การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัล

ปัจจัยที่ทำให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัลประสบความสำเร็จ

เยอรมนี — (WZL) จาก RWTH Aachen University ได้ระบุถึงปัจจัยที่จะทำให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัลประสบความสำเร็จได้จริง โดยได้รับการพิสูจน์แล้วในบริษัทต่างๆ

The kick-off for the consortium benchmarking “Digital Product Development” will take place on 14 December 2021.(Source: Public Domain / Pixabay )

กับคำถามที่ว่า

  • ระบบดิจิทัลแบบใดเหมาะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และจะใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างไร
  • มีการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพัฒนาและผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างไร
  • วิธีการรับประกันแบบดิจิทัล หรือ digital assurance methods เปลี่ยนความเข้าใจในกระบวนการตรวจสอบไหม และบริษัทต้องปรับตัวอย่างไรเพื่อนำการพัฒนาด้วยดิจิทัลมาใช้งานจริง

คำถามเหล่านี้มีความสำคัญในการพัฒนาบริษัทอุตสาหกรรม ก็เพราะว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัลมีจุดเด่นในเรื่องประสิทธิภาพและความเร็วของกระบวนการพัฒนา สำหรับโครงการนี้จึงไม่เป็นเพียงเป็นแค่งานสำหรับอาสาสมัครเท่านั้น แต่ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างจริงจัง

อย่างไรก็ตาม การก่อตั้งโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัลไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กรเท่านั้น แต่ยังต้องเผชิญกับความท้าทายกับการวางแผนกำหนดกลยุทธ์ที่เป็นนวัตกรรม แนวคิด และตัวอย่างในการนำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จด้วยห้องปฏิบัติการสำหรับเครื่องมือกลและวิศวกรรมการผลิต (WZL) ของ RWTH Aachen University ได้ดำเนินการวิจัยการเปรียบเทียบสมรรถนะขององค์กรระหว่างประเทศ (international consortium benchmarking) ร่วมกับ the Complexity Management Academy

บรรดาพาร์ทเนอร์ต้องการเปรียบเทียบสมรรถนะองค์กร หรือ The Consortium Benchmarking “เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัล”

ในฐานะพาร์ทเนอร์ขององค์กร บริษัทที่สนใจสามารถระบุจุดโฟกัสของการวิจัยการเปรียบเทียบสมรรถนะและกำหนดคำถามที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยได้ โดยคำถามเหล่านี้จะถูกแปลเป็นแบบสอบถาม เพื่อการทำความเข้าใจกิจกรรมของบริษัทในอุตสาหกรรมต่างๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัลต่อไป

ประโยชน์ที่ได้รับคือบริษัทเหล่านี้จะได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัลของตัวเอง โดยองค์กรจะเข้ามาศึกษาทิศทางของบริษัทและร่วมหารือกับผู้เชี่ยญชาญ จากนั้นปัจจัยในการทดลองและผ่านการทดสอบแล้วสำหรับการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จก็จะถูกนำแจ้งให้ทราบถึงวิธีการ ซึ่งพาร์ทเนอร์ขององค์การสามารถนำข้อมูลโดยตรงนี้ไปพัฒนากับบริษัทตนเองได้

WZL จาก RWTH Aachen University และ Complexity Management Academy กำลังมองหาบริษัทที่กำลังต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับอนาคตและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยกระบวนดังกล่าวจะเริ่มต้นในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564

สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลย

ข้อมูลอ้างอิง: https://www.etmm-online.com/what-are-proven-success-factors-for-the-implementation-of-digital-product-development-a-1063388/

About The Author