อุตสาหกรรมการผลิต

AI เข้ามาจุดประกายการเปลี่ยนแปลงอนาคตของอุตสาหกรรมการผลิต (ตอนที่ 2)

อย่างที่รู้กันว่าในปัจจุบันนี้ AI ถือเป็นนวัตกรรมที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานต่าง ๆ ทั้งในภาคส่วนธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต การแพทย์ การโทรคมนาคม การส่งออก เพื่อตอบโจทย์ความต้องการใหักับธุรกิจและลูกค้าได้มากที่สุด

AI เข้ามาจุดประกายการเปลี่ยนแปลงอนาคตของอุตสาหกรรมการผลิต (ตอนที่ 1)

ทุกวันนี้เราอยู่ในช่วงเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ตั้งแต่การเปิดตัวของ Chat GPT เมื่อปลายพฤศจิกายน 2022 ตามมาด้วย Google Bard และ Microsoft Bing ที่เปลี่ยนโปรแกรมเบื้องหลังเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่ฉลาดมากขึ้น

ยิ่งเล็กยิ่งต้องใส่ใจ กับหัวกัดรักษ์โลก by Tungaloy

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลกต่างก็กำลังเผชิญกับความท้าทายในกติกาโลกที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากจะต้องเร่งหาโซลูชันใหม่ ๆ ที่ทั้งประหยัด ทั้งมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ด้านความยั่งยืนได้

หัวจับเครื่องมือแบบโมดูลาร์แตกต่างจากหัวจับแบบทั่วไปอย่างไร?

ในการทำงานด้านโลหการ อุปกรณ์อย่างหัวจับเครื่องมือนั้นถือเป็นอุปกรณ์ที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากเพราะเป็นส่วนที่ส่งผลโดยตรงต่อความแม่นยำและประสิทธิภาพในการผลิต

Schunk เตรียมพร้อมจัดแสดงเทคโนโลยีการหนีบจับในงาน EMO 2023

ในปัจจุบัน โลกการผลิตภาคอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีความต้องการในประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ความยืดหยุ่นที่มากขึ้น คุณภาพที่ดีขึ้น และความแม่นยำที่สูงขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นความท้าทายของผู้ผลิตทุกบริษัท ในขณะเดียวกันก็เป็นตัวผลักดันให้เกิดพัฒนาการทางเทคโนโลยีด้วยเช่นกัน ในงาน EMO 2023 บริษัทต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการผลิตจะจัดแสดงโซลูชันในการแก้ปัญหาทั้งในปัจจุบันและอนาคต ภายใต้คำขวัญ

SPINJET MICRO S90 อุปกรณ์ยึดจับขนาดเล็กสุดทรงพลังเพื่องานกัดเจาะในพื้นที่เข้าถึงยาก

ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนที่เคยทำงานกับชิ้นงานที่มีพื้นที่ขนาดเล็กคงเคยพบปัญหามากมาย อย่างการที่อุปกรณ์ที่ใช้ไม่มีความแม่นยำและความเร็วมากพอ

การผลิตแบบกรีนและเศรษฐกิจหมุนเวียนสนันสนุนการสร้างธุรกิจแบบยั่งยืน

ความยั่งยืนเป็นวาระสำคัญของโลกซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมด้วยช่วยกันในการขับเคลื่อน ในยุโรปมีการประชุม AWK’23 ที่สถาบันวิจัยและบริษัทเอกชนชั้นนำจัดขึ้นเพื่อร่วมกันอภิปรายและแบ่งปันเทคโนโลยีการผลิตที่ประสบความสำเร็จต่าง ๆ เช่น Internet of Production

อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพร่วมหารือลดการปล่อยคาร์บอน มุ่งสู่ความยั่งยืน

ในยุโรปมีการผลักดันความยั่งยืนผ่าน European Green Deal โดยหนึ่งในความพยายามที่จะลดการปล่อยคาร์บอนนั้น คือ การใช้ไบโอพลาสติกและพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ จึงมีการจัดการประชุมเพื่อสร้างการตระหนักรู้ (Awareness) และสร้างความเข้าใจให้แต่ละบริษัทในอุตสาหกรรมดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงนำเอาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของบริษัทมานำเสนอเป็นแบบอย่างให้บริษัทอื่น ๆ นำไปปรับใช้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีสร้างความยั่งยืนร่วมกัน เพราะสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยความร่วมมือกันทั้งอุตสาหกรรม

Blue Laser ในเครื่องผลิตแบบเติมวัสดุสำหรับวัสดุสะท้อนแสง

ในงานแสดงสินค้านานาชาติ Formnext 2022 บริษัท DMG Mori จะนำเสนอเครื่อง Lasertec 65 DED Hybrid 5 แกน เครื่องพิมพ์โลหะสามมิติกระบวนการ Directed

ยางรถยนต์และขยะอินทรีย์ ใช้ทดแทนวัตถุดิบฟอสซิล ในการผลิตพลาสติกใหม่

กระแสเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนและความยั่งยืน ภาวะโลกร้อน การลดการปล่อยคาร์บอน การต่อสู้กับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งที่เราได้ยินเป็นบ่อย ๆ ในทุกวันนี้ เป็นหลักเกณฑ์ที่บริษัทต้องพิจารณาและพยายามปฏิบัติให้สอดคล้อง บริษัทต่าง ๆ จึงมีความพยายามมากขึ้นในการสร้างความยั่งยืนมากขึ้น โดยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ความพยายามในการใช้พลังงานหมุนเวียน รวมถึงการหมุนเวียนผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว และของเสียให้นำกลับมาใช้ใหม่