ตลาดการพิมพ์โพลิเมอร์สามมิติไปไกลกว่าการทำต้นแบบ

ตลาดการพิมพ์โพลิเมอร์สามมิติไปไกลกว่าการทำต้นแบบ

ตลาดการพิมพ์โพลิเมอร์สามมิติไปไกลกว่าการทำต้นแบบ

ความต้องการของตลาดวัสดุโพลิเมอร์เป็นที่รู้จักก้าวไปไกลกว่าการพิมพ์โลหะสามมิติ จากรายงานของ ID Tech Ex “การผลิตโพลิเมอร์แบบเติมวัสดุ 2023-2033 : แนวโน้มเทคโนโลยีและตลาด” ได้ค้นพบว่าการพิมพ์โพลิเมอร์สามมิติกำลังก้าวไปไกลกว่าการทำต้นแบบ (Prototyping) นำไปใช้งานที่มีมูลค่าสูง ซึ่งจะเติบโตถึง 21.1 พันล้านดอลล่าร์ในปี 2033

The polymer AM market is finding more end-users integrating AM into their supply chain beyond prototyping and one-offs.

ตลาดโพลิเมอร์แบบเติมวัสดุพบว่าผู้ใช้ผลิตงานแบบเติมวัสดุมากกว่าการทำต้นแบบและสิ่งที่ทำครั้งเดียว 

(ที่มา: โดเมนสาธารณะ / Pixabay)

ในอดีตการนำโพลิเมอร์มาใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์สามมิติประเภทแรกถูกคิดค้นช่วงปี 1980 คือ Stereolithography (การใช้แสงเลเซอร์ฉายบนน้ำยาเรซิ่นไวแสง) ในขณะที่การรีดเส้นใยเทอร์โมพลาสติกนั้นได้รับการยอมรับมากที่สุด

ด้วยความนิยมนี้ จึงมีการพิมพ์โพลิเมอร์สามมิติเป็นรองเท้าที่ออกแบบตามที่ลูกค้าต้องการ อวัยวะเทียมเฉพาะบุคคล หรือสินค้าที่มีมูลค่าสูง ถึงแม้ว่าการผลิตโพลิเมอร์แบบเติมวัสดุจริงยังคงจำกัดอยู่ที่การทำต้นแบบและสิ่งที่ทำเป็นพิเศษเพียงครั้งเดียว ด้วยข้อจำกัดของวัสดุการพิมพ์โพลิเมอร์สามมิติและการขาดประสบการณ์ของผู้ใช้ ทำให้ไม่สามารถใช้งานที่มีความหมายมากขึ้นในการพิมพ์สามมิติในภาคส่วนต่าง ๆ ที่สำคัญ

The ID Tech Ex report features seven teb-year forecasts, with hardware being split by ten printing technologies and materials being split by ten printing technologies and 17 feedstock categories, as shown here.

รายงานของ ID Tech Ex แสดงให้เห็นถึงการคาดการณ์ 10 ปี โดยฮาร์ดแวร์ถูกแยกออกเป็น 10 เทคโนโลยีการพิมพ์ และวัสดุแบ่งออกเป็น 17 ประเภท ตามที่แสดงในรูป

(ที่มา: ID Tech Ex)

ผู้ใช้งานค้นพบคุณค่าในการผลิตโพลิเมอร์แบบเติมวัสดุ

ตลาดการผลิตโพลิเมอร์แบบเติมวัสดุเข้าถึงผู้ใช้งานรวมถึงกระบวนการจัดการผลิตสินค้าได้มากขึ้น และมีคำถาม คือ ผู้ใช้พลิเมอร์แบบเติมวัสดุอยู่อุตสาหกรรมใด จากการสัมภาษณ์ ID Tech Ex ได้ระบุแวดวงการใช้งาน เช่น

ยานยนต์

ในขณะที่การพิมพ์โพลิเมอร์สามมิติถูกใช้มากใน Motorsport เพื่อการเปลี่ยนอะไหล่ที่รวดเร็ว แต่ใช้น้อยกว่าในการผลิตยานยนต์ในปริมาณที่มาก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะปริมาณงานที่ออกมาต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการที่ทำอยู่อย่างการฉีดขึ้นรูป อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ให้ปริมาณงานที่สูงขึ้นอย่าง Selective Laser Sintering (SLS) และ Multi-Jet Fusion (MJF) นั้นเหมาะกว่าสำหรับปริมาณการผลิตที่ต้องกา ตัวอย่างเช่น GKN ได้ทำการพิมพ์สามมิติซีลปิดสปอยเลอร์แบบยืดหยุ่น จำนวน 60,000 ชิ้น สำหรับ General Motors โดยใช้ MJF (Multi-Jet Fusion)

