ระบบอัตโนมัติเรียนรู้ด้วยตัวเอง ทำให้การผลิตฉลาดขึ้นได้อย่างไร

BBG บริษัทที่มีฐานอยู่ที่เมือง Mindelheim กำลังจัดตั้งสายการผลิตครบวงจรสำหรับการตกแต่งกระจกด้วยโพลียูรีเทน เพื่อทำการสาธิตและทดสอบผลลัพธ์ของโครงการวิจัยโครงการหนึ่ง ชื่อ “EKI — วิศวกรรมสำหรับระบบการผลิตอัตโนมัติที่ใช้ AI ในสภาพแวดล้อมการผลิต” ถูกมุ่งหมายให้ปูทางสำหรับการปรับตัวอย่างชาญฉลาดของระบบการผลิตต่อข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงและเงื่อนไขสภาพแวดล้อม ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงเพื่อผลิตตัวเลือกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ

BBG รวมเอาการเรียนรู้เครื่องจักร (ML) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาในสายการผลิต (ที่มา: BBG )

BBG เป็นพันธมิตรด้านระบบสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติก บริษัทกำลังมีส่วนในโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับการผลิตที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) พันธมิตรโครงการได้กำหนดกรณีใช้งานเฉพาะ 5 กรณี ที่ซึ่งผลของการวิจัยจะถูกนำไปทำให้เกิดผลในการปฏิบัติเชิงอุตสาหกรรมในชีวิตประจำวัน และตรวจสอบความถูกต้องโดยความช่วยเหลือของสายการผลิตอัตโนมัติเต็มรูปแบบของ BBG กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองจะถูกพัฒนาสำหรับแอปพลิเคชันสีรองพื้นระหว่างการเตรียมการผลิตและการขริบระนาบที่แยกจากกันและพื้นผิวรูเทระหว่างการตกแต่ง การจัดการสูตรบนคลาวด์ การตรวจจับอย่างอิสระด้วยตนเองสำหรับความต้องการการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการปรับการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมที่สุด ผ่านระบบการจัดการพลังงานเป็นลำดับความสำคัญต่อไปของการวิจัย งานที่หลากหลายได้รับการสนับสนุนเชิงวิทยาศาสตร์ในวิทยานิพนธ์ส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัย Helmut Schmidt แรกเริ่มโครงการถูกกำหนดให้ดำเนินการจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2024

กระบวนการที่ BBG รวมโมดูลระบบอัตโนมัติที่หลากหลายสำหรับการเตรียมกระบวนการห่อหุ้ม (encapsulation) เช่น การรองพื้นส่วนประกอบ สถานีการห่อหุ้ม PUR ประกอบด้วยเครื่องวัด (metering machine) และระบบลำเลียงแม่พิมพ์และแม่พิมพ์ห่อหุ้มพร้อมแอปพลิเคชันปล่อยสารอัตโนมัติช่วยเติมเต็มสายการผลิต  การป้อนของตัวสอดแม่พิมพ์และ การถอดออกของส่วนประกอบที่เสร็จเรียบร้อยยังถูกจัดการโดยอัตโนมัติเช่นกัน ตอนท้ายของห่วงโซ่กระบวนการ ยังมีโมดูลระบบอัตโนมัติมากขึ้นที่ติดตั้งกับอัลกอริธึมที่ใช้ AI สำหรับการตกแต่งและการควบคุมคุณภาพ

โครงการร่วมกัน เป็นอาณาเขตที่คุ้นเคยสำหรับ BBG: เริ่มแต่เนิ่นตั้งแต่ปี 2020, บริษัทนำเสนอเครื่องมืออันชาญฉลาดสำหรับใช้ในแอปพลิเคชันอุตสาหกรรม 4.0 และในสภาพแวดล้อมโรงงานอัจฉริยะ สำหรับบริษัท การใช้ AI เป็นขั้นตอนถัดไปที่มีเหตุผลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองต่อไปผู้ผลิตอุตสาหกรรมกำลังอยู่ภายใต้ความกดดัน

