Demoulding

Demoulding made easy | ระบบถอดแม่พิมพ์ง่ายๆ

สำหรับชิ้นส่วน demoulding หรือการถอดแม่พิมพ์ที่มีรูปทรงซับซ้อน ผู้สร้างแม่พิมพ์ควรใช้แม่พิมพ์แบบแยกด้านข้าง (Split Mould) ช่วยให้ชิ้นส่วนพลาสติกถูกปลดออกจากแม่พิมพ์ได้ง่าย

The length of the splits and the core retainer insert corresponds to the full width of the mould. (Source: Hasco)

ตัวแยกของแม่พิมพ์แบบแยกด้านข้าง หรือ split mould ทำหน้าที่เหมือนสไลด์และประกบกันเต็มขนาดของแม่พิมพ์ แนวคิดนี้เกิดขึ้นเพื่อช่วยให้การผลิตส่วนประกอบที่ซับซ้อนสามารถผลิตได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย Hasco K2500 / … ชุดแม่พิมพ์แบบแยกได้รับการออกแบบด้วยระบบแบบแยกส่วน หรือ Modular system ลูกค้าสามารถเลือกประเภทของอีเจ็คเตอร์ได้ในรุ่น K2500 / … และประเภทของสตริปเปอร์ได้ในรุ่น K2501 / … Split mould ที่ว่านี้มีขนาดมาตรฐานให้เลือก 8 ขนาด แต่ละขนาดมีความสูงห้าระดับ แยกเกรดตามขนาดแม่พิมพ์กับขนาดมาตรฐานของเรนจ์ Hasco เช่น รุ่น K2528 / …เป็นเหล็กคุณภาพ 1.2767 และ 1.2343 ESU รุ่น K2531 / … ต้องสั่งแยกต่างหาก แนวคิดนี้ช่วยให้สามารถใช้พื้นผิวการทำงาน (working surface) ได้ดี
อ้างอิง: https://www.etmm-online.com/demoulding-made-easy-a-911483/

บทความที่เกี่ยวข้อง:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •