Mold Master ช่วยผู้ผลิตแม่พิมพ์ให้บรรลุเป้าหมายความยั่งยืนได้อย่างไร?

เครื่องมือและเทคโนโลยีของ Mold-Masters ช่วยสนับสนุนให้ลูกค้าถึงเป้าหมายความยั่งยืน โดยมีแนวทาง 5 ระดับที่ครอบคลุมด้านของความยั่งยืนที่แตกต่างกัน

Refork
เครื่องมือ Refork ทำจากไบโอเรซิ่นมีมีด ส้อมและช้อน (ที่มา: www.filipvido.com/ Mold-Masters)

เจ้าของแบรนด์และผลิตภัณฑ์มักมองหาแนวทางที่จะลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ลงให้น้อยที่สุดโดยการประเมินทุกแง่มุมของธุรกิจของพวกเขา ด้านหนึ่งที่ให้โอกาสยอดเยี่ยมในการไปถึงเป้าหมายความยั่งยืนคือการประเมินโรงงานผลิตและกระบวนการว่าผลิตภัณฑ์นั้นผลิตอย่างไร ส่วนประกอบสำคัญในการประเมินคือ เครื่องมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของแม่พิมพ์

ความยั่งยืนและการเพิ่มผลิตภาพสูงสุดเพื่อลดต้นทุนชิ้นส่วนนั้นเป็น 2 สิ่งที่ไปด้วยกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ Mold Master ให้ความสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการวิจัยและพัฒนามายาวนานกว่า 50 ปี มี 5 หนทางหลักที่จะช่วยสนับสนุนความยั่งยืนอย่างแข็งขัน:  

  • การใช้ทางวิ่งร้อน แทนทางวิ่งเย็น: ช่วยลดปริมาณการใช้พลาสติกในกระบวนการ
  • ผลิตภัณฑ์น้ำหนักเบา: การออกแบบที่ช่วยลดปริมาณพลาสติกที่ใช้ให้น้อยลง 
  • การทำให้สามารถแปรรูปวัสดุยั่งยืนได้ด้วยวัสดุรีไซเคิลหลังการอุปโภคและไบโอเรซิ่น
  • การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน: การลดการใช้พลังงานของเครื่องมือ
  • โปรแกรมการให้บริการการจัดการวงจรชีวิตของเครื่องมือ: การยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
Hot Runner
ทางวิ่งร้อนให้ข้อดีมาก เมื่อเปรียบเทียบกับทางวิ่งเย็น (ที่มา: Mold-Masters)

ทางวิ่งร้อน เทียบกับ ทางวิ่งเย็น

ทางวิ่งร้อนมีประโยชน์ที่มากกว่าทางวิ่งเย็นหลายประการ ได้แก่ การควบคุมกระบวนการที่เหนือกว่า คุณภาพของชิ้นส่วนและเกทที่ดีขึ้น รอบเวลาเร็วขึ้น การเปลี่ยนสีเร็วขึ้น ลดเศษพลาสติก ลดการใช้พลังงาน กระบวนการมีความเป็นอัตโนมัติสูงและใช้เครื่องมือทุนที่น้อยกว่า ผลลัพธ์คือผลิตภาพที่สูงขึ้นที่สนับสนุนความยั่งยืน

ชิ้นส่วนน้ำหนักเบา

ทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ช่วยลูกค้าทำการออกแบบชิ้นส่วนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น น้ำหนักเบาส่งผลโดยตรงต่อการลดการใช้พลาสติก เป็นการช่วยสนับสนุนเป้าหมายความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอื่นๆ ตัวอย่างในอุตสาหกรรมยานยนต์ ส่วนประกอบที่มีน้ำหนักเบาลง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง

ไบโอเรซิ่น
บริษัทใช้เวลามากมายในการทดสอบไบโอเรซิ่นที่มีให้เลือกมากมาย (ที่มา: Mold-Masters)

