นโยบายกรีนดีล

หากไม่มีเทคโนโลยีการออกแบบน้ำหนักเบาก็ไม่มีนโยบายกรีนดีล

การออกแบบเป็นขั้นตอนแรกของทุกผลิตภัณฑ์ และเป็นตัวกำหนดความยากง่ายในการผลิต กำหนดคาร์บอนฟุตพรินต์ที่จะแฝงอยู่ในผลิตภัณฑ์ รวมถึงอัตราความสิ้นเปลืองของการใช้ทรัพยากรขณะใช้งานผลิตภัณฑ์ อย่างเช่น รถยนต์ที่มีน้ำหนักมากก็จะกินน้ำมันตลอดอายุการใช้งาน

ดังนั้น การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีน้ำหนักเบาจึงเป็นต้นทางของการลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตสภาพอากาศซึ่งเป็นวาระสำคัญที่ทุกภาคส่วนตัดสินใจหยิบยกขึ้นมาปรึกษาหารือกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและเดินไปข้างหน้าพร้อมกัน เพราะการผลักดันที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ไม่สามารถที่จะต่างคนต่างทำได้ต้องร่วมกันทำเป็นทีม ตัวอย่างที่มีการลงมือทำแล้วในอุตสาหกรรมยานยนต์ คือ การใช้คาร์บอนเสริมไฟเบอร์ที่มีน้ำหนักเบาในรถยนต์ที่สามารถใช้แทนโลหะได้ ถึงแม้ว่าอาจมีคุณสมบัติเชิงกลบางอย่างที่ด้อยกว่า 

ข้อดีของสหภาพยุโรป (EU) ที่เห็นได้ในหลายกรณี คือ ความร่วมมือกันจากหลายภาคส่วน และการดำเนินบทบาทของสมาคมผู้ผลิตที่ให้การสนับสนุนความรู้และแนวทางปฏิบัติให้ดีขึ้นในหมู่สมาชิก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ตัวอย่างบทความความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ 

  • VDWF มีการจัดทำ ‘บทสรุปความยั่งยืน’ คู่มือปฏิบัติสำหรับผู้ผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ 
  • ผู้ผลิตของเล่นร่วมกันหารือในการพัฒนาพลาสติกและของเล่นเพื่อความยั่งยืนในงาน BIO!TOY 2023

ในขณะที่บริษัทใหญ่ก็เป็นตัวตั้งตัวตีในการชักชวนบริษัทอื่นให้ร่วมทำตาม รวมถึงการทำให้ดูเป็นตัวอย่าง ซึ่งนอกจากบริษัทจะได้ภาพลักษณ์ของความยั่งยืนแล้ว ยังได้โอกาสในการขายเครื่องจักรเพิ่มด้วย เพราะบริษัทผลิตเครื่องจักรที่ปล่อยคาร์บอนฟุตพรินต์ต่ำ เรียกได้ว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว

บทความ ARBURG เผยแพร่รายงานความยั่งยืนปี 2022 เพื่อลดคาร์บอนฟุตพรินต์ในกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน

การออกแบบน้ำหนักเบาเป็นวาระแห่งยุโรป

Composites United, VDMA (สมาคมอุตสาหกรรมวิศวกรรมเครื่องกลแห่งเยอรมัน) และ Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg (BTU) ร่วมกันจัดงานอภิปรายในกรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยียม ในหัวข้อการออกแบบที่มีน้ำหนักเบาในระดับยุโรป เป้าหมายของการริเริ่มนี้ คือ การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาควิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม และการเมืองในระดับยุโรป ซึ่งมีการวางแผนความต่อเนื่องของการดำเนินงานรูปแบบนี้ในปีหน้า

ตัวแทนจาก SME อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สถาบันวิจัย และการเมืองร่วมอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการที่สามารถสนับสนุนให้เกิดการยอมรับและใช้งานวัสดุคอมโพสิต

(ที่มา: Composites United e.V.)

_______________________________________________________________________________

วัสดุคอมโพสิต คือ การรวมหลายวัสดุเข้าด้วยกัน เพื่อเอาจุดแข็งของสองวัสดุมารวมกัน เช่น คาร์บอนเสริมไฟเบอร์ ใช้ประโยชน์จากน้ำหนักเบาของคาร์บอน และความแข็งแกร่งเชิงกลที่ได้จากไฟเบอร์ เมื่อนำมาใช้แทนโลหะก็จะทำให้น้ำหนักเบาขึ้นมาก ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วย

