ซอฟต์แวร์

PTC เปิดตัว Creo+ โซลูชัน CAD บนคลาวด์เพื่อทำงานและออกแบบร่วมกันได้ง่ายขึ้น

ปัจจุบันที่มีการทำงานบน Google Document หรือ Google Sheet โดยที่ไฟล์งานจะอยู่บนคลาวด์และสามารถเปลี่ยนและแก้ไขในเวลาเดียวกันได้ เปรียบเสมือนการนำชิ้นงานมาวางบนโต๊ะและมีหลาย ๆ คน ทำงานร่วมกันบนชิ้นงานนั้น ๆ แนวปฏิบัตินี้ได้นำมาใช้กับโซลูชัน CAD (Computer

Mastercam 2024 รวมคลังเครื่องมือ Sandvik Coromant Coro Plus เพื่อประหยัดเวลาค้นหาเครื่องมือที่ใช่

ซอฟต์แวร์ที่ดีช่วยให้การทำงานของผู้ใช้งานง่ายและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยปกติซอฟต์แวร์มักจะมีรุ่นใหม่ ๆ ออกมาอยู่เสมอ และมีการพัฒนาให้ดีขึ้นจากฟีดแบคของผู้ใช้ แนวทางในการพัฒนาซอฟต์แวร์อาจไม่จำเป็นที่จะต้องพัฒนาขึ้นเองเสมอไป บางครั้งความสามารถนั้นมาจากพันธมิตรทางธุรกิจได้เช่นเดียวกัน 

ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญก็ทำได้ ‘Fuzzy Studio’ ซอฟต์แวร์ควบคุมหุ่นยนต์ที่ไม่ต้องเขียนโค้ด 

โดยปกติการควบคุมหุ่นยนต์หรือระบบ CNC จะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน Robotics เขียนโค้ดเพื่อสั่งงานให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ ก่อนนั้นงานประเภทนี้ต้องใช้บุคลากรที่มีทักษะและความชำนาญขั้นสูง แต่ในปัจจุบันเริ่มมีแพลตฟอร์ม No Code หรือ Low Code เข้ามา ทำให้ใช้งานได้ง่ายและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ โดยใช้

ซอฟต์แวร์การพิมพ์ 3 มิติที่ช่วยออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

คุณผู้อ่านคงคุ้นเคยเวลาที่เราใช้โปรแกรมทำงานเอกสารอย่าง Google Doc หรือแม้กระทั่งการพิมพ์อีเมลใน Gmail ปัจจุบันจะมี AI เข้ามาช่วยแนะนำไฮไลต์ข้อผิดพลาด แนะนำการใช้ภาษาให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ซึ่ง AI นี้มีฐานข้อมูลรูปแบบประโยคที่ถูกต้องจำนวนมาก จึงสามารถช่วยงานในลักษณะนี้ได้เป็นอย่างดี

Seco ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์อัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

แนวโน้มการขึ้นค่าแรงของไทย 450 บาท อาจจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้า รวมถึงต้นทุนปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้นจากเงินเฟ้อ ตลอดจนต้นทุนค่าไฟฟ้าที่พุ่งสูงขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการต้องหาวิธีในการใช้ทรัพยากรการผลิตที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หนึ่งในสิ่งที่ช่วยให้การทำงานของพนักงานง่ายและรวดเร็วขึ้น คือ การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นดิจิทัล กำจัดการทำงานแบบแมนนวลซ้ำ ๆ การใช้ซอฟต์แวร์ด้านการจัดการทรัพยากร

เทคโนโลยี Virtual Molding มั่นใจในคุณภาพตั้งแต่เริ่มต้น

การจำลองการผลิตก่อนผลิตจริง ช่วยป้องกันความผิดพลาด และหลีกเลี่ยงการผลิตของเสียได้ คุณผู้อ่านอาจมีความคุ้นชินกับระบบการผลิต CNC ที่จะต้องอาศัยการเขียน NC Code เพื่อบังคับเส้นทางการเคลื่อนไหวของเครื่องมือ โดยโปรแกรมที่มีประสิทธิผลจะป้องกันการชนกันโดยไม่ตั้งใจ นั่นอาจทำให้เกิดความเสียหายได้ ในแวดวงซิลิโคนก็มีซอฟต์แวร์ที่ช่วยจำลองการหล่อขึ้นรูปแม่พิมพ์เช่นเดียวกัน ในบทความนี้จะกล่าวถึงซอฟต์แวร์จำลองการผลิตของการหล่อฉีดขึ้นรูปซิลิโคน   

