EDM

DED เพิ่มสัมผัสสุดท้ายให้พื้นผิวชิ้นส่วน

การพิมพ์ 3 มิติมีหลายกระบวนการ หนึ่งในนั้น คือ กระบวนการ Direct energy deposition (DED – การให้พลังงานวัสดุโดยตรงเพื่อหลอมวัสดุให้เกาะตัวเป็นชิ้นงาน)

EDM: รู้จักเครื่อง EDM สำหรับงานเจาะแบบไม่มีการสัมผัส

การเจาะด้วยกระแสไฟฟ้า หรือ EDM (Electrical Discharge Machine) เป็นกระบวนการเจาะแบบไม่มีการสัมผัสชิ้นงาน หรือ non-contact drilling process ทำให้สามารถเจาะรูขนาดเล็กที่สุดได้ด้วยความเร็วสูงโดยที่ความแข็งของวัสดุไม่ใช่ปัญหา การใช้งานหลักๆ คือ งานเจาะรูสตาร์ทเตอร์สำหรับการใช้งาน

EDM

EMO 2019: EDM wires up to the challenge

HIG ซึ่งมีฐานที่มั่นอยู่ในออสเตรียจะเข้าร่วมงาน EMO 2019 ในฮันโนเวอร์และนำเสนอ range ของ EDM wire ผลิตภัณฑ์เด่นของพวกเขา

EDM

New electrode concept improves die-sinking EDM

เครื่องมือและการทำแม่พิมพ์เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการผลิตภาคอุตสาหกรรม กระบวนการตัดเฉือน (machining) แล้ว การกัดเซาะชิ้นงานด้วยประกายไฟฟ้า หรือ การสปาร์คประกายไฟ (spark erosion) ซึ่งเป็นการใช้ Electrode ซึ่งมีความซับซ้อนมากในการผลิตก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ท้าทายให้นักวิจัยพัฒนาวิธีการที่ง่ายกว่านี้

EDM

Wire EDM อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับอุตสาหกรรมการบิน

Ona บริษัทชั้นนำของสเปนได้ทำการศึกษาเพื่อวิเคราะห์กระบวนการการกัดเซาะชิ้นงานด้วยลวด (WEDM) เป็นทางเลือกแทนการ machining (ในที่นี้เน้นที่การเจาะ หรือ broaching) ทั่วไปของโปรไฟล์ firtree ใน discs สำหรับภาคการบิน บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้าน EDM

EDM

Cutting-edge controls ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม 4.0

MV1200R และ MV2400R เครื่อง EDM รุ่นล่าสุดจาก Mitsubishi Electric ด้วยระบบการควบคุมแบบใหม่และการใช้งานที่เรียบง่ายในชุด MV-R Connect series เครื่องจักรชุดนี้แสดงผลลัพธ์ค่าตัวเลขเป็นกราฟิกที่อ่านได้ง่าย กล่องควบคุมแบบ manual