ขั้นตอนการเตรียมการสร้างแบบเติมวัสดุ ปรับปรุงการผลิตแบบไฮบริดให้มีประสิทธิภาพขึ้น

ซอฟต์แวร์การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (CAM) แนะนำโดยแผนกปัญญาการผลิต (Manufacturing Intelligence) ของ Hexagon ให้เครื่องมือดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเตรียมส่วนประกอบพิมพ์สามมิติสำหรับการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีการหลอมผงวัสดุ (powder bed fusion-PBF)

การเตรียมการสร้างของ Esprit CAM ใช้ขั้นตอนการทำงานตามข้อมูลพารามิเตอร์ที่ทำให้แน่ใจในความถูกต้องแม่นยำสูง (ที่มา: Hexagon)

เพราะการผลิตแบบไฮบริดนำมาซึ่งการดำเนินการทั้งกระบวนการเติมและหักล้างวัสดุ การผสานเครื่องมือการเตรียมการสร้างภายในซอฟต์แวร์ CAM สามารถปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพขึ้น ต่อชิ้นส่วนและให้การปรับปรุงประสิทธิภาพที่มีนัยสำคัญเมื่อปรับขนาดปริมาณการผลิตแบบเติมวัสดุขึ้น  

ในวันนี้ PBF เป็นเทคโนโลยีการผลิตแบบเติมวัสดุที่อิ่มตัวที่สุด สำหรับการผลิตแบบอุตสาหกรรมและแทน 86 เปอร์เซนต์ของฐานการติดตั้งเครื่องจักรทั่วโลก PBF ถูกใช้เพื่อสร้างชิ้นส่วนสามมิติโดยการให้ความร้อนของชั้นผงวัสดุที่ติด ๆ กัน โดยทั่วไปในระดับไมครอน และผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ที่จำเป็นต้องมีการตกแต่งด้วยเครื่องมือกล CNC ธรรมดาเพื่อบรรลุการตกแต่งพื้นผิวคุณภาพสูง ตอนนี้ซอฟต์แวร์ Esprit CAM ของ Hexagon เสนอขั้นตอนการเตรียมการก่อสร้างภายในสภาพแวดล้อม CAM เพื่อให้แพลตฟอร์มเดียวที่คล่องตัวสำหรับทั้งการสร้างแบบเติมวัสดุและปฏิบัติการตกแต่ง ขั้นตอน ชิ้นส่วน-ถึง-สร้าง (Part-to-Build) ได้รับการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนกระบวนทัศน์การพิมพ์สามมิติที่มีอยู่ทั่วไปจากการเตรียมต้นแบบจำนวนมากอย่างรวดเร็วไปเป็นการทำให้เป็นอุตสาหกรรมด้วยประสบการณ์ CAM ที่แท้จริงที่รวมขั้นตอนการเตรียมการก่อสร้างและเครื่องมือเขียนโปรแกรมสำหรับชิ้นส่วนพิมพ์หลังการดำเนินการด้วยการตัดเฉือนด้วยไฟฟ้าแบบลวด (Wire EDM) และเครื่องมือกลสำหรับกัด ในการผลิตแบบอนุกรม ชิ้นส่วนที่ได้รับจะถูกผลิตหลายร้อยครั้งด้วยเพลตการสร้าง การกำหนดทิศทาง การสร้างโครงสร้างรองรับ และการมอบหมายกลยุทธ์การสัมผัส (exposure) เดียวกัน ขั้นตอน ชิ้นส่วน-ถึง-สร้าง (Part-to-Build) จัดการการเตรียมชิ้นส่วนและการเตรียมงานพร้อมฟังก์ชันเฉพาะภายในซอฟต์แวร์เดียว ทำให้การผลิตฉลาดมากขึ้นโดยทำให้สามารถทำงานซ้ำ ๆ ให้เป็นอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพในการผลิตที่มีปริมาณ เช่น การเฉือนบางได้รับการออกแบบสำหรับโปรแกรมเมอร์ CAM การเตรียมการสร้างของ Esprit CAM ใช้ขั้นตอนการทำงานตามข้อมูลพารามิเตอร์ที่ทำให้แน่ใจในความถูกต้องแม่นยำสูง และยึดตามเรขาคณิตของแบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยต้นฉบับจนกว่าจะถูกเฉือนบางเพื่อเตรียมสำหรับการพิมพ์สามมิติ ซอฟต์แวร์อ่านและปรับรูปแบบ CAD พารามิเตอร์ที่เป็นที่นิยมทั้งหมดให้เหมาะสมและระบุโดยอัตโนมัติในพื้นผิวเหล่านั้นที่ต้องการการรองรับ ซอฟต์แวร์ยังช่วยในการสร้างโครงสร้างรองรับ สร้างพื้นผิวพารามิเตอร์ด้วยซี่ฟัน การแตกเป็นส่วน ๆ และการเจาะ การสร้างการรองรับสามารถถูกทำเป็นอัตโนมัติสำหรับการสร้างในอนาคตด้วยการมอบหมายการตั้งค่าล่วงหน้าไปยังบริเวณบนพื้นผิว การจับเอาความรู้ความชำนาญในการผลิตที่มีค่าและปรับปรุงผลิตภาพในอนาคต เพราะแบบต่างๆ  ส่วนใหญ่สำหรับการพิมพ์สามมิติเป็นแบบ STL Esprit CAM ยังให้ตัวเฉือนบาง STL (ตาข่าย) ที่ใช้ซอฟต์แวร์ kernel ในตัว

เมื่อชิ้นส่วนถูกเฉือนบาง มันสามารถถูกนำเข้าไปในสภาพแวดล้อมการเตรียมงานของซอฟต์แวร์ได้และใช้ซ้ำเมื่อใดก็ตามที่ต้องการ ในที่นี้ กลยุทธ์การสัมผัส (exposure) ได้รับการมอบหมายโดยอัตโนมัติ ตามที่เลือกตั้งค่าเครื่อง เนื่องจากชิ้นส่วนได้ถูกเฉือนบางแล้ว โปรแกรมเมอร์จำเป็นต้องทำเฉพาะการซ้อนพวกมันและไฟล์เครื่องที่สอดคล้องจะถูกสร้างตามการตั้งค่าเครื่องเป้าหมาย

ที่มา : https://www.etmm-online.com

About The Author