ผลตอบแทนที่ดีเกินคาดสำหรับผู้ผลิตเพียงแค่เปลี่ยนระบบ CAM ใหม่

เมื่อธุรกิจการผลิตดำเนินการมาอย่างยาวนาน จะทราบได้อย่างไรว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นดีหรือไม่? การที่จะทราบว่าดีหรือไม่นั้นต้องเปรียบเทียบกับตลาด (Benchmark) มีความเป็นไปได้ที่ผู้ผลิตจะคิดว่าสิ่งที่ทำอยู่ปกตินั้นดีอยู่แล้ว ปัญหาต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสายการผลิตนั้นเป็นเรื่องปกติที่ต้องยอมรับให้ได้ แต่ความเข้าใจถึงปัญหานั้นอาจไม่ถูกต้องเสมอไป ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ  สิ่งที่เคยดีในวันก่อน ๆ อาจไม่ดีที่สุดอีกต่อไป ความต้องการชิ้นงานที่ดีมากขึ้นทำให้ผู้ประกอบการต้องเสาะหาแนวทางใหม่ ๆ

SLM Solutions รวมพันธมิตรซอฟต์แวร์การผลิตแบบครบวงจร

ซอฟต์แวร์เป็นองค์ประกอบสำคัญของการผลิตแบบเติมวัสดุที่ใช้ในการปรับกระบวนการทำงานไปเป็นแบบดิจิทัล ตั้งแต่เตรียมการผลิต การเชื่อมต่อระหว่างเครื่องจักร การติดตามสินค้า การประกันคุณภาพ ฯลฯ ในขณะที่ขอบเขตดังกล่าวไม่สามารถเติมเต็มได้ด้วยบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ด้วยเหตุที่ว่าบริษัทแต่ละแห่งมีความถนัด มีจุดแข็งจุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ในขณะที่ความต้องการของลูกค้าก็มีหลากหลายรูปแบบ บริษัทจึงต้องหาแนวทางสนับสนุนลูกค้าแทนที่จะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเองเพียงบริษัทเดียว กลยุทธ์ คือ การรวมกลุ่มกับบริษัทอื่น เป็นการรวมกันแบบระบบนิเวศพันธมิตรที่รวมจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมารวมกันเป็นแพ็กเกจของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความครอบคลุม

Siemens ฝังโปรแกรมค้นหาชิ้นส่วนด้วยภาพในซอฟท์แวร์ออกแบบ

เมื่อวิศวกรนักออกแบบใช้ซอฟต์แวร์เพื่อทำการออกแบบ จะต้องหาข้อมูลของชิ้นส่วนต่าง ๆ ด้วยตนเองและจากเว็บไซต์ของผู้ผลิต ต้องทำการเทียบตารางข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเอง ทำด้วยตนเองทั้งหมด ซึ่งเสียเวลาสร้างเป็นอย่างมาก ในบทความนี้เป็นตัวอย่างที่ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ Siemens ได้เล็งเห็นโอกาสในการปรับปรุง จึงร่วมมือกับ Cadenas ผู้เชี่ยวชาญด้านแค็ตตาล็อกออนไลน์และคู่เสมือนดิจิทัล

ระบบเปิด ‘Open Systems’ เป็นเส้นทางสู่ Smart Factory หรือไม่?

Lantek บริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมโลหะแผ่น (sheet metal) ด้วยโซลูชันต่างๆ มาเป็นเวลา 35 ปี จากพันธกิจที่ได้ช่วยให้บรรดาผู้ผลิตเครื่องมือกล OEM เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและประสิทธิภาพของเครื่องจักร ขณะเดียวกันก็ได้ช่วยให้บริษัทต่างๆ ใช้ประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของซอฟต์แวร์ CAD/CAM, MES,