Green transformation

Swiss Steel Group กับการเปลี่ยนแปลงโลกด้วย green transformation

สวิตเซอร์แลนด์ — Swiss Steel Group ได้ลงนามใน SBTI Commitment ซึ่งมีเป้าหมายหลักคือการจำกัดสภาวะโลกร้อนให้ได้ด้วยการลดอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกลง 1.5 °C ด้วยเหตุนี้ ทางกลุ่มจึงได้ดำเนินการตามมาตรการกำจัดคาร์บอนในกระบวนการผลิตจนกระทั่งเป็นศูนย์สุทธิ หรือ net zero ให้ได้ตามที่ได้สัญญาไว้


ในการประชุมสุดยอดสภาพภูมิอากาศโลกครั้งที่ 21 (COP 21) เมื่อปี 2015 ข้อตกลงด้านสภาพอากาศปารีส (Paris Climate Agreement) ที่มีผลผูกพันทางกฎหมายได้รับการรับรองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดภาวะโลกร้อนให้ได้สูงสุด 1.5 องศาเซลเซียส ซึ่งเป้าหมายนี้จะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่ออุตสาหกรรมเข้ามาให้ความร่วมมือ และความคิดริเริ่มนี้ก็ได้รับการสนับสนุนโดย SBTI (Science Based Targets Initiative) ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของ Carbon Disclosure Project (CDP), UN Global Compact, World Resources Institute (WRI) และ World Wide Fund for Nature (WWF) โดยมีจุดมุ่งหมายก็คือ เพื่อกำหนดเป้าหมายตามหลักวิทยาศาสตร์ (SBTs – science-based targets) เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ตามมาตรฐานของแนวปฏิบัติขององค์กร

As part of their decarbonization strategy, the Swiss Steel Group has had the carbon levels in production at its Swiss plant Steeltec and its subsidiaries in Germany and Turkey verified.(Source: Public Domain / Pixabay )

Frank Koch ซีอีโอของ Swiss Steel Group ได้ลงนามใน SBTI Commitment ด้วย ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ กลุ่มบริษัทและไซต์งานทั้งหมดมุ่งมั่นที่จะนำมาตรการลดคาร์บอนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ภายในปี 2050 เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านสภาพอากาศของโลก ถึงตอนนี้นี้ Swiss Steel Group มีเวลาสองปีในการกำหนดเป้าหมายเพื่อกำจัดคาร์บอนและดำเนินการตามนั้นโดยมี SBTI เป็นผู้ตรวจสอบ

“เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงความเป็นผู้นำของเราใน Green Steel ที่ดำเนินการผลิตด้วยการปล่อยมลพิษน้อยลงต่อไปจนกว่าจะถึงศูนย์สุทธิ” Frank Koch ยืนยัน ในความพยายามนี้ กลุ่มบริษัทมีเงื่อนไขการเริ่มต้นที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ปริมาณการปล่อยคาร์บอน หรือ carbon footprint ของไซต์การผลิตในสวิสนั้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมทั่วโลกในปัจจุบันถึง 90 % “ที่ไซต์อื่นๆ เรายังต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมในระดับการเมือง ตัวอย่างเช่น เพื่อให้สามารถผลิตพลังงานไร้คาร์บอน หรือ decarbonized energy ได้ในปริมาณที่เพียงพอ”

ในระหว่างนี้ บริษัท 3,000 แห่งทั่วโลกได้ให้คำมั่นสัญญากับ SBTI เพื่อจะบรรลุเป้าหมายด้านสภาพอากาศที่กำหนดไว้ Swiss Steel Group ซึ่งมีกำลังการผลิต 100 % จากเตาอาร์คไฟฟ้าต่างก็กำลังดำเนินการตามข้อกำหนดเหล่านี้Conformity certificate by TÜV Süd – ใบรับรองผลิตภัณฑ์โดย TÜV Süd

ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การกำจัดคาร์บอน Swiss Steel Group มีระดับคาร์บอนในการผลิตที่ได้รับการตรวจสอบแล้วที่โรงงาน Steeltec ในสวิตเซอร์แลนด์ และบริษัทในเครือในเยอรมนีและตุรกี ทั้งนี้ การประเมินค่าอ้างอิงพื้นฐานโฟกัสไปที่ กระบวนการผลิตทั้งหมดตั้งแต่การหลอมเหล็กไปจนถึงการผลิต bright steel ที่โรงงาน Steeltec

และเพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของผู้ผลิตทุกราย ขั้นตอน Veristeel ของ TÜV Süd จะจับคู่กระบวนการที่เกี่ยวข้องและโฟลวของวัสดุทั้งหมดเพื่อตรวจสอบการปล่อย CO2 ของกระบวนการผลิต วิธีการที่ซับซ้อนในการบันทึกการปล่อย CO2 นี้สร้างพื้นฐานที่โปร่งใสทั้งสำหรับกิจกรรมแต่ละรายการและสำหรับกระบวนการกำจัดคาร์บอนทั้งหมด ขั้นตอน Veristeel เป็นไปตาม ISO/IEC 17029 และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องสำหรับการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (เช่น ISO14064 และ 14067 เป็นต้น) ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอน Veristeel ตอนนี้ Steeltec ได้เตรียมการประเมินค่าอ้างอิงพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว และกำลังวางรากฐานที่เกี่ยวข้องสำหรับขั้นตอนการแยกคาร์บอนเพิ่มเติม

แม้ว่าปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ปล่อยออกมาต่อตันของเหล็กดิบที่ผลิตในกระบวนการที่ใช้เตาหลอมถลุงเหล็กจะอยู่ที่ประมาณสองตัน แต่ปริมาณคาร์บอนที่โรงงาน Steeltec ปล่อยออกมาอยู่ที่ประมาณ 63 kg (ขอบเขต 1 และ 2) และ 260 kg ตามลำดับ (ขอบเขตที่ 1, 2 และ 3 Upstream) และแม้ว่ากระบวนการผลิตทั้งหมดจะได้รับการพิจารณาตรวจสอบแล้ว ระดับการปล่อยก๊าซของ Steeltec ก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมทั่วโลกอย่างชัดเจน

อ้างอิง: https://www.etmm-online.com/swiss-steel-group-pursues-green-transformation-a-eeeed713c5b45876926879b79d585671/

บทความที่เกี่ยวข้อง:

About The Author