ความเป็นมาของโครงการวิจัยคือ ความกดดันที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิต ความต้องการสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีตัวเลือกที่หลากหลาย มีส่วนทำให้เกิดสถานการณ์นี้ เนื่องจากความต้องการสำหรับผลิตภาพที่เพิ่มขึ้น การอนุรักษ์ทรัพยากรและการลดต้นทุน ที่ผ่านมาการมุ่งเน้นหลัก ๆ อยู่ในแง่มุมที่เป็นเอกเทศอย่างเช่น การแยกส่วนสายการผลิต ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้ง่าย การปรับปรุงส่วนประกอบเมคคาทรอนิกส์และการปรับปรุงพารามิเตอร์ให้เหมาะสมที่สุด

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับงานวิจัยกำลังถูกจัดตั้งขึ้นที่ BBG ใน Mindelheim รวมถึงตัวลำเลียงแม่พิมพ์ BBG ที่ติดตั้งหุ่นยนต์สำหรับแอปพลิเคชันปล่อยสารอัตโนมัติ (ที่มา: BBG)

โครงการวิจัย EKI กำลังมองหาโซลูชันที่ครอบคลุม นี่เป็นเพราะ AI และเหนือสิ่งอื่นใด machine learning  กำลังก่อให้เกิดแนวทางระบบอัตโนมัติแบบใหม่อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสิ่งที่ปรับได้ เช่น ตัวแปร ระบบต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ทำให้กระบวนการผลิตสามารถถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและปรับตัวเข้ากับข้อกำหนดใหม่ ๆ – แทนที่จะทำงานเปลี่ยนแปลงและปรับด้วยตนเองเหมือนแต่ก่อน

พันธมิตรโครงการทั้งหลายกำลังตรวจสอบว่าทำอย่างไรให้ส่วนประกอบซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถถูกรวมเข้าไปในโซลูชันครบวงจร และใช้ในแอปพลิเคชันอุตสาหกรรมจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การสร้างอัลกอริธึม AI/ML จึงมีส่วนช่วยในการทดสอบความสามารถในการใช้งานในจำนวนสภาพแวดล้อมของเครื่องจักรที่มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ดังนั้น แนวทางวิศวกรรมใหม่พร้อมอินเตอร์เฟซแบบเปิด กำลังถูกพัฒนาสำหรับโครงการ ซึ่งทำให้การผสานรวมกันของส่วนประกอบซอฟต์แวร์ ML และ AI เข้าไปสู่กระบวนการผลิตที่ต่างกันสามารถทำได้ แนวคิดหลักหนึ่งคือฟังก์ชันความช่วยเหลือเพื่อช่วยผู้ผลิตโรงงานเลือก ปรับให้เหมาะและผนวกรวมระบบอัตโนมัติที่ใช้ AI ได้อย่างรวดเร็ว สิ่งนี้ทำให้ BBG สามารถให้โซลูชันที่ปรับแต่ง ยืดหยุ่น และมีประสิทธิผลสูง แก่ลูกค้าของพวกเขาได้

ที่ BBG ใน Mindelheim ผลลัพธ์การวิจัยได้ถูกสอบทาน (ที่มา: BBG )

ลูกค้าของ BBG กำลังดำเนินการอย่างแข็งขันทั่วโลก

BBG เป็นพันธมิตรระบบนานาชาติสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกด้วยเครื่องมือ เครื่องจักรและการสร้างโรงงานของตนเอง นอกจากสายการผลิตครบวงจร บริษัททำการออกแบบ พัฒนาและผลิตแม่พิมพ์สำหรับแปรรูปโพลียูรีเทน (PUR), PVC, TPE และอีลาสโตเมอร์อื่น ๆ เช่นเดียวกับวัสดุคอมโพสิตที่หลากหลาย นี้รวมกระบวนการผลิตอย่าง PUR-CSM (PUR Composite Spray Molding), LFI (Long Fiber Injection), RTM (Resin Transfer Moulding), SMC (Sheet Molding Compound) หรือ GMT (Glass Mat reinforced Thermoplastics), ซึ่งถูกเลือกโดยขึ้นกับคุณภาพที่ต้องการของผลิตภัณฑ์สำเร็จ บริษัทยังมุ่งเน้นในโซลูชัน สำหรับการก่อสร้างน้ำหนักเบา การแปรรูปของคอมโพสิตและการผลิตส่วนประกอบไฟเบอร์คอมโพสิตในอุตสาหกรรมจำนวนมาก ตั้งแต่ปี 2020 บริษัทยังได้พัฒนาและผลิตเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริม

อ้างอิง : https://www.etmm-online.com

About The Author