อุปทานออกจากระดับโลกแตกออกเป็นระดับภูมิภาค จึงเกิดการย้ายฐานการผลิตเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา บริษัทต่าง ๆ เล็งเห็นความเสี่ยงของการหยุดชะงักที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีข่าวที่อินโดนีเซียห้ามส่งออกน้ำมันปาล์มในยามที่อุปทานของโลกขาดแคลน อินเดียห้ามส่งออกข้าว วิกฤติการณ์พลังงานในยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยอรมนีที่พึ่งพาพลังงานจากรัสเซียเป็นอย่างมาก ตลอดจนการที่สหรัฐฯ ห้ามประเทศพันธมิตรส่งออกชิปให้กับจีน บีบให้จีนต้องพัฒนาเทคโนโลยีเป็นของตนเอง 

การประเมินความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทานในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาแต่เนิ่น ๆ ยิ่งถ้าเป็นเรื่องของความมั่นคงระดับประเทศ อย่างการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ด้วยแล้ว ต้องมั่นใจว่าปัจจัยการผลิตสามารถควบคุมได้ ไม่ต้องพึ่งพิงต่างประเทศ ในปัจจุบันการเลือกซัพพลายเออร์จึงมีหลายมุมมองที่ต้องพิจารณา นอกจากคุณภาพที่ได้ตามต้องการ ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ต้องคำนึงถึง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงของซัพพลายเชน ความสามารถในการรีไซเคิลวัสดุจากอาวุธที่ใช้แล้ว นอกจากช่วยเรื่องความยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้ว ยังเป็นการเสริมความมั่นคงของวัสดุอีกทางหนึ่ง หมายถึง การหาวัสดุสำหรับผลิตอาวุธภายในประเทศและยังสามารถแปลงโลหะเหลือใช้ไปใช้กับอุตสาหกรรมอื่น ตลอดจนผงโลหะที่ใช้แล้วให้นำกลับมาใช้ผลิตอาวุธใหม่ได้อีก 6K Additive สามารถตอบโจทย์ความต้องการนี้ได้ จึงชนะดีลสัญญาผลิตอาวุธ 5 ปีของกองทัพสหรัฐฯ 

6K Additive บริษัทการพิมพ์ 3 มิติ ได้ทำข้อตกลงการซื้อแบบคลอบคลุม (Blanket Purchase Agreement – BPA) เป็นระยะเวลา 5 ปีกับหน่วยบัญชาการพัฒนากองทัพสหรัฐฯ (US Army Development Command) ความร่วมมือนี้มุ่งเน้นไปที่ความมั่นคงของชาติ โดยการอำนวยความสะดวกในการพัฒนาอาวุธ ซึ่งใช้วัตถุดิบที่มีความสำคัญในประเทศจากกระบวนการผลิต Unimelt ขั้นสูงของ 6K Additive

6K’s Unimelt plasma production system is capable of converting high-value metal scrap of numerous forms into high-performance metal powders for additive manufacturing.

ระบบการผลิต Unimelt Plasma ของ 6K Additive สามารถแปลงเศษโลหะมูลค่าสูงหลากหลายรูปแบบให้กลายเป็นผงโลหะประสิทธิภาพสูงสำหรับการผลิตแบบเติมวัสดุ

(ที่มา: 6K Additive)

6K Additive สามารถจัดหา แปรรูป และกู้คืนเศษส่วนประกอบ เศษการผลิต และผงวัสดุใช้แล้ว เพื่อแปลงเป็นผงโลหะเกรดการบินอวกาศ พันโท Peter J. Stambersky ผู้ซึ่งเกษียณอายุแล้วและเป็นผู้อำนวยการฝ่ายกิจการรัฐบาลกลางของ 6K Additive กล่าวว่า “ประสบการณ์ในกองทัพทำให้ผมมีมุมมองที่ไม่เหมือนใครในข้อตกลงนี้ แต่ข้อตกลงนี้ทำให้กองทัพสหรัฐฯ Devcom เข้าถึงวัสดุการผลิตแบบเติมวัสดุที่สำคัญที่มาจากวัตถุดิบตั้งต้นในสหรัฐอเมริกา ข้อตกลงนี้ทำให้ 6K Additive เป็นหุ้นส่วนที่ได้รับความไว้วางใจสำหรับผงวัสดุและเป็นแหล่งการผลิตส่วนประกอบจากเครื่องบินและยานพาหนะของทหารที่ปลดระวางแล้วมาปรับปรุงแปรสภาพใหม่ เพื่อนำมาหมุนเวียนเป็นวัสดุที่ปลอดภัยให้กับกองทัพสหรัฐฯ”

ระบบการผลิต Unimelt Plasma ของ 6K สามารถเปลี่ยนเศษโลหะที่มีมูลค่าสูงหลากหลายรูปแบบให้กลายเป็นผงโลหะประสิทธิภาพสูงสำหรับการผลิตแบบเติมวัสดุ การฉีดขึ้นรูปโลหะ และกระบวนการผลิตด้วยเทคนิคการขึ้นรูปผงโลหะอื่น ๆ กระบวนการเติมวัสดุของ 6K ที่มีสิทธิบัตรจะได้รับการทำความสะอาด เตรียมการ และทำให้เศษโลหะผสมเปลี่ยนเป็นผงคุณภาพสูงที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเทคโนโลยีการทำให้เป็นละออง กระบวนการนี้ช่วยให้กองทัพสหรัฐฯ จัดหาวัสดุในประเทศได้อย่างปลอดภัยและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้  

ประเด็นเรื่องการคำนึงถึงความมั่นคงทางห่วงโซ่อุปทานไว้แต่เนิ่นๆ ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน เช่น มีปัจจัยการผลิตใดบ้างที่ต้องพึ่งพาซัพพลายเออร์บางรายเป็นอย่างมาก บริษัทมีทางเลือกอื่นหรือไม่? ถ้าเกิดปัญหาขึ้นกับซัพพลายเออร์ที่ใช้อยู่ ปัญหาเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องประเมินความเสี่ยงแต่เนิ่น ๆ เพราะหากปล่อยให้ถึงวันที่ปัญหาเกิดขึ้นมาจริง ๆ ย่อมไม่สามารถทำได้อย่างทันท่วงที

บทความอ้างอิง: https://www.etmm-online.com/

บทความที่น่าสนใจ

About The Author