Engel เปิดตัวโมเดล ‘การจ่ายต่อการใช้งาน’ เพิ่มความยืดหยุ่นในการผลิต ลดความเสี่ยงในการลงทุน

Engel เปิดตัวโมเดล ‘การจ่ายต่อการใช้งาน’ เพิ่มความยืดหยุ่นในการผลิต ลดความเสี่ยงในการลงทุน

Engel เปิดตัวโมเดล ‘การจ่ายต่อการใช้งาน’ เพิ่มความยืดหยุ่นในการผลิต ลดความเสี่ยงในการลงทุน

ในการลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่มักมีต้นทุนสูง ใช้เงินลงทุนมาก มีโอกาสขาดทุนจากการใช้เครื่องจักรได้ไม่คุ้มค่ามากพอ ราคาที่สูงทำให้การตัดสินใจยาก แต่ในปัจจุบันมีแนวทางในการจ่ายต่อครั้งใช้งาน (Pay per use) ซึ่งแน่นอนว่าการใช้งานต่อครั้งต้นทุนย่อมสูงกว่าการเป็นเจ้าของเครื่องเอง แต่ก็ทำให้สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการลงทุนที่ผิดพลาดได้ จนกว่าผู้ผลิตจะมั่นใจจริง ๆ ว่าซื้อมาใช้แล้วคุ้มค่า โดยคำนวณจากประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร (OEE- Overall Equipment Effectiveness) หากจะให้กล่าวโดยกระชับง่าย ๆ สิ่งใดที่ซื้อแล้วใช้เป็นประจำ คุ้มค่ากว่า ควรซื้อ แต่สิ่งใดซื้อแล้วใช้นาน ๆ ที ควรเช่า จะประหยัดกว่า

Engel ผู้ผลิตเครื่องจักรแม่พิมพ์หล่อฉีดขึ้นรูป ได้ทำสิ่งใหม่ที่แหวกแนวในการจำหน่ายเครื่องจักรแม่พิมพ์หล่อฉีดขึ้นรูป ตอนนี้บริษัทเสนอรูปแบบการจ่ายต่อครั้งการใช้งาน เพิ่มเติมจากการซื้อเครื่องจักรแบบเดิม

Industry 4.0 opens door to new business models. Pay per Use lets Engel reduce the investment risk for its customers.

อุตสาหกรรม 4.0 เปิดประตูให้โมเดลธุรกิจใหม่ ๆ การจ่ายต่อครั้งการใช้งาน ช่วยให้ Engel สามารถลดความเสี่ยงในการลงทุนสำหรับลูกค้าได้

(ที่มา: Engel)

Engel เปิดตัวโมเดลการจ่ายต่อการใช้งาน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุน และในเวลาเดียวกันนี้ยังเพิ่มความยืดหยุ่นในการผลิตอีกด้วย การจ่ายเงินถูกจัดแบ่งตามการใช้งานของระดับการใช้เครื่องจักร การตกลงราคาอยู่ที่หน่วยราคาต่อหน่วยจำนวนผลิตหรือหน่วยของระยะเวลาการใช้งานเครื่องจักร รูปแบบการจ่ายต่อการใช้งานทำให้ผู้ผลิตสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของเงินทุนที่ต้องใช้หรือความจำเป็นที่จะต้องขออนุมัติสำหรับการลงทุนจำนวนมาก หมายความว่า กระบวนการจัดซื้อสามารถสรุปได้เร็วขึ้น

ประโยชน์อีกอย่างหนึ่ง คือ มั่นใจได้ว่ามีเครื่องจักรพร้อมใช้งาน การผลิตทั้งหมดอยู่ในขอบเขตของรูปแบบการจ่ายต่อการใช้งาน สามารถใช้งานได้แบบออนไลน์และบำรุงรักษาในระยะไกล e-connect.24 อีกทั้งยังมีช่างบริการของ Engel คอยดูแลบำรุงรักษาอยู่เป็นประจำ ในส่วนของการบริการนั้นช่างสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที สามารถวางแผนการบำรุงรักษาได้ล่วงหน้าเพื่อลดเวลาการหยุดทำงานของเครื่องจักรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ให้เหลือน้อยที่สุด และ e-connect.24 สามารถรับเครื่องจักรตามพื้นฐานในการเรียกเก็บเงิน

ในตอนท้ายของระยะเวลาสัญญาที่ตกลงกัน ลูกค้าสามารถที่จะเลือกซื้อเครื่องจักรเอาไว้หรือนำเครื่องจักรคืนให้กับเจ้าของเครื่องจักรได้ ซึ่งหมายความว่า การจ่ายต่อครั้งใช้งานมีส่วนช่วยในเรื่องของความยั่งยืน และท้ายที่สุดมั่นใจได้ว่าโมเดลธุรกิจนี้ทำให้เครื่องแม่พิมพ์หล่อฉีดขึ้นรูปถูกใช้งานได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

บทความอ้างอิง: https://www.etmm-online.com

บทความอื่น ๆ

About The Author