สิ่งแวดล้อม

Trumpf ร่วมมือกับสตาร์ทอัพด้านอวกาศ เพื่อภารกิจอวกาศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันมีการแข่งขันด้านอวกาศในกลุ่มประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว อันได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น และอินเดีย ประเทศเหล่านี้พยายามที่จะเป็นเจ้าของเทคโนโลยีด้านอวกาศของตนเองเพื่อโอกาสทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการทำเหมืองแร่หายากจากดวงจันทร์ หรือการขยายอาณานิคมของประเทศไปบนดาวอังคาร อำนาจต่อรองในอนาคตเกี่ยวข้องโดยตรงกับระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของแต่ละประเทศ ในบทความนี้จะมาเล่าถึงในส่วนของยุโรปที่พยายามเป็นเจ้าของเทคโนโลยีด้านอวกาศเช่นเดียวกันโดยใช้การพิมพ์ 3 มิติในการผลิต

การเก็บข้อมูลและคำนวณการปล่อยคาร์บอน ช่วยปูทางสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบันกฎหมายภาษีคาร์บอนข้ามแดนกำลังเริ่มมีผลบังคับใช้ นอกเหนือจากการปรับกระบวนการต่าง ๆ เพื่อลดการปล่อยคาร์บอน ผู้ผลิตเพื่อส่งออกต้องมีการจัดทำรายงานประกาศคาร์บอนฟุตพรินต์ในผลิตภัณฑ์ของตนเองเพื่อเป็นการยืนยันการผ่านเกณฑ์ตามกฎของสหภาพยุโรป ในส่วนนี้ทำให้บริษัทต้องมีการจัดเก็บข้อมูลในกระบวนการ เพื่อนำมาคำนวณประเมินการปล่อยคาร์บอน สามารถแจกแจงที่มาที่ไป และยืนยันเป็นหลักฐานประกอบในกระบวนการศุลกากรผ่านเข้าไปยังสหภาพยุโรปได้ 

การผลิตแบบเติมวัสดุสามารถลดการปล่อยคาร์บอนและประหยัดทรัพยากรได้

กฎหมายภาษีคาร์บอนข้ามแดนของสหภาพยุโรปที่จะจัดเก็บผู้ที่ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังสหภาพยุโรปที่มีคาร์บอนฟุตพรินต์เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด อาจมีผลทำให้ต้นทุนสินค้าที่ไปวางตลาดในสหภาพยุโรปของผู้ส่งออกสูงขึ้นและไม่อาจแข่งขันในตลาดยุโรปได้ 

ยืดอายุการใช้งานเฟอร์นิเจอร์ในสวนด้วยอะไหล่พิมพ์ 3 มิติ ลดของเสีย เพิ่มความยั่งยืน

หากเครื่องใช้ภายในบ้านเสียแต่ไม่มีอะไหล่เปลี่ยน อาจเสียเพียงแค่ชิ้นเดียว หรือเสียแค่ 5% ในขณะที่ส่วนอื่น ๆ ยังคงทำงานได้ดีเป็นปกติ แต่สุดท้ายซ่อมไม่ได้ ต้องตัดสินใจเปลี่ยนและทิ้งเครื่องเก่า เจ้าของผลิตภัณฑ์อาจแจ้งว่าอะไหล่เลิกผลิตแล้ว ซึ่งเป็นความตั้งใจของผู้ผลิตที่ต้องการผลักดันการขายเครื่องใหม่ ตั้งใจผลิตให้ต่างจากเดิมเพื่อเป็นการบังคับให้ผู้บริโภคต้องซื้อใหม่ สิ่งเหล่านี้ทำให้สินค้ากลายเป็นมลภาวะในสิ่งแวดล้อมเร็วขึ้น ขยะอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากที่ซ่อมไม่ได้ต้องทิ้ง ทั้งที่ในความเป็นจริงหากมีอะไหล่ที่เปลี่ยนเฉพาะจุดได้สินค้านั้นจะต่อเวลาการใช้งานไปได้อีกนานเป็นปี

PET/F สารชีวภาพที่ให้คาร์บอนฟุตพรินต์เป็นลบสำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์

ขวดน้ำดื่มพลาสติกที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันนั้น คือ ขวดพลาสติก PET (Polyethylene Terephthalate) ที่โดยปกติสามารถนำมารีไซเคิลได้ แต่ไม่ใช่ทั้งหมด ส่วนที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ก็จะเกิดการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม ในขณะที่การรีไซเคิลพลาสติก PET ที่นำมาใช้บรรจุน้ำและอาหารเพื่อการบริโภคเพิ่งได้รับการปลดล็อกเมื่อปี 2022 ที่ผ่านมา เพื่อให้สามารถนำ

