การควบคุมความดันสารหล่อเย็น นำไปสู่การประหยัดพลังงานมหาศาล

การควบคุมความดันสารหล่อเย็น นำไปสู่การประหยัดพลังงานมหาศาล

โอกาสในการประหยัดพลังงานมีอยู่ทุกหนแห่ง อยู่ในพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของกระบวนการผลิตที่ใช้ โดยปริมาณการใช้พลังงานขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ที่ตั้งค่าไว้ ถ้าสามารถลดปริมาณการใช้ลงได้โดยที่ไม่กระทบกับฟังก์ชันการทำงาน ย่อมเป็นการประหยัดพลังงานโดยตรง แนวคิดนี้เป็นแนวคิดเดียวกับการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) ที่มีหลักการ คือ การใช้ให้น้อยที่สุด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เท่าเดิม โดยในปัจจุบันมีการจำลอง (Simulation) และ Machine Learning มาช่วยในการวิเคราะห์เพื่อทำการปรับให้เหมาะสม บทความนี้จะกล่าวถึงงานวิจัยเพื่อปรับความดันน้ำยาหล่อเย็นให้เหมาะสม โดยปกติการเพิ่มความดันน้ำยาหล่อเย็นจะช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องมือกัด อย่างไรก็ตาม เมื่อเพิ่มความดันไปถึงจุด ๆ หนึ่ง อายุการใช้งานจะไม่เพิ่มขึ้น และความดันที่จ่ายเพิ่มจะเป็นการเสียพลังงานส่วนเกิน ซึ่งหากปรับให้ความดันลดลงได้ ก็เป็นการประหยัดพลังงานโดยตรง 

Leibniz สถาบันวิศวกรรมการผลิตและเครื่องมือกลของ Leibniz University Hannover (LUH) ได้ทำการวิจัยถึงความเป็นไปได้ที่จะประหยัดพลังงานขณะที่อยู่ในกระบวนการกัดโดยการปรับความดันของน้ำยาหล่อเย็น โครงการนี้ได้รับเงินสนับสนุน การจัดหาส่วนประกอบเรขาคณิตสำหรับทดสอบ และการเขียนโปรแกรมสำหรับการกัดและวิเคราะห์โดยบริษัท Open Mind 

“We’re happy that we were able to contribute to this project, and we’re impressed with the result,” says Dr. Josef Koch, CTO of Open Mind Technologies.

“เรามีความยินดีที่มีส่วนช่วยในโครงการนี้ และเราประทับใจในผลลัพธ์” Dr. Josef Koch, CTO, Open Mind Technologies กล่าว

(ที่มา: Fotografie & Design Peintner / Open Mind)

โครงการวิจัยโดยสถาบันวิศวกรรมการผลิตและเครื่องมือกลของ Leibniz University Hannover (LUH) ได้มีการพัฒนาวิธีการที่ทำให้ความเป็นไปได้ในการกำหนดความดันหล่อเย็นที่เกี่ยวกับระดับการสึกหรอของเครื่องมือ ผลลัพธ์คือประหยัดพลังงานได้มากถึง 33 เปอร์เซ็นต์ ในอนาคตวิธีการที่ใช้ Machine Learning จะสามารถควบคุมความดันน้ำยาหล่อเย็นได้ตามต้องการ โดยใช้ NC Code ที่ปรับให้เหมาะสม

ศาสตราจารย์ Berend Denkena, Talash Malek (MS), Martin Winkler (วิศวกรผู้ทรงคุณวุฒิ), และ Marcel Wichmann (MS) ได้เผยแพร่โครงการของพวกเขาในนิตยสาร VDI-Z ของสมาคมวิศวกรเยอรมัน ฉบับเดือนเมษายน 2022 ภายใต้ชื่อ “การวางแผนกระบวนการด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ” ในขณะที่ผู้แต่งกำลังค้นหาหนทางที่จะออกแบบกระบวนการตัดเฉือนให้มีความยั่งยืนยิ่งขึ้น พวกเขาเริ่มต้นจัดการกับหัวข้อการหล่อเย็นความดันสูง ระบบน้ำยาหล่อเย็นความดันสูง สามารถยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือต่าง ๆ ได้ถึง 250 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็ใช้พลังงานถึง 25 เปอร์เซ็นต์ของพลังงานที่เครื่องมือกลใช้ทั้งหมด 

In the future, methods based on machine learning will make it possible to control CL pressure as needed by using an optimized NC code.

ในอนาคต วิธีการที่ใช้ Machine Learning จะทำให้ควบคุมความดันน้ำยาหล่อเย็นได้ตามต้องการ โดยใช้ NC Code ที่เหมาะสม

(ที่มา: Malek/IFW)

งานวิจัยสมรรถนะการสึกหรอของเครื่องมือ

เครื่องมือมีการสึกหรอที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวิธีการตัดเฉือนที่ใช้และอัตราการขจัดวัสดุขณะตัดเฉือน เมื่อถึงจุดหนึ่งการเพิ่มความดันน้ำยาหล่อเย็นจะไม่เพิ่มอายุการใช้งาน หมายความว่ามีการใช้ความดันเกินสิ่งที่ไม่จำเป็นในหลายสถานการณ์ นักวิจัยได้ดำเนินการทดสอบการตัดเฉือนที่พัฒนาโดย Open Mind ทำการกัดหยาบหลุมต่าง ๆ บนบล็อก Ti-6Al-4V โดยใช้ดอกกัด VHM งานวิจัยได้ศึกษาผลกระทบของวิธีการการตัดเฉือนและความดันน้ำยาหล่อเย็นที่มีผลต่อการสึกหรอของเครื่องมือ

Machine Learning

การจำลองด้วย Machine Learning (ML) ถูกพัฒนาขึ้นโดยสามารถใช้ข้อมูลกระบวนการเพื่อทำนายปริมาณการสึกหรอได้ โมเดล Machine Learning ถูกใช้เพื่อจำลองความดันน้ำยาหล่อเย็นในระดับที่แตกต่างกัน การตรวจสอบสิ่งที่ค้นพบโดยใช้ส่วนประกอบจริงมีการทดสอบยืนยันว่าคุณภาพพื้นผิวและอายุการใช้งานที่เหมือนกันสามารถทำงานได้ด้วยระดับของความดันที่ลดลงตามแอปพลิเคชันการตัดเฉือน ประหยัดพลังงาน 33 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมากกว่าที่คาดเล็กน้อยหลังจากการจำลอง

ความก้าวหน้าสำหรับอุตสาหกรรม

“เรามีความยินดีที่มีส่วนช่วยในโครงการนี้ และประทับใจในผลลัพธ์” Dr. Josef Koch, CTO, Open Mind Technologies กล่าว “ผลลัพธ์ที่ได้ของโครงการจะถูกนำไปใช้พัฒนาระบบ CAD/CAM ต่อไป การควบคุมความดันอาจถูกรวมเข้าไปใน NC Code Generator ของ Hypermill ในอนาคต”

“เรากำลังตรวจสอบด้วยว่าจะสามารถใช้โมเดลพยากรณ์ (Predictive Model) เพื่อระบุว่าเครื่องมือจะสึกหรอมากแค่ไหน ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้สามารถเปรียบเทียบได้ว่าการสึกหรอจะแตกต่างกันอย่างไร หากใช้วิธีการกัดที่ต่างกัน สิ่งนั้นจะเป็นความก้าวหน้าที่น่าสนใจสำหรับ Virtual Machining Center ของเรา”

บทความอ้างอิง : https://www.etmm-online.com/

บทความอื่น ๆ

About The Author