hot runner

Demoulding made easy | ระบบถอดแม่พิมพ์ง่ายๆ

ส่วนประกอบที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งของระบบการถอดแม่พิมพ์ (demoulding) ที่มีรูปทรงซับซ้อน ผู้สร้างแม่พิมพ์ควรใช้แม่พิมพ์แบบแยกด้านข้าง (Split Mould) ซึ่งจะช่วยให้ชิ้นส่วนพลาสติกถูกปลดออกจากแม่พิมพ์ได้ง่ายขึ้น ตัวแยกชิ้นงานของแม่พิมพ์แบบแยกด้านข้าง หรือ split mould ทำหน้าที่เหมือนสไลด์ที่ประกบกันเต็มขนาดของแม่พิมพ์ แนวคิดนี้เกิดขึ้นเพื่อช่วยให้การผลิตส่วนประกอบที่ซับซ้อนสามารถผลิตได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย Hasco K2500

เทคโนโลยี hot runner ขั้นสุดสำหรับวิศวกรรมยานยนต์

พลวัต (dynamics) ความน่าเชื่อถือ และความสะดวกสบายในวิศวกรรมยานยนต์ไม่เพียงเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการขับขี่ แต่ยังรวมถึงประสบการณ์เกี่ยวกับทัศนวิสัยและรูปลักษณ์ของยานพาหนะที่ปล่อยออกสู่ตลาดด้วย ความก้าวหน้าล่าสุดของเทคโนโลยีกระบวนการผลิตช่วยให้ประสบการณ์นี้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Flexflow hot runner technology by HRS flow for family mould

HRS flow นำเสนอแม่พิมพ์พลาสติกชุดใหม่สำหรับ one-shot production ของชิ้นส่วนภายนอก หรือ visible parts คุณภาพสูงสามชิ้น สามขนาดที่แตกต่างกันสำหรับโมดูลประตู (door module) ที่ใช้ในการตกแต่งภายในรถยนต์ ด้วยเทคโนโลยี Flexflow

กระชับความแม่นยำในพื้นที่จำกัด

มีความบางและกะทัดรัดมาก และสามารถเชื่อมต่อเข้ากับ manifold ได้เป็นอย่างดี คำบรรยายคุณลักษณะสำคัญจากรายละเอียดของหัวฉีดรุ่น Slim DF 8 จาก Incoe ผู้ผลิตระบบ hot runner ที่นำเสนอในปี 2018