การทำให้สามารถใช้ไบโอเรซิ่นและ PCR

ไบโอเรซิ่นและวัสดุรีไซเคิลหลังการบริโภค (Post-Consumer Recycled-PCR) ไบโอเรซิ่นรวมวัสดุธรรมชาติอย่างผงไม้ซึ่งเป็นการนำของเสียจากอุตสาหกรรมไม้มาใช้ใหม่ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ ในขณะที่การใช้ PCR ให้มากที่สุดช่วยลดการใช้เรซิ่นบริสุทธิ์เพื่อยืดอายุการใช้งาน

Mold-Masters ใช้เวลามากในการทดสอบวัสดุที่มีให้เลือกมากมายในสถานที่วิจัยและพัฒนา ผ่านความเป็นหุ้นส่วนกันกับมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ นอกจากนี้พวกเขายังทำงานกับผู้แปรรูปชั้นนำและเจ้าของแบรนด์เพื่อเลือกเรซิ่นที่เหมาะสม

Mold-Masters
เทคโนโลยีตัวทำความร้อนเชื่อมประสานของ Mold-Masters ให้กระบวนการให้ความร้อนทีมีประสิทธิภาพมากกว่า (ที่มา: Mold-Masters)

การลดการใช้พลังงาน

ระบบทางวิ่งร้อน Master-Series ของบริษัทเป็นหนึ่งในระบบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในอุตสาหกรรม ด้วยการออกแบบเฉพาะที่ไม่เหมือนใคร การเลือกวัสดุและการผสมผสานนวัตกรรมขั้นสูงต่างๆ อย่าง ตัวทำความร้อนเชื่อมประสานที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทและเทคโนโลยีท่อร่วม iFlow, เทคโนโลยีตัวทำความร้อนเชื่อมประสานให้ประสิทธิภาพกระบวนการทำความร้อนที่มากกว่า ส่วนหนึ่งจากองค์ประกอบตัวทำความร้อนที่ถูกฝังอยู่ในเหล็กกล้า เมื่อเปรียบเทียบกับแถบทำความร้อนแบบดั้งเดิมที่มีการสัมผัสกับเหล็กกล้าน้อย จึงทำให้ความร้อนส่วนใหญ่กระจายออกไปยังบริเวณอื่นของแม่พิมพ์ และต้องใช้พลังงานมากกว่าเพื่อรักษาความร้อนในการแปรรูปให้เหมาะสม ในขณะที่ท่อร่วม iFlow มีความบางกว่าท่อร่วม gun-drilled แบบดั้งเดิม ทำให้มีประสิทธิภาพในการทำความร้อนที่มากกว่าด้วยมวลที่น้อยกว่า นอกจากนี้ ท่อประเภทนี้ลดความดันตก ส่งผลให้ลดการใช้พลังงานทั้งระบบ

การยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ

สมรรถนะของเครื่องมือใดก็ตามย่อมลดลงไปตามเวลา บริษัทสนับสนุนลูกค้าระหว่างอายุการใช้งานของแม่พิมพ์ด้วยบริการที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มผลิตภาพสูงสุดเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ นอกจากนี้ส่วนประกอบคุณภาพสูงที่รวมเทคโนโลยีตัวทำความร้อนเชื่อมประสานที่พิเศษ มีอายุการใช้งานนานกว่าแบบดั้งเดิมถึงสิบเท่าซึ่งลดความต้องการชิ้นส่วนสำรองอย่างมีนัยสำคัญ

