XTP treatment line

The layout of the XTP treatment line: Steeltec has confirmed the effectiveness of XTP treatment after tests on 28 different steels in seven material groups.

Steel treatment for the future: XTP เทคโนโลยีสำหรับเหล็กเพื่ออนาคต

ด้วยเทคโนโลยี XTP treatment ล่าสุดของ Steeltec ทำให้เกิดการอบ-ชุบเหล็กแบบใหม่ที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงทนทานได้มากขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อนำเหล็กกล้าประสิทธิภาพสูงในราคาพอคุยกันได้มอบให้กับลูกค้า

ด้วยโครงสร้างระดับจุลภาค หรือ microstructure ของ ultrafine steel และคุณสมบัติของวัสดุที่ได้รับการปรับปรุงโดยไม่จำเป็นต้องใช้องค์ประกอบของโลหะผสมที่มีราคาแพง หรือใช้ระบบการอบ-ชุบอันแสนซับซ้อนเพิ่มเติมเข้ามา ด้วยเทคโนโลยีพิเศษที่มีชื่อเรียกว่า Xtreme Performance (XTP)  ทำให้ผู้ผลิตเหล็กอย่าง Steeltec สามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของเหล็กกล้ามาตรฐานด้วยการผลิตเหล็กที่ผ่านเทคโนโลยีการอบ-ชุบแบบ XTP-treated ทำให้มีความทั้งความทนทานและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

Steeltec คือบริษัทในกลุ่ม Schmolz + Bickenbach ได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่ให้บริการลูกค้าด้วยเหล็กที่เชื่อว่าจะตอบโจทย์ความท้าทายของการผลิตในอนาคต เวลานี้ Steeltec ได้ทำการทดสอบและแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของเทคโนโลยี XTP ในเหล็กกล้า 28 ชนิดในกลุ่มวัสดุ 7 กลุ่ม

XTP treatment line
The layout of the XTP treatment line: Steeltec has confirmed the effectiveness of XTP treatment after tests on 28 different steels in seven material groups.

เหล็กที่ผ่าน XTP treatment ของ Steeltec สามารถต้านทานอุณภูมิระดับต่ำได้ดีขึ้น  โดยเหล็กกล้าชนิด ferrite-pearlite สามารถใช้ได้ที่อุณหภูมิต่ำถึง – 60 ° C ในขณะที่เหล็ก bainite สามารถรับมือกับอุณหภูมิที่ต่ำถึง – 100 ° C ได้ กล่าวได้ว่า ความทนทานที่อุณหภูมิต่ำของเหล็กสามารถปรับปรุงได้สูงถึง 30% ผลก็คือ Steeltec ได้เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยของส่วนประกอบเหล็กในการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ

เมื่อเปรียบเทียบกับเหล็กมาตรฐานทั่วไป เหล็ก XTP ยังมีคุณสมบัติในการขึ้นรูปชิ้นงานได้ดีกว่า และยังคงคุณสมบัติเมื่อต้องผ่านกระบวนการแปรรูปหลากหลาย หรือใน machining operation ทั้งหลายแหล่ นอกจากนี้สิ่งสำคัญก็คือ ลูกค้าของ Steeltec ยังได้รับประโยชน์จากต้นทุนการผลิตที่ลดลง เพราะพวกเขาไม่จำเป็นต้องใช้ขั้นตอนการอบ-ชุบใดๆ เพิ่มเติมเข้ามาอีกต่อไป เพื่อให้ได้เหล็กที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ หรือต้องลงทุนใน high-alloy steels ที่มีราคาสูงมาก เพราะตอนนี้สามารถทดแทนได้ด้วย low-alloy XTP steels ที่ใช้งานได้ดีด้วยประสิทธิภาพเหมือนๆ กัน

XTP treatment process
In its XTP treatment process, Steeltec applies heat and mechanical force in a highly controlled manner to impart to the steel an extremely homogeneous, fine-grained microstructure.

Thermomechanical process creates multifunctional steel

เทคโนโลยี XTP เปิดตัวในปี 2016 เป็นกระบวนการอบ-ชุบเหล็กกล้าด้วยความร้อนเชิงกล (thermomechanical) ที่ควบคุมอย่างระมัดระวัง กล่าวคือการใช้ความร้อนและแรงทางกลที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด ทำให้ Steeltec สามารถผลิตเหล็กที่มีโครงสร้างระดับจุลภาคเป็นเนื้อเดียวกันและมีความละเอียดสูงมาก ผลลัพธ์ก็คือ multifunctional steel หรือ เหล็กกล้าอเนกประสงค์ที่สามารถปรับคุณสมบัติให้ตรงกับความต้องการใช้งานเฉพาะของลูกค้า

different XTP-treated steels
Overview of the range of properties exhibited by different XTP-treated steels. Compared to standard steels, XTP-treated steels exhibit improved formability, toughness and strength.

การคาดการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนต้นของโครงการวิจัยนี้ระบุว่า XTP treatment จะช่วยปรับปรุงคุณสมบัติเชิงพลวัตและเชิงกลของเหล็กมาตรฐานได้อย่างมีนัยสำคัญ คำทำนายนี้ได้รับการยืนยันจากผลการทดสอบในเหล็ก 28 ชนิดในกลุ่มวัสดุ 7 กลุ่ม XTP Technology ยังช่วยให้ Steeltec สามารถให้บริการแก่บริษัทในหลากหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่ ภาคยานยนต์ และวิศวกรรมเครื่องกล จนถึงวิศวกรรมการแพทย์

อ้างอิง:

https://www.etmm-online.com/steel-treatment-for-the-future-a-889020/

About The Author