Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric เข้าร่วมโปรแกรมหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ของ Module Works

ในปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) กำลังมาแรง บริษัทต่าง ๆ จำเป็นต้องยกระดับประสิทธิภาพในองค์กรผ่านการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานให้เป็นดิจิทัล (Digitalisation) ตลอดจนใช้ซอฟต์แวร์เพื่อทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้น การลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ อันทันสมัยเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งแนวทางที่จะมีเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบริษัท ได้แก่

  • เลือกพัฒนาเทคโนโลยีเป็นของตนเอง แต่อาจใช้ระยะเวลายาวนานและอาจไม่ทันต่อการแข่งขัน
  • ซื้อโซลูชันสำเร็จรูปมาใช้ แต่อาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่ต้องการอย่างสมบูรณ์ เพราะไม่ได้พัฒนามาเฉพาะสำหรับความต้องการของบริษัท
  • ซื้อบริษัทขนาดเล็กที่มีเทคโนโลยีและนำมาต่อยอดในสิ่งที่บริษัทกำลังทำอยู่ได้ เช่น กรณีของ Google ซื้อ Youtube, Facebook ซื้อ Instagram

อีกแนวทางหนึ่งก็คือ การเข้าร่วมลงทุนในบริษัทที่เป็นเจ้าของ มีความถนัดและกำลังพัฒนาเทคโนโลยีนั้น ๆ อยู่ โดยอาจเป็นการร่วมลงทุนพร้อมกันกับบริษัทอื่น ๆ ที่มีเป้าหมายร่วมกัน และให้บริษัทที่มีความถนัดในเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นผู้นำในกระบวนการพัฒนา เมื่อการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลบริษัทต่างๆ ที่มาร่วมลงทุนสามารถนำเทคโนโลยีใหม่นั้นไปต่อยอดกับธุรกิจของตนได้ ในขณะที่บริษัทที่รับเงินลงทุนก็จะมีเงินที่สามารถนำไปเร่งการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ และการพัฒนานั้นสามารถตอบโจทย์การใช้งานจริงได้มากกว่า เพราะได้การมีส่วนร่วมและฟีดแบคของผู้ที่จะนำเทคโนโลยีนั้นไปใช้ในระหว่างกระบวนการพัฒนาด้วย

บริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ModuleWorks ได้ริเริ่มโปรแกรมหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ โดยชักชวนบริษัทจำนวนหนึ่งมาร่วมลงทุนถือหุ้นในสัดส่วนรอง โดยโปรแกรมนี้ตั้งเป้าหมายเพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) ในการผลิต บริษัทที่มาร่วมลงทุนจะได้สัดส่วนการถือหุ้นส่วนน้อยใน Module Works โดยมี Module Works เป็นผู้ควบคุมการบริหารเป็นหลักตามเดิม โปรแกรมนี้เริ่มเมื่อต้นปี 2023 โดยมี DMG Mori, Autodesk, PTC เข้ามาร่วมลงทุน และรายล่าสุดที่ประกาศร่วมลงทุนเมื่อเดือนธันวาคม 2023 ที่ผ่านมา คือ Mitsubishi Electric ซึ่งเป็นการผนึกกำลังกันระหว่างบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยี กับบริษัทต่าง ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายอุตสาหกรรม

Mitsubishi Electric ได้เข้าร่วมโปรแกรมหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ของ ModuleWorks เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมที่เป็นเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและการควบคุมอุตสาหกรรม เป็นการเสริมสร้างอนาคตของการผลิต โดยความร่วมมือนี้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาโซลูชันขั้นสูงเพื่อจัดการกับความท้าทายด้านการผลิตในปัจจุบัน 

Dr. Yavuz Murtezaoglu, Founder and Managing Director of Module Works (left) and Yoshihiro Oniuda, Senior Manager of the DX Promotion Project Group at Mitsubishi Electric (right) agreeing on the partnership at the ModuleWorks head office in Aachen, Germany.

Dr. Yavuz Murtezaoglu, Founder and Managing Director ของ Module Works (ซ้าย) และ Yoshihiro Oniuda, Senior Manager กลุ่มโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (DX) บริษัท Mitsubishi Electric (ขวา) ตกลงความร่วมมือที่สำนักงานใหญ่ ModuleWorks ในเมือง Aachen ประเทศเยอรมนี 

(ที่มา: Module Works)

บริษัทซอฟต์แวร์ Module Works ได้ประกาศให้ Mitsubishi Electric เป็นผู้เข้าร่วมในโปรแกรมหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์รายล่าสุด ซึ่งเป็นความร่วมมือที่มุ่งยกระดับการพัฒนาโซลูชันการผลิตแบบบูรณาการอัจฉริยะ ความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากความพยายามร่วมกันก่อนหน้านี้ระหว่างทั้งสองบริษัทในด้านการเปลี่ยนกระบวนการทำงานของพื้นที่ผลิตให้เป็นดิจิทัล

Mitsubishi Electric ถือหุ้นส่วนน้อยใน Module Works จากการเข้าร่วมโปรแกรมนี้ ความร่วมมือในครั้งนี้คาดว่าจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีการควบคุมอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติที่กำลังมาถึงของ Mitsubishi Electric

Toshie Takeuchi ประธานกลุ่มระบบอัตโนมัติโรงงาน บริษัท Mitsubishi Electric แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือดังกล่าว โดยไฮไลต์ที่ความมุ่งมั่นของ Mitsubishi ในการจัดการความท้าทายในสังคมผ่านระบบอัตโนมัติโรงงานขั้นสูง ความร่วมมือนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างโซลูชันที่ใช้งานง่าย ช่วยแก้ไขปัญหาอย่างการขาดแคลนแรงงานและส่งเสริมการโอนถ่ายความรู้ในภาควิศวกรรม

Dr. Yavuz Murtezaoglu ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัท Module Works แสดงความกระตือรือร้นที่ Mitsubishi Electric เข้าร่วมโครงการนี้ โดยเขาเน้นย้ำว่าความร่วมมือนี้มีความสำคัญต่อการเร่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในการผลิต ความร่วมมือนี้คาดว่าจะนำไปสู่นวัตกรรมที่สำคัญในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

บริษัทที่เข้าร่วมโปรแกรมหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ในปี 2023 ได้แก่

  • ModuleWorks บริษัทจากเยอรมัน ผู้พัฒนาส่วนประกอบซอฟต์แวร์ CAD/CAM ชั้นนำเพื่อการควบคุมและจำลองเครื่องจักร CNC และหุ่นยนต์ เป็นผู้ริเริ่มโปรแกรมหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ และเป็นผู้นำในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่บริษัทต่าง ๆ มาร่วมลงทุน 
  • DMG Mori บริษัทจากญี่ปุ่น ผู้นำระดับโลกด้านการผลิตและจำหน่ายเครื่องจักร CNC เครื่องมือกลสำหรับการตัดเฉือน การกลึงกัด ตลอดจนซัพพลายเออร์ที่ครอบคลุมด้านการผลิตแบบเติมวัสดุ
  • AutoDesk บริษัทผู้นำระดับโลกด้านซอฟต์แวร์สำหรับสถาปนิก ผู้สร้าง วิศวกร นักออกแบบ ผู้ผลิต ศิลปิน 3 มิติและทีมการผลิต
  • PTC ผู้ผลิตและให้บริการซอฟต์แวร์ CAD ชื่อ ‘Creo’

บทความอ้างอิง: https://www.etmm-online.com/

บทความที่น่าสนใจ

About The Author