HUSKY แสดงนวัตกรรมตลาดอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภคในงาน Gulfood

ประเทศแคนาดา — ที่งาน Gulfood Manufacturing ในดูไบ UAE  Husky Injection Molding Systems จัดแสดงนวัตกรรมเพื่อตอบสนองแนวโน้มที่วิวัฒน์ไปในตลาดอาหาร เครื่องดื่มและสินค้าอุปโภคบริโภค

Husky กำลังจัดแสดงแอปพลิเคชันอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภคที่สามารถผลิตได้ใน PET (ภาพสัญลักษณ์) (ที่มา: Husky)

เพื่อที่จะตอบสนองแนวโน้มหลากหลายที่เกิดขึ้นมาจากโควิด 19 ผู้ผลิตต้องนำกระบวนการผลิตแบบยืดหยุ่นมาใช้ที่ทำให้พวกเขาสามารถปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ต่อเนื่องด้วยความเร็วและความแน่นอน เพื่อช่วยให้ลูกค้าของ Husky บรรลุสิ่งนี้ Husky ได้ทำงานเพื่อมอบโซลูชันที่บูรณาการ มีความคล่องตัวที่ให้ต้นทุนรวมต่ำในการผลิต อิสรภาพในการออกแบบบรรจุภัณฑ์และความเสี่ยงที่ลดลง ในงานแสดง บริษัทนำเสนอระบบ PET อเนกประสงค์และพอร์ตโฟลิโอเครื่องมือครอบคลุมทุกแอปพลิเคชันและความต้องการการผลิตระบบการปิดเครื่องดื่มที่บูรณาการเต็ม และระบบบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายสำหรับตลาดอุตสาหกรรม อาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคHusky ยังจัดแสดงแอปพลิเคชันที่หลากหลายของอาหาร เครื่องดื่มและสินค้าอุปโภคบริโภคที่สามารถผลิตใน PET สิ่งนี้รวมแอปพลิเคชันที่ถูกผลิตโดยใช้เทคโนโลยีหลายชั้น ซึ่งสามารถทำให้บรรจุภัณฑ์มีการออกแบบที่มีนวัตกรรมและการปฏิบัติที่ทำงานได้ เช่นเดียวกับเพิ่มความน่าดึงดูดในชั้นวางสินค้า ในแวดวงของความยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียน  Husky จัดแสดงบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตด้วยปริมาณ PET ที่นำกลับมาใช้ใหม่ที่เพิ่มมากขึ้น ขวดน้ำหนักเบา เช่นเดียวกับการออกแบบฝาปิดแบบล่ามไว้กับขวดเพื่อตอบสนองต่อกฎหมายบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ทั่วโลก

ฝาปิดแบบล่ามไว้กับขวด (ที่มา: husky.co)

นอกจากชุดของโซลูชันบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม Husky ให้การสนับสนุนในมากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก และขอบเขตของบริการเพื่อรักษาให้เครื่องมือของลูกค้าทำงานด้วยประสิทธิภาพสูงสุด สิ่งนี้รวมถึง Advantage+EliteTM  โซลูชันเฝ้าสังเกตการณ์เชิงรุก ที่คาดการณ์และมีความโปร่งใส เปิดตัวเมื่อต้นปี 2020, ระบบ Advantage+EliteTM เฝ้าสังเกตการณ์ ภายในโรงงานผลิตของลูกค้าในเวลาจริง ในขณะที่มีส่วนร่วมเชิงรุกเพื่อปกป้องและรักษาต้นทุนรวมที่ต่ำ เพื่อผลิตและทำให้แน่ใจว่าเครื่องมือลูกค้าเดินอย่างต่อเนื่องด้วยกำลังการผลิตสูงสุด

ที่มา : https://www.etmm-online.com

About The Author