แม่พิมพ์ Hot Runner

‘HRS Cool Evo’ แม่พิมพ์ Hot Runner ระบายความร้อนผ่านวัสดุ แทนการใช้น้ำหล่อเย็น

การฉีดขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ระบบทางวิ่งร้อน หรือ Hot Runner นั้น โดยทั่วไปใช้การระบายความร้อนด้วยน้ำเพื่อควบคุมอุณหภูมิให้มีความเหมาะสม ซึ่งอุณหภูมิมีผลต่อคุณภาพของชิ้นงานในแง่ของประสิทธิภาพการระบายความร้อน หลายบริษัทพยายามเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการออกแบบช่องทางการวิ่งร้อนที่ไหลผ่านเส้นขอบ (Near Contour) ซึ่งผลิตด้วยการพิมพ์ 3 มิติโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ (CAD หรือ Computer Aided Design) ช่วยให้การระบายความร้อนทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  แต่ระบบการหล่อเย็นนั้นใช้น้ำและพลังงานในการขับเคลื่อนการไหลเวียนผ่านแม่พิมพ์ การประหยัดที่สุด คือ การไม่ใช้น้ำในการหล่อเย็นเลย ซึ่ง Oerlikon ออกแบบแม่พิมพ์ที่ไม่ต้องใช้น้ำในการหล่อเย็น แต่ใช้การระบายความร้อนผ่านวัสดุตัวนำความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพแทน

Oerlikon HRS Flow เปิดตัว ‘HRS Cool Evo System’ นวัตกรรมใหม่ที่ช่วยประหยัดพลังงานและลดเวลาในการบำรุงรักษาเนื่องจากชิ้นส่วนประกอบน้อยลง โดยที่ระบบใหม่นี้ไม่จำเป็นต้องมีการระบายความร้อนของกระบอกไฮดรอลิกที่วางตำแหน่งเข็มด้วยน้ำ ลดการใช้พลังงานลงได้ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่กับขนาดของระบบและลักษณะการใช้งาน

By eliminating water cooling and optimising heat flow, HRS Cool Evo increases energy efficiency in hot runner injection moulding.

HRS Cool Evo ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการฉีดขึ้นรูป Hot Runner โดยการขจัดการหล่อเย็นด้วยน้ำและปรับการถ่ายเทความร้อนให้เหมาะสม

(ที่มา: Oerlikon HRS Flow)

หลักการทำงาน – ใช้การระบายความร้อนผ่านวัสดุ แทนการใช้น้ำ

กระบอกสูบของระบบ Hot Runner เป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับกระบวนการควบคุมที่ไม่ยุ่งยาก ในระบบทั่วไปการระบายความร้อนด้วยน้ำเป็นการช่วยรักษาอุณหภูมิการทำงานให้เหมาะสม โดยที่ HRS Cool Evo มีช่องอากาศไปสู่โพรงที่เป็นฉนวนความร้อน ช่วยลดความร้อนของกระบอกสูบและการสูญเสียความร้อนของช่องทางการไหลสู่หัวฉีด นอกจากนี้ยังมีที่ครอบทำจากวัสดุที่นำความร้อนสูงที่ด้านตรงข้ามช่วยแผ่ความร้อนไปยังแผ่นหนีบเย็นได้อย่างเหมาะสมเพื่อปรับระดับความสูงให้พอดี เข้ากันได้สมบูรณ์ ใช้ตัวรองรับแบบสไลด์ทำให้ถ่ายเทความร้อนได้อย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งระบบ Hot Runner เป็นการเพิ่มคุณภาพของชิ้นส่วนอย่างดีที่สุด 

Massimo Rossi ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาที่ Oerlikon HRS Flow กล่าวว่า “HRS Cool Evo มีการใช้งานทางการตลาดที่หลากหลายรวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์และบรรจุภัณฑ์ นอกจากประสิทธิภาพด้านพลังงานแล้ว ข้อได้เปรียบสำคัญที่สุดอีกประการหนึ่ง คือ การขจัดท่อและตัวเชื่อมทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการระบายความร้อนด้วยน้ำ เมื่อไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่เกิดการอุดตันหรือการสึกกร่อน จึงช่วยลดการบำรุงรักษา และยังมีการออกแบบให้มีความกะทัดรัดมากขึ้นอีกด้วย”

อย่างไรก็ตาม การตัดระบบการหล่อเย็นออกไปเลยนั้นอาจไม่สามารถทำได้ในทุกกรณี ในชิ้นงานบางประเภทที่มีความท้าทาย การรอให้แม่พิมพ์เย็นด้วยตนเองอาจใช้เวลานานเกินไป ทำให้มีผลิตภาพต่ำ เช่น การสร้างชิ้นงานที่มีส่วนประกอบที่บาง การถอดออกจากแม่พิมพ์ต้องมีความเย็นที่มากพอ หากดึงออกขณะที่ยังร้อนอยู่คุณภาพชิ้นงานอาจเสียไปได้ ดังนั้นการพิจารณาที่จะใช้การออกแบบที่ไม่มีการหล่อเย็นต้องมีการทดลองอย่างละเอียด ก่อนนำมาใช้จริง และต้องพิจารณาถึงข้อจำกัดต่าง ๆ ที่อาจจะมีได้

บทความอ้างอิง: https://www.etmm-online.com

บทความอื่น ๆ

About The Author