โซลูชัน Hot Runner ขั้นสูง ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและยั่งยืน

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมต่าง ๆ พยายามหาแนวทางลดคาร์บอนฟุตพรินต์ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเลือกใช้โซลูชันที่ประหยัดการใช้พลังงาน ลดการใช้วัสดุ ใช้เครื่องจักรใหม่ที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น ผลิตของเสียน้อยลง สำหรับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์และการฉีดขึ้นรูปนั้นการลดคาร์บอนฟุตพรินต์สามารถทำได้โดยการเลือกใช้เครื่องจักรและแม่พิมพ์ที่มีขนาดเล็กลง ใช้ระบบเซอร์โวไฟฟ้าแทนไฮดรอลิก ทั้งสองอย่างนี้ช่วยลดการใช้พลังงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการใช้แม่พิมพ์แบบแฟมิลีที่สามารถผลิตหลายส่วนประกอบได้พร้อมกัน การใช้แม่พิมพ์แบบ Stack (ซ้อนกัน)

Arburg เปิดตัว Allrounder 470 H ทางเลือกประหยัดพลังงานและลดการปล่อยคาร์บอน

ในการผลิตทุกสิ่งอย่างมีการปล่อยคาร์บอนออกมา ไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องจักรที่ใช้ผลิตเอง ซึ่งการปล่อยคาร์บอนจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของพลังงานว่ามาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนหรือฟอสซิล กระบวนการที่ใช้ในการผลิตว่าใช้วัสดุมากหรือน้อย สิ่งเหล่านี้เป็นตัวกำหนดคาร์บอนฟุตพรินต์ที่ทิ้งไว้บนตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบันสหภาพยุโรปมีกฎหมายให้ระบุคาร์บอนฟุตพรินต์ในสินค้าที่จะนำเข้าสู่สหภาพยุโรป เพื่อเป็นการลดการปล่อยคาร์บอน เริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อวัสดุหรือเครื่องจักรในการผลิตที่มีคาร์บอนฟุตพรินต์น้อยไปจนถึงสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้โดยใช้กระบวนการปล่อยคาร์บอนน้อยที่สุด

Arburg เผยแพร่รายงานความยั่งยืนปี 2022 เพื่อลดคาร์บอนฟุตพรินต์ในกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน

ความยั่งยืนกลายเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งที่ลูกค้าจะใช้เลือกซัพพลายเออร์สำหรับปัจจัยในการผลิต ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร หรือวัตถุดิบ เพราะปัจจัยการผลิตนั้นเป็นตัวเพิ่มเกณฑ์คาร์บอนฟุตพรินต์เข้ามา นอกเหนือจากประสิทธิภาพและการประหยัดต้นทุน เมื่อตลาดต้องการความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแนวทางการตลาดอย่างหนึ่งของธุรกิจการผลิตเพื่อทำให้ตนเองโดดเด่นออกมาจากคู่แข่ง คือ การประกาศและลงมือปฏิบัติในแนวทางของความยั่งยืน การเป็นธุรกิจที่ Green ซึ่งเราจะเห็นว่าธุรกิจต่าง ๆ มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ รวมถึงนำเสนอผลงานบริษัทของตนเอง ในอีกทางหนึ่งการผลิตแบบยั่งยืนทำให้ประหยัดต้นทุนมากขึ้นด้วย

‘บทสรุปความยั่งยืน’ คู่มือปฏิบัติสำหรับผู้ผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ โดย VDWF

ความยั่งยืนกลายมาเป็นเกณฑ์ในการเลือกซัพพลายเออร์ ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ ในตอนนี้หลายภาคส่วนของโลกกำลังแข่งขันกันเพื่อเตรียมความพร้อม

โพลีเอสเตอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพพร้อมคุณสมบัติทัดเทียมโพลีเอธีลีนความหนาแน่นสูง

ทุกท่านคงพอทราบว่าพลาสติกที่เราใช้กันในปัจจุบัน อายุการใช้งานเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ย่อยสลายใช้เวลาหลายร้อยปีนั้นถือว่าสั้นมาก ตัวอย่างเช่น ถุงพลาสติกจากร้านสะดวกซื้อที่หลายคนใช้เพียงครั้งเดียวและทิ้ง ซึ่งอันที่จริงสามารถใช้ได้เป็นหลายสิบหลายร้อยครั้ง พลาสติกแต่เดิมถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่ทนทานหลาย ๆ ครั้ง แต่ด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคที่ไปในทางตรงกันข้ามกัน พลาสติกจำนวนมากจึงปนเปื้อนไปในสิ่งแวดล้อม ถึงขั้นมีการกล่าวว่าถ้าในอนาคตอีกหลายร้อยปีถัดจากนี้