Ball screw

Ball screw

Ball Screw สำหรับคุณภาพพื้นผิวที่สูงขึ้นของแม่พิมพ์ขึ้นรูป

NSK ได้พัฒนาบอลสกรูชนิดใหม่ที่ลดความผิดพลาดในการเคลื่อนที่เพื่อส่งมอบคุณภาพพื้นผิวตกแต่งที่สูงขึ้นสำหรับเครื่องมือกลที่ใช้ในการตัดเฉือนแม่พิมพ์ขึ้นรูปและการใช้งานที่มีความสำคัญต่อพื้นผิวอื่น ๆ โดยขจัดและลดเวลาในการขัดเงา บอลสกรูใหม่จะมีส่วนช่วยให้ผลิตภาพสูงขึ้น และขณะเดียวกันช่วยลดทอร์กขับเคลื่อนทำให้ประหยัดพลังงาน

Enlarged view of machined surface (simulated image)

ภาพขยายใหญ่ของพื้นผิวที่ผ่านการตัดเฉือน (รูปภาพจำลอง)

(ที่มา: NSK)

เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้ผลิตเครื่องมือกลอย่างเครื่องกัด 5 แกนต้องการความถูกต้องแม่นยำที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อผลิตพื้นผิวแม่พิมพ์ที่มีคุณภาพสูงขึ้น บอลสกรูที่ใช้ในเครื่องจักรเหล่านี้จึงต้องปรับปรุงความถูกต้องแม่นยำของการเคลื่อนที่ให้ดีขึ้น

เมื่อบอลสกรูเปลี่ยนทิศการเคลื่อนที่ ความผันผวนของแรงเสียดที่เกิดขึ้นกะทันหันทำให้เกิดความผิดพลาดในการเคลื่อนที่ (Quadrant Glitch) โดยมี 2 จุดสูงสุดที่สำคัญ ทิ้งรอยไว้บนพื้นผิวตัดเฉือนทำให้คุณภาพพื้นผิวแย่ลง มีการศึกษาจำนวนมากที่เกี่ยวกับ Quadrant Glitch แสดงให้เห็นว่าสามารถแก้ไขจุดสูงสุดแรกผ่านการควบคุมเชิงตัวเลข (การชดเชยตัวควบคุมเซอร์โวที่ใช้ซอฟต์แวร์) แม้ว่าการชดเชยจุดสูงสุดที่ 2 จะยากกว่าเนื่องจากผลกระทบที่รวมของปัจจัยต่าง ๆ ที่มากขึ้น (เมื่อเทียบกับจุดสูงสุดแรก) ตอนนี้ NSK สามารถนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหานี้ให้กับอุตสาหกรรมการตัดเฉือนได้

ความคลาดเคลื่อนของการเคลื่อนที่และทอร์กขับเคลื่อนเมื่อย้อนกลับทิศทาง 

(ที่มา: NSK)

จากการใช้คู่เสมือนดิจิทัลจริงและการวิเคราะห์แรงเสียดทาน NSK ได้พัฒนาบอลสกรูใหม่พร้อมการออกแบบภายในที่เหมาะสมที่สุด กุญแจสู่ผลลัพธ์นี้ คือ ความเข้าใจของบริษัทเกี่ยวกับกลไกพื้นฐานของความผันผวนแรงเสียดทานในบอลสกรู 

บอลสกรูใหม่ทำให้ทอร์กขับเคลื่อนมีความคงที่และลดความผันผวนแรงเสียดทานเมื่อย้อนกลับทิศการเคลื่อนไหว จึงช่วยเพิ่มความแม่นยำในการเคลื่อนที่และลดความผิดพลาดการเคลื่อนที่ Quadrant Glitch ผลลัพธ์ที่ได้ คือ การกำจัดจุดสูงสุดที่ 2 ได้เกือบหมด โดยแท้จริงแล้ว ความผันผวนของแรงเสียดทานลดลงมากถึง 20 เปอร์เซ็นต์ และยังช่วยลดความสูงของจุดสูงสุดแรกได้อีกด้วย

การผสมผสานบอลสกรูใหม่ของ NSK และการชดเชยตัวควบคุมเซอร์โวด้วยซอฟต์แวร์ ผู้ผลิตเครื่องมือกลสามารถทำให้ลูกค้าแน่ใจในการปรับปรุงคุณภาพพื้นผิวตัดเฉือนอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้คุณภาพพื้นผิวที่ยกระดับขึ้นได้ถูกกำจัดหรือลดความจำเป็นสำหรับกระบวนการขัดเงาหรือขัดเงาที่จำเป็นก่อนหน้านี้ ลดเวลาในการผลิต ขณะที่ทอร์กต่ำลงจึงช่วยประหยัดพลังงาน สิ่งเหล่านี้ช่วยให้ผู้ผลิตเครื่องมือกลมีโอกาสนำเสนอจุดขายให้กับลูกค้าที่ไม่เหมือนใคร

เพื่อเพิ่มความสะดวกสูงสุดสำหรับผู้ผลิตเครื่องมือกล การยึดติดของบอลสกรู NSK กับการควบคุม Quadrant Glitch สามารถสับเปลี่ยนกันได้อย่างเต็มที่กับผลิตภัณฑ์ทั่วไป ทำให้สามารถนำไปใช้ได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีค่าใช้จ่ายสูง บอลสกรูมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาตั้งแต่ 25 ถึง 63 มม. พร้อมระยะ Lead ตั้งแต่ 5 ถึง 30 มม.

คุณผู้อ่านสามารถรับชมคลิปวีดีโอเพื่อความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นได้ในลิงก์ข้างล่าง

https://www.nskeurope.com/en/virtualexpo-mt/high-surface-quality/ball-screw-technology-quadrant-glitches.html

บทความอ้างอิง: https://www.etmm-online.com/

บทความอื่นๆ

About The Author