การพลิกโฉมการผลิตจำเป็นต้องบรรลุเป้าหมายความยั่งยืน

ในแถบยุโรป ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่เราทราบกันดี ผู้ผลิตเริ่มตื่นตัวในเรื่องนี้มากขึ้น ผลิตภาพที่ได้ต้องคำนึงถึงแง่มุมของความยั่งยืนควบคู่ไปด้วย

ประเทศเยอรมันี — การพลิกโฉมการผลิตสามารถแสดงให้เห็นถึงโอกาสอันยิ่งใหญ่สำหรับทิศทางความยั่งยืนของอุตสาหกรรม ในด้านหนึ่ง สิ่งนี้รวมการรับรู้ทางสังคมเฉกเช่นเดียวกับการกำหนดการเปลี่ยนแปลงองค์รวมทั้งหมด ในอีกด้านหนึ่ง มันสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันต่อที่ตั้งที่กำลังแข่งขันกันอยู่

การพลิกโฉมการผลิตอาจเป็นได้ทั้งความจำเป็นและโอกาส (ที่มา: โดเมนสาธารณะ / Pixabay )

ความสำเร็จของการปฏิวัติอุตสาหกรรมได้นำมาสู่ประสิทธิภาพมหาศาลในการผลิต: ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประจำวันในแวดวงอิเล็คทรอนิกส์ การบริโภคและการขนส่ง ถูกผลิตราคาถูกมากจนทุกคนสามารถมีได้ ในเวลาเดียวกัน ความมั่งคั่งทำให้สามารถซื้อได้ บางครั้งอัตราการใช้งานของผลิตภัณฑ์ก็ต่ำจนน่าตกใจ ตัวอย่าง เช่น อัตราการใช้เฉลี่ยของรถยนต์อยู่ที่เพียงแค่สี่เปอร์เซ็นต์ สัดส่วนใหญ่ของสินค้าอุปโภคและอิเล็กทรอนิกส์ถูกทิ้งหลังจากใช้ในระยะเวลาอันสั้น – การผลิตที่มีประสิทธิภาพทำให้สิ่งนี้สามารถเป็นไปได้

การไล่ล่าอย่างต่อเนื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนและประสิทธิภาพภาพที่เพิ่มขึ้นนำไปสู่วิธีคิดในผลิตภาพที่ใช้ทุนและทรัพยากรจำนวนมาก สิ่งนี้สามารถเห็นได้จากการปล่อยก๊าซ CO2 ที่เพิ่มขึ้นที่เราเห็นเพิ่มเกือบสองเท่าตั้งแต่ปี ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปีหลัง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิกฤตสิ่งแวดล้อมที่กำลังแย่ลงได้นำไปสู่การย้ายจากความคิดของผลิตภาพที่ใช้ทุนและแรงงานจำนวนมากออกจากภาพอนาคตของสังคมที่ตระหนักในสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ในการนี้ แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภาพต้องถูกคิดใหม่เพื่อรวมเอามุมมองของความยั่งยืน ห้องปฏิบัติการสำหรับเครื่องมือกลและวิศวกรรมการผลิต (WZL) ที่มหาวิทยาลัย RWTH Aachen ให้เหตุผล ได้ศึกษาเรื่อง “ผลิตภาพที่ยั่งยืน-ความเข้าใจใหม่ของการผลิตเพื่อการพลิกโฉมการผลิตที่ยั่งยืน” โดยประธานของวิศวกรรมการผลิตที่ WZL ขึ้นมา เป้าหมายของการศึกษาคือเพื่อพัฒนาความเข้าใจใหม่ในแนวคิดของผลิตภาพที่จำเป็นต้องมีเพื่อริเริ่มการพลิกโฉมการผลิต

ทว่า เป้าหมายทางการเงินได้เป็นจุดโฟกัสหลักตลอดมา สิ่งเหล่านี้ต้องถูกเติมเต็มด้วยเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและกฎระเบียบ เป้าหมายประเภทใหม่เหล่านี้มีผลกระทบในการออกแบบผลิตภัณฑ์ในระยะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิตและการใช้งาน การออกแบบประเภทใหม่สามารถทำได้โดยการเปลี่ยนแปลงกระบวนการไปเป็นดิจิทัลและ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โดย“อินเทอร์เน็ตของการผลิต” ซึ่งให้ความโปร่งใสที่จำเป็นสำหรับการเพิ่มความยั่งยืนอย่างเป็นองค์รวม

ผู้แต่ง: เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นสำคัญที่มากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากแนวโน้มถัดไปเรื่อง คาร์บอนฟุตพรินท์จะเป็นประเด็นและข้อกีดกันทางการค้าในอนาคต ซึ่งบริษัทการผลิตที่สามารถทำตามได้จึงจะสามารถส่งออกสินค้าไปขายยังตลาดนั้นได้ แต่บริษัทที่ไม่สามารถทำตามกฎระเบียบใหม่ ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่จะมีขึ้น จะถูกกีดกันทางการค้าโดยเรียกเก็บภาษีคาร์บอน ซึ่งจะทำให้ราคาสินค้าแพงขึ้น จนไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ในที่สุด ประเด็นนี้เป็นสิ่งที่ต้องจับตาต่อไปสำหรับยุคสมัยของพวกเรา

อ้างอิง : https://www.etmm-online.com

About The Author