โฟโต้โพลิเมอร์เรซิ่น ยืดหยุ่นได้ สำหรับการผลิตชิ้นส่วนโฟม

ด้วย Freefoam, Desktop Metal ต้องการที่จะปรับเปลี่ยนการผลิตผลิตภัณฑ์โฟม โฟโต้โพลิเมอร์เรซิ่นเป็นวัสดุตระกูลใหม่ ที่สามารถผลิตชิ้นส่วนโฟมเซลล์ปิดที่มีความถูกต้องแม่นยำตามขนาดและมีความทนทาน โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ

Freefoam เป็นโฟโต้โพลิเมอร์เรซิ่นตระกูลใหม่ ที่ประกอบด้วยสารทำให้เกิดฟองที่กระตุ้นด้วยความร้อนที่ถูกพิมพ์ 3 มิติด้วยการประมวลผลด้วยแสงดิจิทัล หลังจากการพิมพ์ ในเวลาสั้น ๆ ชิ้นส่วนถูกนำไปเข้าเตาอบที่ซึ่งสารทำให้เกิดฟองสร้างเซลล์ปิดภายในวัสดุในกระบวนการที่ควบคุมอย่างแน่นหนา

โฟโต้โพลิเมอร์เรซิ่น
Desktop Metal เปิดตัว Freefoam, โฟโต้โพลิเมอร์เรซิ่นตระกูลใหม่ ผลิตชิ้นส่วนโฟมเซลล์ปิดที่มีความถูกต้องแม่นยำเชิงมิติและมีความทนทาน โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ(ที่มา: Desktop Metal )

วัสดุนี้สามารถถูกโปรแกรมให้ขยายปริมาณระหว่างสองถึงเจ็ดเท่าของขนาดที่พิมพ์เดิม — อนุญาตให้ชิ้นส่วนถูกขนส่งในรูปแบบที่กระทัดรัดและขยายตัวตามความต้องการในเตาอบ ใกล้กับขนาดสุดท้ายในการใช้งานหรือประกอบ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและจัดเก็บ

นอกจากการขจัดเครื่องมือและของเสียที่เกี่ยวข้องที่มากับการผลิตโฟมแบบมาตรฐาน, Freefoam ทำให้สามารถมีอิสระในการออกแบบและส่งมอบสัดส่วนความแข็งแกร่งต่อน้ำหนักที่สูง ที่ผลิตชิ้นส่วนประสิทธิภาพสูง น้ำหนักเบา ที่สามารถลดต้นทุนการขนส่งและปรับปรุงประสิทธิภาพในรถยนต์และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ, บริษัทแถลง

เพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถรับชมวีดีโอ Freefoam ได้ในลิงก์ข้างล่าง


อ้างอิง : https://www.etmm-online.com

About The Author