อุปกรณ์ทางการแพทย์

การดูแลสุขภาพเป็นเป้าหมายยอดนิยมมาอย่างยาวนาน หนึ่งในตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด คือ เครื่องช่วยฟังที่ออกแแบได้เองซึ่งผลิตแบบเติมวัสดุ 99% ของเครื่องช่วยฟัง ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของ FDA ได้ผ่อนปรนลงอย่างมากสำหรับการพิมพ์สามมิติในอุปกรณ์ทางการแพทย์ นอกจากนี้ Start Up อย่าง OPT Industries กำลังประเมินการตลาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้การพิมพ์สามมิติอย่างสวอปทางการแพทย์

เครื่องอุปโภคบริโภค

ในปี 2018 มีการเปิดตัว Futurecraft ของ Adidas ซึ่งเริ่มต้นผลิตรองเท้าจำนวน 100,000 คู่ และได้ขายหมดอย่างรวดเร็ว ชั้นกลางของพื้นรองเท้า (Midsole) หรือ แผ่นรองเท้า (Orthotic Insoles) ที่ใช้การพิมพ์สามมิติได้รับความสนใจมาก อย่างไรก็ตาม การพิมพ์โพลิเมอร์สามมิติกำลังนำไปสู่ที่มีมูลค่าสูง เช่น Luxexcel ใช้ในการผลิตเลนส์ที่ใช้ใน “แว่นตาอัจฉริยะ (Smart Glasses)” หรืออุปกรณ์ AR/MR (Augmented/Mixed Reality Devices) นอกจากนี้บริษัทการพิมพ์วัสดุคอมโพสิต Arevo ได้พัฒนาความสามารถในการพิมพ์โครงจักรยานคาร์บอนไฟเบอร์สามมิติ จำนวน 25,000 ชิ้นทุกปี และขยายตลาดไปสู่การผลิตสกูตเตอร์และเฟอร์นิเจอร์อีกด้วย

การพิมพ์โพลิเมอร์สามมิติยังค้นหาวิธีการผลิตในปริมาณที่สูงขึ้น ใช้วัสดุที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น จากการวิเคราะห์ของ ID Tech Ex อธิบายว่า ในส่วนของผู้ใช้ที่สำคัญอย่าง การผลิต ทันตกรรม ความบันเทิง และอื่น ๆ การที่นำการพิมพ์โพลิเมอร์สามมิติไปใช้ในอุตสาหกรรมเหล่านี้เป็นการสนับสนุนฮาร์ดแวร์โพลิเมอร์และการซื้อวัสดุ ช่วยขับเคลื่อนตลาดการพิมพ์แบบเติมวัสดุที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลล่าร์ในทศวรรษหน้า

การคาดการณ์ตลาดสำหรับการผลิตโพลิเมอร์แบบเติมวัสดุ

รายงานการผลิตโพลิเมอร์แบบเติมวัสดุ 2023-2033 ของ ID Tech Ex ได้คาดการณ์รายได้ในอนาคต ฐานการติดตั้งและความต้องการวัสดุสำหรับตลาด โดยที่แบ่งกลุ่มเทคโนโลยีการพิมพ์และกลุ่มวัสดุเป็น 10 ประเภท 3 รูปแบบของวัสดุ และแตกออกเป็น 17 ประเภทวัสดุ นอกจากนี้ ID Tech Ex ได้วิเคราะห์ 20 เทคโนโลยีการพิมพ์โพลิเมอร์ที่มีอยู่และเกิดใหม่ทั้งหมดและตลาดวัสดุ AM อย่างละเอียด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงโปรไฟล์การสัมภาษณ์ของผู้เล่นหลักในตลาด การศึกษาการเทียบสมรรถนะเทคโนโลยี การคาดการณ์ตลาด 10 ปี สามารถดูได้จากรายงานตลาด ID Tech Ex “การผลิตโพลิเมอร์แบบเติมวัสดุ 2023-2033: แนวโน้มเทคโนโลยีและตลาด

บทความอ้างอิง: https://www.etmm-online.com/

บทความอื่น ๆ

About The Author