การเรียนรู้ความท้าทายในการแปรรูป

หนทางหนึ่งที่เจ้าของผลิตภัณฑ์จะสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ปลายทางของพวกเขามีความยั่งยืนยิ่งขึ้น คือการใช้วัสดุยั่งยืนอย่างไบโอเรซิ่นที่ย่อยสลายได้ หรือวัสดุรีไซเคิลหลังการบริโภค อย่างไรก็ตามกระบวนการในการแปรรูปวัสดุเหล่านี้อาจมีความท้าทายอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุดั้งเดิมที่พวกเขาต้องการจะใช้แทนที่ การผลิตชิ้นส่วนที่ดีอาจยากมากและในบางครั้งก็เป็นไปไม่ได้ Mold-Masters เข้าใจในคุณสมบัติเฉพาะตัวและข้อกำหนดในการแปรรูปที่มีประสิทธิผล 

การพัฒนาที่น่าตื่นเต้นที่สุดสำหรับความยั่งยืน คือการแนะนำกระบวนการไบโอเรซิ่นและ PCR ใหม่ ไบโอเรซิ่นเป็นวัสดุที่นำวัสดุธรรมชาติกลับมาใช้ใหม่เพื่อทดแทนเรซิ่นดั้งเดิม วัสดุเหล่านี้โดยทั่วไปสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และ/หรือ ย่อยสลายได้ทางอุตสาหกรรม ในขณะที่ PCR นำวัสดุที่มีอยู่มาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อลดการใช้วัสดุบริสุทธิ์ให้น้อยที่สุด และป้องกันวัสดุไม่ให้ลงเอยที่การฝังกลบ เป็นการช่วยยืดอายุการใช้งานวัสดุ

Mold-Masters มีประสบการณ์ที่กว้างขวางและรวบรวมความรู้แอปพลิเคชั่นที่ยั่งยืนทั้งไบโอเรซิ่นและวัสดุ ความยั่งยืนไม่เพียงถูกขับเคลื่อนด้วยกฎระเบียบของรัฐบาลแต่ยังมีความต้องการของผู้บริโภคและการตระหนักในสิ่งแวดล้อมทั่วโลกที่เป็นตัวเร่งให้บริษัทต่างๆ หาวิธีแก้ไขปัญหาสำหรับแอปพลิเคชันที่ยั่งยืน

Mold-Masters ได้พิสูจน์ถึงความสามารถในวัสดุ PCR และแอปพลิเคชันที่ยั่งยืน โดยการใช้เทคโนโลยี co-injection multi-layer บริษัทสามารถรวมเรซิ่นที่แยกกันสองตัวให้เป็นกระแสหลอมละลายสามชั้นที่เป็นสายเดียว ทำให้ผู้ใช้สามารถฉีด PCR ได้มากถึง 50 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักทั้งหมดโดยที่ไม่ทำให้คุณภาพและรอบเวลาแย่ลง เช่น ถังพลาสติก 20 ลิตร น้ำหนัก 700 กรัม ที่รวม 50 เปอร์เซ็นต์ PCR เป็นแกนกลาง

โซลูชั่นที่มีความยั่งยืนนี้ยังมีศักยภาพในการประหยัดต้นทุนให้แก่ผู้ทำแม่พิมพ์ได้มาก (ตามราคาในปัจจุบัน) จากการลดวัสดุบริสุทธิ์และ TiO2 เมื่อเปรียบเทียบกับถังที่มีชั้น (Layer) เดียวแบบเดิม การประหยัดและอัตราผลตอบแทนการลงทุนที่ดี ทำให้ความริเริ่มด้านความยั่งยืนมีความสมเหตุสมผลทางการเงินได้

กรณีการใช้งานที่ประสบความสำเร็จ
บริษัท REFORK ใช้ส่วนผสมไบโอเรซิ่นที่เป็นกรรมสิทธิ์ ฉีดขึ้นรูปอุปกรณ์ใช้ครั้งเดียวที่ยั่งยืน วัสดุไบโอเรซิ่นประกอบด้วยผงไม้ที่เป็นการนำของเสียจากอุตสาหกรรมไม้มาใช้ใหม่ มี PHA เป็นตัวเชื่อม ใช้แร่ธาตุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อเสริมคุณสมบัติเชิงกล ส่วนผสมพิเศษนี้ สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพอย่างสมบูรณ์ ในปุ๋ยหมักที่บ้าน ในดิน หรือในสภาพแวดล้อมทางทะล มีส้อม มีดและช้อน MOLD-MASTERS ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ REFORK เพื่อจัดหาโซลูชันทางวิ่งร้อนที่ทำให้พวกเขาสามารถบรรลุเป้าหมายทั้งหมด