_______________________________________________________________________________

ในอนาคตยุโรปจะต้องดำเนินตามนโยบายกรีนดีล (European Green Deal) ซึ่งเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพลิกผันสำหรับอุตสาหกรรมและสังคม สิ่งสำคัญที่ทำให้สามารถปฏิบัติตามกรีนดีลได้ คือ การออกแบบที่มีน้ำหนักเบาในทุกด้าน เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2023 ที่ผ่านมา หลายภาคส่วนได้เข้าร่วมหารือ ได้แก่ สมาชิกของคณะกรรมการให้คำปรึกษากลยุทธ์ของความคิดริเริ่มน้ำหนักเบาของ BMWK, Composites United, VDMA (สมาคมอุตสาหกรรมวิศวกรรมเครื่องกลแห่งเยอรมัน) และ Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg (BTU) ร่วมกันเชิญตัวแทนจากฝ่ายการเมือง วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม รวมถึงกลุ่มและเครือข่ายอื่น ๆ ในยุโรป เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดกัน ณ กรุงบรัสเซลล์ ภายใต้แนวคิด “หากไม่มีเทคโนโลยีที่น้ำหนักเบาก็ไม่มีนโยบายกรีนดีลยุโรป” ซึ่งความสำคัญของการออกแบบน้ำหนักเบาและศักยภาพของเทคโนโลยี ตลอดจนการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของ EU มีการเน้นรายละเอียดมากขึ้นเพื่อเพิ่มการรับรู้ของการออกแบบน้ำหนักเบาในระดับสหภาพยุโรป

ความร่วมมือเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ

ในการอภิปรายครั้งแรกมีตัวแทนจากเครือข่ายพันธมิตรยุโรป Eucia, ELA และ Elca กล่าวกับผู้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการออกแบบน้ำหนักเบาที่ช่วยในการปกป้องภูมิอากาศ แผนอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industrial Plan) และบทบัญญัติของวัตถุดิบที่มีความสำคัญ (Critical Raw Materials Act) ในการอภิปรายมีการกล่าวถึงความต้องการภาษากลางและคำจำกัดความที่ชัดเจนของหัวข้อในการทำงานร่วมกัน เพื่อใช้ประสานงานระหว่างพันธมิตรกลุ่มต่าง ๆ และให้เห็นหัวข้อการออกแบบที่มีน้ำหนักเบาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมอภิปรายยังเห็นด้วยกับการแลกเปลี่ยนความคิดกันหรือเทคนิคความทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ อย่างเช่น หัวข้อเศรษฐกิจหมุนเวียนและการรีไซเคิล ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

การอภิปรายครั้งที่ 2 เน้นสิ่งที่ SME อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และสถาบันวิจัยต้องการจากผู้กำหนดนโยบาย นอกจากเครื่องมือสนับสนุนทางการเงินแล้วยังมีการหารือข้อกำหนดทางด้านกฎระเบียบและความสามารถในการปฏิบัติจริง Dr. George Kotsikos (European Commission — European Health and Digital Executive Agency Hadea) กล่าวกับผู้ประกอบการและนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับวิธีการสนับสนุนการยอมรับและการใช้งานวัสดุคอมโพสิต นอกจากนี้ยังมีการอภิปรายในเรื่องของการรีไซเคิล และการสนับสนุน SME ให้มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีให้สูงขึ้นและสร้างมาตรฐานเทียบเท่ากับยุโรป

การนำเสนอโครงการตัวอย่างของยุโรป เช่น Green Offshore Tech, Advanced Materials 2030 Initiative และแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในการออกแบบน้ำหนักเบา โดยใช้ตัวอย่างของคาร์บอนเสริมไฟเบอร์ (CFRP) ที่เป็นกระบวนการรีไซเคิลทางอุตสาหกรรมที่ปฏิบัติมามากกว่า 10 ปีแล้ว

Dr. George Kotsikos กล่าวสรุปว่า “คณะกรรมาธิการยุโรปจะยังคงให้เงินสนับสนุนการวิจัยในการออกแบบที่มีน้ำหนักเบาต่อไป สิ่งสำคัญ คือ ภาคส่วนต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม และการเมืองจะหาแนวทางการอภิปรายระดับยุโรปเพื่อหารือกันในประเด็นของเศรษฐกิจหมุนเวียน ความยั่งยืน กระบวนการผลิตขั้นสูง และพัฒนาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน”

ผลการตอบรับเชิงบวก ผู้จัดงานจึงวางแผนจัดงานอภิปรายรูปแบบนี้ต่อไป

จากที่มีผู้เข้าร่วมอภิปรายจำนวนมากจึงทำให้การอภิปรายมีชีวิตชีวา มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกับวิทยากรและผู้ที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง ตลอดจนผู้เข้าร่วมทุกคนต้องการให้มีการจัดอภิปรายในรูปแบบนี้ต่อไป เป็นสิ่งยืนยันความสำเร็จของงานที่เห็นตรงกันว่าความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัททางด้านวิทยาศาสตร์และผู้มีอำนาจในตัดสินใจเพื่อให้การออกแบบน้ำหนักเบาเป็นเครื่องมือสำคัญในการปกป้องสภาพภูมิอากาศและสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจยุโรป 

บทความอ้างอิง: https://www.etmm-online.com/

บทความที่น่าสนใจ

About The Author