Engel showcases 2022

Engel พัฒนาเทคโนโลยีการฉีดขึ้นรูปอัจฉริยะในงาน Interplastica

รัสเซีย/ออสเตรีย — ตั้งแต่วันที่ 25 ถึง 28 มกราคมที่ผ่านมา บริษัทวิศวกรรมเครื่องจักร Engel มีการจัดแสดงสาธิตเทคโนโลยีใหม่ให้ลูกค้าและพันธมิตรได้เยี่ยมชม ณ งาน Interplastica เมือง Moscow ประเทศรัสเซีย บริษัท Engel เป็นผู้ผลิตเครื่องฉีดขึ้นรูปและผู้ให้บริการโซลูชันระบบซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในออสเตรีย นำเสอนศักยภาพของโซลูชันดิจิทัลด้วยนวัตกรรมที่จับต้องได้ โดยการผลิตชิ้นส่วนเชิงเทคนิคบนเครื่องฉีดขึ้นรูปอัจฉริยะ แบบ tie-bar-less (แบบไม่มีการตั้งเสา)

More than 20 machine exhibits and many challenging applications are available in the showroom to visitors of Engel’s virtual world.(Source: Engel)

ในงาน Interplastica 2022 ผู้ผลิตเครื่องฉีดขึ้นรูป Engel ได้สาธิตให้เห็นว่าชิ้นส่วนที่มีข้อกำหนดเข้มงวดจะสามารถผลิตได้อย่างไร บนเครื่องฉีดขึ้นรูป Engel Victory 80 แบบ tie-bar-less ซึ่งจะมีระบบช่วยเหลืออัจฉริยะ 3 แบบ ด้วยโปรแกรม inject 4.0 ของบริษัทที่ช่วยให้มั่นใจได้ถึงศักยภาพการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระดับสูงได้อย่างสม่ำเสมอ ระบบทั้ง 3 แบบ ได้แก่ การควบคุมน้ำหนักของ iQ (iQ weight control), การควบคุมตัวยึด iQ (iQ clamp control) และการควบคุมการหลอมละลายของ iQ (iQ melt control)

ในแต่ละรอบการทำงาน การควบคุมน้ำหนักของ iQ (iQ weight control) จะวิเคราะห์โปรไฟล์ความดันและความเร็วในระหว่างช่วงเวลาการฉีดขึ้นรูป และเปรียบเทียบค่าที่วัดได้กับโปรไฟล์อ้างอิง โปรไฟล์การฉีด จุดเปลี่ยน และแรงดันค้างจะถูกปรับโดยอัตโนมัติตามสภาวะปัจจุบัน/กระแสไฟ โดยความผันผวนของวัตถุดิบและสภาวะแวดล้อมจะได้รับการตรวจพบโดยอัตโนมัติ และมีการป้องกันการคัดแยกในเชิงรุก

Without iQ weight control on the left, and with iQ weight control on the right: the software automatically detects changes in the raw material and automatically compensates for them within the same cycle.(Source: Engel)

การควบคุมตัวยึด iQ (iQ clamp control) จะกำหนดแรงจับยึดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกระบวนการฉีดขึ้นรูปที่เป็นปัญหา โดยพิจารณาจากการหายใจของแม่พิมพ์ (Mold Breathing) จากหลายกรณี การขึ้นรูปทับ (Overmoulding) และการใช้แฟลชจึงสามารถตัดออกได้อย่างน่าเชื่อถือ ยิ่งไปกว่านั้น การระบายอากาศในแม่พิมพ์ (Mould venting) ได้รับการพัฒนาและลดภาระทางกล (The mechanical load) บนแม่พิมพ์อีกด้วยระบบช่วยเหลืออัจฉริยะแบบสุดท้าย คือการควบคุมการหลอมละลายของ iQ (iQ melt control) ซึ่งปรับกระบวนการผลิตพลาสติกให้เหมาะสมที่สุด ซอฟต์แวร์จะกำหนดเวลากระบวนการผลิตพลาสติกที่เหมาะสมที่สุด สำหรับการใช้งานที่เป็นปัญหา แทนที่การผลิตพลาสติกด้วยความเร็วสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ ระบบจะใช้ประโยชน์จากเวลาในการหล่อเย็นในแม่พิมพ์ของชิ้นส่วนอย่างเต็มที่สำหรับการเคลื่อนที่ของพลาสติก คุณสมบัตินี้จะปรับปรุงความเป็นเนื้อเดียวกันของการหลอม (Melt homogeneity) และเป็นมิตรต่อทั้งสกรูและวัสดุ ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์

With their tie-bar-less clamping units, Engel victory injection moulding machines combine high production efficiency with consistently high component quality.(Source: Engel)

ในส่วนของการออกแบบของเครื่องฉีดขึ้นรูป Victory จะเป็นแบบดึงจุดหยุดทั้งหมด (pulls out all the stops) เพื่อความสม่ำเสมอของกระบวนการผลิต ชุด tie-bar-less จะรักษาความขนานได้อย่างดีเยี่ยมของแผ่นยึดแม่พิมพ์ในระหว่างการสร้างแรงจับยึดและการฉีดขึ้นรูป ในเวลาเดียวกัน ตัวแบ่งแรงจะกระจายแรงจับยึดให้ทั่วแผ่นยึดแม่พิมพ์

เนื่องจากไม่มีเสา (Tie bars) ขวางระหว่างทาง จึงสามารถใช้แผ่นยึดแม่พิมพ์ได้อย่างเต็มที่จนถึงขอบทำให้แม่พิมพ์ที่มีขนาดใหญ่มาก เช่น แม่พิมพ์หลายช่อง (Multi-cavity mould) หรือแม่พิมพ์ที่มีแกนดึง (Core-pulls) จะพอดีกับเครื่องฉีดขึ้นรูปที่มีขนาดค่อนข้างเล็ก ซึ่งช่วยให้ทั้งรายจ่ายฝ่ายทุนและต้นทุนการดำเนินงานต่ำลง ในขณะที่เปิดใช้งานเซลล์การผลิตที่มีขนาดกะทัดรัด ประโยชน์เพิ่มเติมของเทคโนโลยี tie-bar-less ได้แก่ กระบวนการติดตั้งแม่พิมพ์ที่รวดเร็วและโซลูชันระบบอัตโนมัติที่มีศักยภาพ

อ้างอิง: https://www.etmm-online.com/engel-showcases-intelligent-injection-moulding-technology-at-russian-plastics-trade-fair-a-1086226/

บทความที่เกี่ยวข้อง:

About The Author