Kasiwoot Teepprakasit

อดีตวิศวกรโรงงาน (Industrial Engineer) บริษัทผลิตฮาร์ดดิสก์ ที่ผันตัวมาทำงานด้านการขายและการตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคและส่งออก มีประสบการณ์อยู่ในช่วงการเปลี่ยนถ่ายของโรงงานชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์จากการใช้แรงงานคนแบบดั้งเดิม (Labor Intensive) เป็นการผลิตระบบอัตโนมัติด้วยเครื่องจักรทั้งหมด 24 ชม. (Full automation)

E-Z Lok เปิดตัวคลังแค็ตตาล็อกแบบจำลอง CAD ออนไลน์

แค็ตตาล็อกหรือโบรชัวร์เป็นหนึ่งในเครื่องมือส่งเสริมการขายอย่างหนึ่ง หากเป็นแค็ตตาล็อกหรือโบรชัวร์ที่เป็นกระดาษก็จะเห็นเพียงแค่รูปเดียวเป็นภาพ 2 มิติ หรือหากเลือกซื้อในเว็บไซต์ก็จะเห็นหลายรูปภาพในมุมมองต่างกัน 

CVe Monitor อุปกรณ์เก็บข้อมูลการทำงานของเครื่องจักรเพื่อส่งไปยังคลาวด์

ปัจจุบันสมาร์ทวอทช์หรืออุปกรณ์อย่าง Tracker ที่วัดค่าชีพจร นับการก้าวเดิน รวมถึงวัดคุณภาพการนอนที่กำลังเป็นที่นิยม โดยมีการเก็บข้อมูลชีวภาพของเราส่งไปประมวลผลและบอกสุขภาพของเรา ทำให้เราทราบว่าควรปรับเปลี่ยนการกิน การนอน และออกกำลังกายอย่างไร สิ่งใดมากไปหรือน้อยไป  เพราะ ‘สิ่งใดที่วัดได้ ย่อมสามารถจัดการได้’ สำหรับเครื่องจักรก็ไม่ต่างกัน 

Mitsubishi Electric เข้าร่วมโปรแกรมหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ของ Module Works

ในปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) กำลังมาแรง บริษัทต่าง ๆ จำเป็นต้องยกระดับประสิทธิภาพในองค์กรผ่านการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานให้เป็นดิจิทัล (Digitalisation) ตลอดจนใช้ซอฟต์แวร์เพื่อทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้น การลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ อันทันสมัยเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งแนวทางที่จะมีเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบริษัท ได้แก่

การรีไซเคิลน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วช่วยลดการปล่อยคาร์บอนในกระบวนการผลิต

เป้าหมายการปกป้องสภาพภูมิอากาศและการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ทำให้บริษัทต่าง ๆ ต้องหาทางลดการปล่อยคาร์บอนในกระบวนการผลิตของตน ซึ่งคาร์บอนฟุตพรินต์จะแฝงอยู่ในทุกส่วนของกระบวนการผลิตตลอดจนพลังงานและวัตถุดิบที่ใช้ 

เทคโนโลยีและการออกแบบทางวิ่งร้อนช่วยประหยัดการใช้พลังงานได้อย่างไร

โดยปกติแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปมีการใช้พลังงานความร้อนสูง การเลือกเครื่องมือแม่พิมพ์ที่ประหยัดพลังงานมีความสำคัญ แม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปที่มีการออกแบบและมีฟังก์ชันประหยัดพลังงานนั้นอาจมีการลงทุนที่สูงกว่าในตอนแรกแต่ประหยัดต้นทุนพลังงานกว่าในระยะยาว ในขณะที่ผู้เลือกซื้อเครื่องมือเครื่องจักรจำเป็นต้องมีความเข้าใจในด้านเทคนิคเชิงลึกเพื่อให้ทราบและเข้าใจที่มาของการประหยัดพลังงาน ตลอดจนความหมายของตัวเลขในการเลือกเครื่องจักรรุ่นนั้น ๆ 

Stellantis Venture Awards 2023 สำหรับ 11 สตาร์ทอัพที่ร่วมพัฒนาการเคลื่อนที่แบบยั่งยืน

การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ของบริษัทขนาดใหญ่ที่ดำเนินการมาเป็นเวลานาน นอกจากบริษัทจะทำการวิจัยและพัฒนาขึ้นมาเองนั้นต้องใช้เวลาเป็นอย่างมาก อีกทั้งอาจต้องใช้วิธีเข้าซื้อหรือร่วมลงทุนในบริษัทขนาดเล็กที่มีนวัตกรรมนั้นอยู่แล้วมาต่อยอดสิ่งที่บริษัทกำลังทำอยู่ ตัวอย่างเช่น การซื้อกิจการ Youtube ของ Google การร่วมลงทุนใน OpenAI ของ Microsoft หรือยังมีอีกแนวทางหนึ่ง

Hurco Europe ทำสถิติยอดขายสูงเป็นประวัติการณ์จากเครื่องจักรที่เพิ่มมูลค่าสูงขึ้น

ในสภาพความท้าทายทางเศรษฐกิจ การแข่งขันในอุตสาหกรรมระดับโลก ตลอดจนกฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมจากทางยุโรป ทำให้บริษัทผู้ผลิตต้องเพิ่มศักยภาพเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น 

ตลาดยุโรปเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตครั้งใหญ่ของพลาสติกชีวภาพ

ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันถึงดีถึงความจำเป็นในการลดการปล่อยคาร์บอนสู่สภาพอากาศ ผู้ผลิตต้องหาหนทางในการลดคาร์บอนด้วยมาตรการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเครื่องจักรใหม่ที่มีประสิทธิภาพ มีคาร์บอนฟุตพรินต์ที่ต่ำ การใช้พลังงานหมุนเวียนแทนฟอสซิล ตลอดจนการใช้วัสดุรีไซเคิลที่มีคาร์บอนฟุตพรินต์ต่ำกว่าวัสดุใหม่

Stratasys เพิ่ม 6 วัสดุการพิมพ์ 3 มิติใหม่เพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย

ปัจจุบันชิ้นงานที่พิมพ์ 3 มิติได้รับการยอมรับให้ใช้งานได้หลากหลายประเภทในหลายอุตสาหกรรม ทั้งการสร้างต้นแบบขั้นต้น ต้นแบบที่สามารถทำงานได้ และชิ้นส่วนที่ใช้งานได้จริง อีกทั้งยังสามารถใช้ได้ในอุตสาหกรรมที่ต้องการประสิทธิภาพสูง เช่น รถแข่ง การบินอวกาศ และใช้ในการป้องกัน เป็นต้น

RJG เปิดตัว ‘MAX’ ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อยกระดับการควบคุมกระบวนการฉีดขึ้นรูป

ในปัจจุบัน AI ได้เข้ามามีบทบาทอยู่ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น SIRI, Google Assistant, Alexa ผู้ช่วยดิจิทัลเหล่านี้มี AI ขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลัง โดยระยะหลังมีความพยายามในการเชื่อมโยง AI ให้ลงมือปฏิบัติงานแทนคนอย่างเช่น การโทรนัดหมายร้านตัดผม