เทคโนโลยี Co-Injection ของ Mold-Masters มีชุดควบคุมชั้นนำที่ต่างจากซัพพลายเออร์อื่นในตลาด ที่สามารถควบคุมการกระจายและความหนาของชั้นแกนได้อย่างครอบคลุมและแม่นยำ ทำให้ได้สัดส่วนเปอร์เซ็นต์ PCR ที่สูงกว่า ในขณะที่ระบบอื่นยังจำกัดอยู่ที่ 35 เปอร์เซ็นต์ 

การควบคุมความสม่ำเสมอ เป็นอีกคุณสมบัติที่ทำให้การเติมแกนมีความเต็มและสม่ำเสมอยิ่งขึ้น ความสามารถในการ “พับ (Fold over)” ที่จดสิทธิบัตร เป็นข้อได้เปรียบเชิงเทคนิคที่ทำให้ลูกค้าได้เปอร์เซ็นต์ของแกนที่สูง ทำให้แน่ใจว่าการกระจายตัวมีความสม่ำเสมอและครอบคลุมเรซิ่น PCR ได้อย่างครบถ้วน ในขณะที่ป้องกันการสัมผัสโดน PCR บนผลิตภัณฑ์ ซึ่งมักเป็นข้อกำหนดของทางลูกค้า

อีกหนึ่งความแตกต่างที่สำคัญคือความสามารถในการวางตำแหน่งแกนตรงที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น ในแอปพลิเคชันบรรจุภัณฑ์ ลูกค้ามักอยากให้แกน PCR อยู่ห่างจากจุดฉีดพลาสติกเพื่อหลีกเลี่ยงการหล่อฉีดขึ้นรูปที่มีความเครียดซึ่งอาจก่อให้เกิดความเปราะและเป็นผลให้ไม่ผ่านการทดสอบการตก

เทคโนโลยี co-injection ไม่มีผลเสียต่อรอบเวลาและเครื่องมือที่ใช้อยู่สามารถใช้ซ้ำได้ วัสดุต่างๆ สามารถผสานรวมกัน แม้ว่าอุณหภูมิหลอมละลายเดียวกันจะเหมาะอย่างยิ่งในความเข้ากันได้ แอปพลิเคชันหลายอย่างใช้วัสดุเดียวกัน เช่น 50 เปอร์เซ็นต์ HDPE บริสุทธิ์ กับ 50 เปอร์เซ็นต์ PCR HDPE อย่างไรก็ตาม ท่อร่วมที่แยกกันของสองวัสดุ ก็ทำให้เป็นได้ที่จะรวมเรซิ่นที่มีอุณหภูมิต่างกันสองชนิดเข้าด้วยกันได้

ซัพพลายเออร์รายนี้เสนอความรู้และความสำเร็จของแอปพลิเคชันที่ยั่งยืน ที่ขยายสู่การแปรรูปไบโอเรซิ่นและวัสดุ PCR ผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่มีอยู่แล้วเหมาะสมเป็นอย่างดีสำหรับแอปพลิเคชันดังกล่าว คุณผู้อ่านสามารถเห็นได้ว่า จากการตรวจทานในกระบวนการผลิต วัสดุที่ใช้ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ความสามารถในการใช้วัสดุรีไซเคิล ไบโอเรซิ่น และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ แสดงให้เห็นโอกาสที่หลากหลายในการเข้าสู่ความยั่งยืนในการผลิตที่มากขึ้น

อ้างอิง : https://www.etmm-online.com/

บทความอื่นๆ :

About The Author