การพิมพ์ 3 มิติ

Trumpf ร่วมมือกับสตาร์ทอัพด้านอวกาศ เพื่อภารกิจอวกาศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันมีการแข่งขันด้านอวกาศในกลุ่มประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว อันได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น และอินเดีย ประเทศเหล่านี้พยายามที่จะเป็นเจ้าของเทคโนโลยีด้านอวกาศของตนเองเพื่อโอกาสทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการทำเหมืองแร่หายากจากดวงจันทร์ หรือการขยายอาณานิคมของประเทศไปบนดาวอังคาร อำนาจต่อรองในอนาคตเกี่ยวข้องโดยตรงกับระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของแต่ละประเทศ ในบทความนี้จะมาเล่าถึงในส่วนของยุโรปที่พยายามเป็นเจ้าของเทคโนโลยีด้านอวกาศเช่นเดียวกันโดยใช้การพิมพ์ 3 มิติในการผลิต

Quickparts แนะนำทางเลือกที่ยืดหยุ่นในการรอสินค้า สำหรับการพิมพ์ 3 มิติ

การตั้งราคาให้แตกต่างกันตามระดับของบริการนั้นสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในปัจจุบัน อย่างเช่น ในโรงภาพยนตร์ ที่นั่งด้านหลังมีการบวกเพิ่มราคา หรือสายการบินที่ซอยย่อยบริการทุกอย่างและลูกค้าต้องเลือกและจ่ายเงินทุกองค์ประกอบของบริการที่ต้องการใช้ ตั้งแต่ตัวเลือกที่นั่งแบบต่าง ๆ น้ำหนักกระเป๋า อาหารทานบนเครื่อง ที่นั่งพิเศษ หรือสิทธิ์ในการขึ้นเครื่องก่อน ลูกค้าสามารถเลือกที่จะประหยัดได้เพราะแต่ละคนย่อมมีความต้องการที่แตกต่างกัน 

Stratasys เพิ่ม 6 วัสดุการพิมพ์ 3 มิติใหม่เพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย

ปัจจุบันชิ้นงานที่พิมพ์ 3 มิติได้รับการยอมรับให้ใช้งานได้หลากหลายประเภทในหลายอุตสาหกรรม ทั้งการสร้างต้นแบบขั้นต้น ต้นแบบที่สามารถทำงานได้ และชิ้นส่วนที่ใช้งานได้จริง อีกทั้งยังสามารถใช้ได้ในอุตสาหกรรมที่ต้องการประสิทธิภาพสูง เช่น รถแข่ง การบินอวกาศ และใช้ในการป้องกัน เป็นต้น

Stratasys และ Encee GmbH ร่วมกันขยายโซลูชันการพิมพ์ 3 มิติสู่ภาคส่วนการแพทย์

การได้มาเพื่อจุดแข็งของบริษัทใหญ่ โดยการซื้อบริษัทที่มีขนาดเล็กมีได้เห็นทั่วไป เนื่องจากเป็นวิธีที่เร็วกว่าในการได้มาซึ่งจุดแข็งที่จะใช้ต่อยอดยกระดับสิ่งที่มีอยู่ อย่างที่มีให้เห็นตั้งแต่ Google เข้าซื้อ YouTube, Facebook ซื้อ Instagram และ Microsoft ร่วมเข้าลงทุนกับ Open AI

TOYOTA ลูกค้ารายแรกของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ Stratasys F3300 เพื่อรองรับการผลิตได้เร็วขึ้น

การพิมพ์ 3 มิติได้รับการยอมรับในการผลิตจริงมากขึ้นในปัจจุบัน โดยให้ประโยชน์ในด้านของการผลิตแบบไม่มีขั้นต่ำ และไม่มีเศษเหลือทิ้งมากเหมือนการผลิตแบบธรรมดา ตลอดจนการสร้างต้นแบบที่รวดเร็ว อุตสาหกรรมที่ต้องมีประสิทธิภาพสูงอย่าง การแข่งรถ การบินอวกาศ ก็ได้เลือกใช้การพิมพ์ 3 มิติในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพราะสามารถปรับแบบในคอมพิวเตอร์และพิมพ์ออกมาได้ในทันที 

‘Voxelfill’ การพิมพ์ส่วนประกอบ 3 มิติ ที่มีความแข็งแกร่ง สม่ำเสมอ และน้ำหนักเบา

ทำไมหลังคาบ้านต้องเป็นลอน? ทำไมผนังอิฐต้องวางอิฐสลับตำแหน่งกัน? เหตุผล คือ การเพิ่มความแข็งแรงที่นอกเหนือจากความแข็งแรงจากเนื้อวัสดุ ขอบวัสดุที่โค้งจะรับน้ำหนักได้ดีกว่าแผ่นเรียบ หรือ การวางอิฐสลับกันเป็นการออกแบบโครงสร้างที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงในการรับน้ำหนัก

Lehvoss และ Evonik ร่วมกันพัฒนาผงวัสดุสำหรับการพิมพ์ 3 มิติในงานอุตสาหกรรม

การพิมพ์ 3 มิติกำลังถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมมากขึ้น โดยมีข้อกำหนด คือ ต้องมีความแข็งแกร่งอย่างน้อยเทียบเท่ากับการผลิตแบบเดิม วิธีหนึ่งที่เป็นที่นิยมในการเพิ่มความแข็งแกร่งของวัสดุ คือ การเติมไฟเบอร์ลงไปในเนื้อวัสดุ 

Ultimaker เปิดตัว ‘Makerbot’ ในฐานะแบรนด์การพิมพ์ 3 มิติเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะ

ปัจจุบันผู้ปกครองมีแนวโน้มที่จะให้ลูกเรียนพิเศษตั้งแต่เด็กในสาขา STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) หรือ แนวทางการศึกษาที่ได้บูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์สาขาต่าง ๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

6K ADDITIVE ชนะดีลสัญญา 5 ปี จัดหาวัสดุพัฒนาอาวุธให้กองทัพสหรัฐฯ

การแข่งขันระหว่างสหรัฐฯ กับจีนทำให้เกิดการแยกห่วงโซ่อุปทานออกจากระดับโลกแตกออกเป็นระดับภูมิภาค จึงเกิดการย้ายฐานการผลิตเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา บริษัทต่าง ๆ เล็งเห็นความเสี่ยงของการหยุดชะงักที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีข่าวที่อินโดนีเซียห้ามส่งออกน้ำมันปาล์มในยามที่อุปทานของโลกขาดแคลน อินเดียห้ามส่งออกข้าว วิกฤติการณ์พลังงานในยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยอรมนีที่พึ่งพาพลังงานจากรัสเซียเป็นอย่างมาก ตลอดจนการที่สหรัฐฯ ห้ามประเทศพันธมิตรส่งออกชิปให้กับจีน บีบให้จีนต้องพัฒนาเทคโนโลยีเป็นของตนเอง 

EP-M1550 แพลตฟอร์มการพิมพ์ 3 มิติ 16 เลเซอร์ รองรับงานพิมพ์ขนาดใหญ่

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ มีหลายขนาด หลายระดับคุณภาพ และหลายราคา ควรเลือกซื้อให้เหมาะสมกับลักษณะ คุณภาพ และขนาดของชิ้นงานที่ต้องการพิมพ์ ขนาดของเครื่องพิมพ์ 3 มิติมีตั้งแต่ขนาดตั้งโต๊ะซึ่งไม่ใหญ่มากนักไปจนถึงมีขนาดใหญ่เท่าห้อง ๆ หนึ่ง แต่หากชิ้นงานที่ใหญ่มาก